Kamničani vnovič postavili kapelico sv. Barbare

V torek, 4. decembra, je godovala sv. Barbara, zavetnica rudarjev pa tudi kamnosekov, topničarjev in graditeljev trdnjav in drugih. Zato ne preseneča, da so si jo za svojo priprošnjico pri Bogu izbrali tudi delavci v nekdanji smodnišnici v Kamniku.

Smodnišnico, na začetku so jo imenovali »praharna«, so v Kamniku ustanovili leta 1852 v času hitrega razvoja in gospodarske rasti mesta. Kapelico sv. Barbare so postavili pred njeno obzidje leta 1911/1912, da bi varovala zaposlene pred hudimi nesrečami pri delu s smodnikom, do katerih je prihajalo. Delavci v smodnišnici so se na poti na delo redno ustavljali pri kapelici in svojo zavetnico prosili, naj jih varuje pred nesrečo, po delu pa se ji za to zahvaljevali.

Kapelica je »prestala« obe svetovni vojni, ne pa tudi komunizem. Že leta 1947 so jo po ukazu »rdečih« oblastnikov podrli, močno poškodovani kip sv. Barbare pa je skoraj za 50 let »izginil«. Našli so ga (Anica Zore in sorodniki) leta 1995 med staro šaro v skladišču župnišča v Nevljah. Dve leti prej (leta 1993) je Izvršni svet Občine Kamnik sprejel sklep, da bodo namesto nekdanje podrte kapelice postavili nadomestno. Začeli so s pripravami. Kip sv. Barbare so prepeljali h kiparju Mihu Kaču, ki ga je obnovil; pri tem si je pomagal s fotografijo nekdanje kapelice in svetničinega kipa znanega fotografa Petra Nagliča iz Šmarce. Izdelal je tudi kopijo kipa iz obstojnejše snovi, pobarvala ga je Marica Ftičar.

Leta 1998 so prvič predstavili javnosti obnovljeni kip sv. Barbare na razstavi Črni mlinarji v kamniški Galeriji Veronika v sodelovanju s Kemijsko industrijo Kamnik in avstrijsko občino Trofaiach, kamor so leta 1915 iz Kamnika preselili smodnišnico zaradi nevarnosti, povezane z bližino fronte. Vodja galerije Veronika, te danes žal ni več, je bil takrat Tone Ftičar, razstavo pa so pripravili dr. Andreja Firšt, mag. Igor Podbrežnik in Dušan Sterle. Razstava, skupaj s kipom sv. Barbare, ki ga je od Anice Zore odkupila Kemijska industrija Kamnik, je bila v nadaljevanju postavljena v njenih obnovljenih poslovnih v dvorcu Kacenberg ter čez nekaj let doživela žalostno usodo te druge najstarejše slovenske tovarne.

Prvotni kip so leta 2014 (predsednik KS Emil Grzinčič) prepeljali v Medobčinski muzej v Kamniku, prej je bil, od leta 1998 do 2008, ko je podjetje propadlo, postavljen v avli upravne zgradbe KIK-a (Kemijske industrije Kamnik).

Kopijo kipa so pred kratkim namestili v na novo postavljeno kapelico. Ruševine stare so odkrili že leta 2006, ko so urejali krožišče, a so jih zakopali nazaj.

Do odločilnega premika pri postavitvi nove kapelice je prišlo leta 2014, ko so bili v Svet Krajevne skupnosti Kamnik – Center izvoljeni: Breda Griljc, Emil Grzinčič, Peter Hribar, Janez Repanšek, Miha Resnik, Rok Spruk in Ivanka Učakar. Prevzeli so vodenje že začetega projekta (zemljišče pred KIK-om je bilo lastniško, osnutki načrtov so bili že narejeni), počasi, a vztrajno pridobivali dovoljenja , iskali primerne obrtnike, zbirali denar … Investitor vnovične postavitve kapelice je bila KS Kamnik – Center pod vodstvom zelo prizadevne predsednice Ivanke Učakar, občina in župnija Kamnik nista bili skoraj nič vpeti v samo gradnjo. Uspeli so s pomočjo številnih dobrotnikov (glavni je bil Stanko Šajnovič iz Kanade) in moralno podporo ter razumevanjem mnogih Kamničanov, ki jim je bilo veliko do tega, da kapelica vnovič stoji.

Zasnoval jo je – sodobno – arhitekt Primož Krt, vanjo so vgradili tudi kamne iz bližnje reke Kamniške Bistrice in Savinje, predvsem pa »nevidne« kamne mnogih Kamničanov, ki so kakorkoli pomagali pri njeni postavitvi.

Kapelico s kipom sv. Barbare v parku pred nekdanjo smodnišnico v Kamniku ob severnem kamniškem krožišču je 1. decembra dopoldne blagoslovil ljubljanski nadškof  metropolit mons. Stanislav Zore, doma iz bližnje župnije Sela. V nagovoru je ob legendi o sv. Barbari, ki jo je oče dal zazidati v stolp s samo dvema linama, poudaril, da ljudem ne smemo zapirati dostopa do svetlobe, luči, marveč odpirati okna, da bomo še bolj ljudje, skupnost. Povedal je tudi, kako pomembno je obnavljati in s tem ohranjati pa tudi na novo postavljati znamenja, saj ta ne bogatijo le kulturne krajine, marveč tudi oblikujejo dušo naroda. Če znamenja propadajo, se zarašča tudi duša naroda.

Ivanka Učakar se je ob koncu slovesnosti, h kateri je prišlo več kot 500 ljudi, med njimi tudi novi kamniški župan Matej Slapar, dekan Janez Gerčar, domači župnik Luka Demšar, mekinjski župnik mag. Pavel Pibernik, vsem zaslužnim za postavitev kapelice toplo zahvalila.

Zgodovino smodnišnice, kapelice in kipa sv. Barbare je predstavila velika poznavalka zgodovine Kamnika dr. Andreja Eržen Firšt, glasbeno sta slovesnost obogatila citrar Tomaž Plahutnik in njegova hči sopranistka Ana (zapela je tudi staro pesem iz Tuhinjske doline v čast sv. Barbari), dogodek je povezovala Marta Zabret.

Na koncu so se udeleženci slovesnosti še zbrali k pogostitvi v bližnjem Domu kulture v Kamniku. Zelo so bili veseli tudi podobice sv. Barbare iz na novo postavljene kapelice, ki jo je fotografiral Tadej Skok.