Vladajoča politika si hoče z novim zakonom povsem podrediti medije

Dr. Janez Juhant: “Ta koalicija z izrednimi ukrepi nezakonito odstavlja in napada sedanje osebje nacionalne RTV.”

Spoštovani gospe komisarki Vera Jourova in Dubravka Šuica!

Nova vlada in Državni zbor Republike Slovenije drastično kršita svobodo medijev ter svobodo državljanov in skupin nasploh. Po padcu komunizma so mediji v Sloveniji ostali v veliki meri v rokah naslednikov komunistične nomenklature in so tudi obdržali kader in nadzor v nacionalni RTV.
Privatizacija družbenega premoženja jim je priskrbela sredstva za podporo komercialnim medijem. V zadnjih letih je bila celo večina zasebnih radijskih postaj nezakonito monopolno privatizirana. Približno 80 odstotkov medijskega prostora obvladujejo postkomunistične elite. V času vlade Janeza Janše 2020–22 je večina medijev neutemeljeno blatila in razbijala omenjeno vlado. Njihove, večinoma neupravičene obtožbe so pomagale zavêsti volivce, da so izvolili sedanjo levičarsko koalicijo.

Novi zakon, sprejet po hitrem postopku, bo le okrepil nadzor vladajoče politike nad RTVS

Ta koalicija z izrednimi ukrepi nezakonito odstavlja in napada sedanje osebje nacionalne RTV. Pripravili so zakon in ga hočejo sprejeti po nujnem postopku, ki ga Poslovnik Državnega zbora v 143. členu predvideva za varovanje interesov varnosti ali obrambe države, odprave posledic naravnih nesreč ali preprečevanje težkih posledic za delovanje države.
Novi zakon se pripravlja torej po hitrem postopku, za katerega brez soglasja splošne demokratične javnosti ni prepričljivih razlogov, gre le še za dodatno krepitev nadzora nad mediji, posebno nacionalno RTV. Namen vladajoče politike je, podrediti ustanovo popolnemu nadzoru vladajočih strank, izključiti vsako opozicijo in preprečiti kakršnokoli kritiko dejavnosti vlade, kar je bistvena naloga medijev. Demokratični politični voditelji niso storili dovolj za poglobitev demokratičnega medijskega prostora in usposabljanja in spodbujanja novinarjev za neodvisno kritično stališče. Sociološko dejstvo je, da je večina novinarjev v Sloveniji odvisna od tega političnega pritiska, ker drugače sploh ne morejo preživeti.

Vlada spodbuja koncentracijo zasebnih medijev, ki postaja poslušno orodje vladajoče politike

Sedanja vlada poskuša s svojo politično močjo in prevlado v parlamentu sprejeti popoln nadzor nad družbo z izrednimi nedemokratičnimi sredstvi. Zato uvaja nadzor nad nacionalno RTV in z drugimi političnimi ukrepi, kot so zamenjava številnih sposobnih javnih uslužbencev v državni službi, s politično podreditvijo policije in s pritiski na sodstvo, da bi v Sloveniji uvedla t. i. mehki totalitarizem. Vlada tudi v nasprotju z nacionalno zakonodajo spodbuja koncentracijo zasebnih medijev, ki s pomočjo oglaševanja in druge podpore postajajo poslušno orodje vladne politike.
Kot rečeno, vlada po hitrem postopku uvaja Zakon o nacionalni RTV, ki naj bi vsa pooblastila za delovanje nacionalne ustanove dal novinarjem, ki naj bi postali poslušni izvrševalci in podporniki te vlade. Glavni namen tega zakona je podrejanje vodstvenih in usmerjevalnih organov: Nadzornega sveta (finance) in Programskega sveta (program RTV), da bi tako sedanja vlada dobila popoln finančni in programski nadzor nad nacionalno medijsko hišo. S tem se bo popolnoma ukinil neodvisni in javni status nacionalne RTV Slovenija, ki jo vsi državljani plačujemo. Pri tem vlada krši ustavo ter zakone in pravila Državnega zbora ter posega v pridobljene pravice delavcev RTV in programskih svetnikov.
Prosimo Vas, spoštovani komisarki, da proučita to nedemokratično ravnanje nove slovenske vlade in nam pomagata zagotoviti spoštovanje zakonitosti in demokratičnih standardov, saj je Slovenija članica Evropske zveze.
Zasl. prof. UL dr. Janez Juhant, član EASA Salzburg