dr Gregorčič in dr. Avbelj ob pritožbi na ESČP: Nevaren precedens v evropskem pravnem prostoru 

Ustavno sodišče je v petek popoldan preklicalo svoj sklep o začasnem zadržanju izvajanja dela Zakona  o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je sprejelo 16. februarja letos. 

Nevaren precedens v evropskem pravnem prostoru 

Sklep o začasnem zadržanju je februarja sprejelo zato, ker je naša pobuda predstavljala edino pravno  sredstvo, s katerim smo lahko trenutni oblasti preprečili samovoljno, arbitrarno in grobo politično  podrejanje Radiotelevizije Slovenija. Z njim je ustavno sodišče na edini mogoč način učinkovito  zaščitilo človekove pravice pobudnikov. Odprava začasnega zadržanja predstavlja nevaren precedens  v evropskem pravnem prostoru, saj je sodišče zadržanje odpravilo, brez da bi kakorkoli zaščitilo pravni položaj pobudnikov. Pobudnikom je preprosto odvzelo vsakršno učinkovito pravno sredstvo. 

Odvzelo nam je tudi pravico do izjavljanja, ki je del pravice do poštenega sojenja. Čeprav smo od  sodišča izrecno zahtevali, da nam v primeru odpoklica zadržanja omogoči, da se o spremenjenih  okoliščinah izjavimo, sodišče te zahteve ni navedlo niti v povzetku navedb strank v postopku. Zahtevo  je preprosto spregledalo. 

V sklep je zapisalo, da je prišlo v položaj, ko se zadržane določbe izpodbijanega zakona ne morejo  izvajati, hkrati pa tudi, da ne more uresničiti svoje ustavne vloge v razumnem času, skladno z načelom učinkovitega sodnega varstva. Pri tem je pojasnilo, da to preprečuje izvrševanje zakonodajalčeve  volje. Z odpravo začasnega zadržanja je torej zaščitilo zakonodajalca (državno oblast) proti  posameznikom, ki so skladno s pravom človekovih pravic lahko edini nosilci človekovih pravic. Tako  stališče odpira pomembno vprašanje, ali so človekove pravice v Sloveniji še učinkovito (za)varovane. 

V Sloveniji so bila izčrpana vsa pravna sredstva 

V obrazložitvi svojega sklepa je ustavno sodišče sporočilo, da je doslej zadevo obravnavalo na desetih  nejavnih sejah, pri čemer je obravnavalo tudi več različnih osnutkov vsebinskih odločitev o zadevi, ki  so bili oblikovani v različnih smereh, vendar kljub prizadevanjem nobena vsebinska odločitev ni  dobila zahtevane podpore petih sodnikov.  

Ustavno sodišče je odkrito priznalo, da je prišlo v položaj, »ko ne more več oceniti, kdaj bo lahko  sprejelo dokončno vsebinsko odločitev v obravnavani zadevi.« Presodilo je, da »ni mogoče izključiti  niti, da bi se takšno stanje spremenilo šele s (prvo ali naslednjimi) spremembami sestave sodnikov  Ustavnega sodišča.« Ker je v svojem sklepu zavzelo jasno stališče, da »sodišče ne more uresničiti svoje ustavne vloge v razumnem času, skladno z načelom učinkovitega sodnega varstva,« to nedvomno pomeni, da so z izdajo tega sklepa v Sloveniji izčrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva.  

Pritožba na Evropsko sodišče za človekove pravice 

Ker smo ostali brez vsakršnega učinkovitega pravnega varstva, nam je skladno s prvim odstavkom 35. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah omogočena pritožba na Evropsko sodišče za  človekove pravice v Strasbourgu. Tako pritožbo sva pripravila in jo tudi že poslala.  

V pritožbi zatrjujemo kršitev pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 6. člena konvencije. Kršitve konvencije utemeljujemo z dejstvom, da je ustavno sodišče z odpravo začasnega zadržanja pobudnikom odvzelo edino pravno sredstvo, katerega integralni del je, skladno z ustaljeno sodno  prakso ESČP, začasno zadržanje izpodbijanega predpisa. Zatrjujemo tudi, da je ustavno sodišče s  tem sklepom zaščitilo državno oblast proti posameznikom, kar je v grobem nasprotju s samim jedrom ideje varovanja človekovih pravic. Bistvo delitve oblasti je namreč v tem, da se posameznika ščiti pred zlorabami oblasti, ne pa da oblast enotno deluje proti posamezniku.

dr. Peter Gregorčič 

prof. dr. Matej Avbelj2 komentarja

 1. G. Gregorčič in g. Avbelj.
  Zdaj bi se pritožila še na ESČP???!!!
  Kje sta pa bila , ko je vlada JJ začela in izvajala ČISTKO na RTVS, zamenjala vse vodilne in vodstvene člane, odpoved odličnim novinarjem, ukinitev dobro gledanih oddaj….itd..
  Namesto njih pa nastavila vas, g. Gregorčič, Petra Graha , Urbanijo, Vet s člani SDS, novinarja Pirkoviča, Areha, videti Možino na ekranu in poslušati njegovo potvarjanje zgodovine….
  Katastrofalno!!!!
  Ja, takrat vam je ustrezalo, da ste se dokopali na najbolj gledanem programu, “PRVEM PROGRAMU TVS”!!!!!!
  Da je padla gledanost tako nizko, ste KRIVI VI in vsi “nastavljeni”, ki morajo zdaj zapustiti RTVS!!!
  In to je skrajni čas!!!

  A še zdaj vam ni jasno, da je z referendumom potrjena volja ljudstva???!!!
  Potolažite se in ODIDITE!!!!

  • “Kje sta pa bila , ko je vlada JJ začela in izvajala ČISTKO na RTVS, zamenjala vse vodilne in vodstvene člane, odpoved odličnim
   novinarjem, ukinitev dobro gledanih oddaj….itd..”
   1) To, da se izvajalo čistko na RTVSLO, so poročali večinski mediji, toda to ni bila čistka.
   2) Zamenjati vodstvo je imela oblast vso pravico in dolžnost, saj so tudi potekli mandati.
   3) Ali so novinarji odlični, če dobro izvajajo propagando? Mislim, da ne.
   4) Posebnost neke oddaje, ki so jo ukinili, je bila npr. ta, da se je med intervjujem novinar zelo skakal v besedo. Taka oddaja ni dobro vzgajala.
   5) Osnovni kriterij za kvaliteto oddaja ni dobra gledanost. Ljudje moramo dati od sebe, kar mislimo, da je dobro za drugega, ne pa tisto, kar je drugim všeč. Pri zobozdravniku npr. me je velikokrat bolelo, da imam sedaj lepe zobe. Če bi on vedno poslušal moje ideje, ne vem, kaj bi bilo.
   “Namesto njih pa nastavila vas, g. Gregorčič, Petra Graha , Urbanijo, Vet s člani SDS, novinarja Pirkoviča, Areha, videti Možino na ekranu in poslušati njegovo potvarjanje zgodovine….”
   1) Imate vi kakšnega boljšega človeka v mislih? Jaz ga nimam.
   2) A vi bolje obvladate zgodovino kot ljudje na fakulteti, ki so Možini dali doktorat? Ali lahko navedete kakšno trditev iz njegove knjige, ki ni utemeljena z virom?
   “Da je padla gledanost tako nizko, ste KRIVI VI in vsi “nastavljeni”, ki morajo zdaj zapustiti RTVS!!!”
   1) Ponavljam komentar, da gledanost ni osnovni kriterij, kajti prenekateri ljudje radi gledajo slabe stvari.
   “A še zdaj vam ni jasno, da je z referendumom potrjena volja ljudstva???!!!”
   1) A se vi strinjate s tem, da bo sedaj v svetu sedel nekdo, ki je na Soroševem plačilnem seznamu?
   2) Da so z demokracijo in nasploh z referendumi problemi, kaže tudi zgodovina. Kako bi vi glasovali npr. na koroškem plebiscitu?

Comments are closed.