Novi član Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Peter Sušnik: “Sem za pravno kvalifikacijo razlogov smrti”

Krimska jama.
Krimska jama.

Vlada je na svoji 96. redni seji imenovala Komisijo Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Predsednik Komisije tudi v novem petletnem mandatu ostaja Jože Dežman, nov član je Peter Sušnik, ki je v Komisiji zamenjal Jožeta Možino. Ostali člani nadaljujejo svoje delo.

Komisijo tako sestavljajo:
− Jože Dežman, Gorenjski muzej, predsednik;
− Mitja Ferenc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, član;
− Anton Velušček, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, član;
− Milan Sagadin, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, član;
− Pavel Jamnik, MNZ/Policija, član;
− Andrej Mihevc, Inštitut za raziskovanje Krasa, član;
− Vida Deželak Barič, Inštitut za novejšo zgodovino, članica;
− Boštjan Kolarič, Študijski center za narodno spravo, član;
− Peter Sušnik, Nova Slovenska zaveza, član.

Vlada ugotavlja, da je s sprejetjem Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev sredi lanskega leta del pristojnosti prešel na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). V skladu s tem zakonom je vlada tudi imenovala novo komisijo. Sredstva za delovanje Komisije zagotavlja MGRT, ki opravlja tudi vse strokovne, tehnične in administrativne naloge za Komisijo. Sredstva za delo Komisije so zagotovljena v Proračunu za leto 2016 in 2017. Vlada je na svoji 82. redni seji konec marca 2016 sprejela tudi Finančni načrt dela in Program dela Komisije za leto 2016, pri čemer ugotavlja, da se program izvaja.

V proračunu za letošnje leto naj bi bilo zagotovljenih okrog pol milijona evrov, kar naj bi zadostovalo za ureditev okrog 70 grobišč in omogočilo Komisiji, da še naprej izvaja začrtan program. Kot je za STA še povedal njen predsednik Jože Dežman naj bi v kratkem sondirali in uredili nekaj deset grobišč ter v nekaterih izvedli izkope. V letošnjem letu so opravili del raziskav v kraških jamah, tudi v jami Žiglovica pri Ribnici, pri raziskavi v Krimski jami pa so sodelovali z občino Borovnica in občino Cerknica. “Kmalu bo potekala identifikacija žrtev, računamo, da bo pogreb konec septembra,” je Dežman povedal za STA. Napovedal je še sestanke z vsemi deležniki, na podlagi katerih bo Komisija pripravila program dela za leto 2017.

Za izjavo ob imenovanju v Komisijo smo povprašali Petra Sušnika, ki je za Časnik povedal: “Veseli me, da je Nova Slovenska zaveza pripoznana kot tisti del civilne družbe, ki bo v Komisiji zastopala interese žrtev in njihovih svojcev. Kot član v imenu NSZ imam predvsem željo, da se administrativne in tehnične postopke, ki so pri delu sicer nujni, podredi pieteti do pokojnih in spoštljivosti do njihovih svojcev. Ta Komisija ima veliko dela in odgovornosti, da se v naši državi z izkopom, identifikacijo, pravno kvalifikacijo razlogov smrti in ustreznim pokopom pokojnih uredi barbarsko zapuščino revolucije, ki se nam razkazuje v preko 600 evidentiranih grobiščih in moriščih.”

Peter Sušnik je dodal še željo, da se z ljudmi iz civilne družbe vzpostavi ustrezen dialog, “ki bo v kali zatrl sumničenja, da se skuša zadeve prikriti ali skriti. Prav v tem dialogu si želim najbolj aktivno sodelovati, saj je potrebno graditi zaupanje v pravilno moralno in pravno presojo stroke, ki je podrejena interesu resnice in poštenega dela.”