Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč uspešno uresničuje program za leto 2019

Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč uspešno uresničuje program za leto 2019V nedeljo, 9. junija 2019, bodo jamarji Jamarskega kluba Novo mesto in podjetja Avgusta d.o.o. pod vodstvom dr. Uroša Koširja praznili brezno pri Debliških livadah ob cesti pri breznu pod Krenom. Sodelovala bosta tudi člana Komisije dr. Andrej Mihevc in dr. Anton Velušček. Iz tega brezna so že v lanskem letu odstranili večjo količino odpadkov, ki je bila namensko odvržena v jamo. Pod smetmi so naleteli na veliko količino vojaške opreme, ki je pripadala vojnim ujetnikom, ki so bili nato umorjeni v breznu pod Krenom.

Uspešno je bil zaključen tudi razpis za odstranitev naminiranega skalovja na posmrtne ostanke umorjenih slovenskih vojnih ujetnikov v breznu  pod Macesnovo gorico.

Izbrani izvajalci bodo začeli izvajati tudi druge programske naloge.

Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč pripravlja program za 2020

V četrtem poročilu Komisije (Nemoč laži, 2019) smo opozorili na neurejenost slovenskih vojnih grobišč v Sloveniji in v tujini. Že konec leta 2017 smo razposlali pobudo za ustanovitev državnega zavoda/službe za vojna grobišča. Pobudo bomo še enkrat predstavili konec letošnjega leta na posvetu v Državnem svetu.

Pripravljamo tudi program za leto 2020, v katerem bomo nadgradili nekatera strokovna opravila, ki jim v prvih letih izvajanja Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev še nismo uspeli posvetiti dovolj pozornosti. V obravnavi imamo še okoli 150 možnih novih lokacij prikritih morišč in grobišč, dopolniti in posodobiti želimo ustrezno zbirko podatkov o prikritih vojnih grobiščih, ki bo omogočala uspešnejše urejanje vojnih grobišč.