Višje trošarine dodatna ovira za gospodarstvo

Vlada RS v teh dneh pospešeno sprejema nov zakon o trošarinah, s katerim želi pokrpati vse večje proračunske luknje. Trošarina na električno energijo se bo iz 0,05 centa na kWh dvignila v dveh korakih in sicer s prvim avgustom na 0,65 centa na kWh in s prvim novembrom za še dodatnih 0,65 centa na kWh. Praktično bo to za podjetja pomenilo dvig cene električne energije od 10% do 20% v odvisnosti od tega, po kakšnih cenah jo trenutno kupujejo. To nas bo verjetno že uvrstilo med prvih pet ali šest držav v EU, kjer podjetja kupujejo najdražjo električno energijo.

Nove trošarine bodo imele izjemno negativen učinek na poslovanje slovenskih podjetij že letos, predvsem pa v l. 2011. Letos bo nova trošarina slovenska podjetja v predelovalnih panogah dodatno obremenila z ne planiranimi 18 mio. € stroškov, v l. 2011 pa se bo ta številka povzpela kar na 58 mio €. Slovenska lesnopredelovalna industrija, na primer, bo tako letos nepričakovano izgubila še dodaten milijon EUR akumulacije, naslednje leto pa že več kot 3,5 mio. EUR.

Na prvi pogled to niso velike številke, saj npr. samo NLB potrebuje 400 mio. € dokapitalizacije…, vendar pa so zgoraj omenjeni zneski, za vedno bolj hirajoče slovensko gospodarstvo, ogromna dodatna obremenitev. Še posebno, ker je manira sedanje vlade takšna, da hitro sprejema zakone, ki dodatno obremenjujejo gospodarstvo, zakone za zmanjšanje porabe proračunskih sredstev pa zelo počasi.

Zato slovenski lesarji že leta opozarjamo na uničujoče obnašanje države, ki gospodarstvu, še posebno delovno in izvozno orientiranemu, pobira veliko preveč akumulacije. Tako so vložki v razvoj vedno manjši (npr. v lesarstvu so sedemkrat manjši na zaposlenega kot pri avstrijskih lesarjih), s tem pa je tudi vedno slabša konkurenčnost lesarjev in slovenskega gospodarstva nasploh – kar jasno kažejo tudi mednarodne raziskave.

In absurdno je, da že dalj časa veliko govorimo, o resnično nujnem prestrukturiranju gospodarstva, uničujoča gospodarska politika pa nadaljuje isto pot, z nadaljnjim jemanjem razvojno nujne akumulacije. Če bo sprejet nov zakon o trošarinah, se bodo posledice odrazile v nadaljnjem manjšanju razvojnih vlaganj in s tem v še slabši konkurenčnosti, ter posledično nadaljnjem zmanjševanju prodaje in števila zaposlenih. In kakšen je lahko konec takšne politike, ne le za gospodarstvo pač pa tudi za javni sektor, upokojence in druge proračunske porabnike?

Veliko premalo odgovornih v Sloveniji se namreč zaveda, da je tako hitro padanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva izjemno resna in nevarna zadeva. Zato je zamujanje z izvedbo nujnih strukturnih reform, zamujena priložnost sedanje in prejšnje Vlade RS. In vsako nadaljnje zavlačevanje bomo, slej ko prej, plačali državljani z »visokimi obrestmi«.