Vladi predlagamo, naj Asii Bibi in njeni družini ponudi politično zatočišče

Republika Slovenija je v času migracijske krize in v zvezi z migracijsko politiko Evropske zveze pokazala, da je solidarna država in odprta družba. Ne glede na nekatere pomisleke, ki obstajajo glede nekaterih vidikov migracijske in integracijske politike Evropske zveze in v Republiki Sloveniji vendarle obstaja široko načelno družbeno soglasje glede solidarnosti z vsemi potrebnimi pomoči.

Svojo integracijsko sposobnost je slovenska družba nenazadnje pokazala že v času nekdanje SFRJ, ko je sprejela ekonomske migrante iz drugih delov nekdanje države, svojo solidarnost pa tudi v času vojne v Bosni in Hercegovine.

Prek katoliških misijonarjev pomemben del slovenske družbe že desetletja podpira razvoj v državah tretjega sveta.

Republika Slovenija je tudi odločna zagovornica človekovih pravic, vključno s svobodo veroizpovedi, ter odprave smrtne kazni.

V luči navedenega predlagamo, da Vlada Republike Slovenije ponudi zatočišče Asii Bibi (in njeni družini), nedavno oproščeni pakistanski državljanki, ki je zaradi svojega verskega prepričanja več let preživela v zaporu in bila celo obsojena na smrtno kazen. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, pa še vedno potekajo pritiski islamskih fundamentalistov, da sodišče spremeni svojo odločitev.

Republika Slovenija bi s takšnim dejanjem potrdila svoje razumevanje človekovih pravic. Ne nazadnje bi lahko bila ta gesta dobrodošla tudi z vidika dvostranskih odnosov s Pakistanom, ki iz razumljivih razlogov niso posebej intenzivni.

S to gesto se Republika Slovenija lahko tudi simbolično oddolži za pomoč, ki jo je Pakistan nudil pred leti pri reševanju Tomaža Humarja in Roka Dečmana.

S povsem notranjega vidika pa bi takšna poteza lahko prispevala h krepitvi družbenega soglasja in nadaljnji naklonjenosti vsem, ki so resnično potrebni pomoči.

Uredništvo Časnika spletnega magazina z mero