Verske skupnosti vključiti v politični dialog

Bruselj: Evropa jezdi na biku. Foto: Arhiv Časnika.

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke je skupaj s Komisijo škofovske konference Evropske unije (COMECE) je 14. septembra v Evropskem parlamentu (EP) organizirala konferenco o okrožnici Benedikta XVI. z naslovom “Caritas in Veritate” (Ljubezen v resnici).

Joseph Daul, predsednik poslanske skupine ELS,  László Tőkes, podpredsednik evropskega parlamenta, Othmar Karas, podpredsednik ELS, nadškof André Dupuy, apostolski nuncij v EP, in pater Piotr Mazurkwiewicz, generalni sekretar COMECEja in številni drugi duhovniki, znanstveniki in politiki so sodelovali v tem dialogu. Od slovenskih duhovnikov se je srečanja udeležil g. Janez Pucelj.

“Caritas in Veritate” je prva socialna okrožnica papeža Benedikta XVI. in se nanaša na probleme globalnega razvoja in napredka. Udeleženci so razpravljali o temah, kot so “Ali je kultura brez vrednot mogoče?”, “Družina kot temelj za prihodnost”, “Gospodarstvo in civilna družba” in “Razvoj in okolje”.

Joseph Daul močno podpira dialog med ELS in cerkvami ter drugimi verskimi organizacijami, in poglobitev medsebojnih odnosov. ELS si prizadeva, da bi politiki in predstavniki Cerkve skupaj našli odgovore na sedanje in prihodnje izzive s katerimi se soočajo evropski državljani in njihove vlade. “Pomembno je, da iščemo skupne vrednote, jih branimo in se borimo proti ekstremizmu, naj bo levi ali desni”, je dejal.

Evropski poslanec iz Avstrije Othmar Karas je dejal: “Moramo razširiti našo mrežo in spoznati  naše zaveznike. Želimo, da bi pritegnili več ljudi. Rekel bi, da je krščanski dialog kot križ, ki ne prečrta, temveč povezuje. Obstaja veliko kristjanov in krščenih politikov, ampak ni vsak kristjan in krščen politik nosilec krščanskega nauka. Želimo soočiti politike z našim sporočilom in Cerkvijo, tako da bodo našli podporo in usmeritev v njihovem političnem delu”.

Nadškof André Dupuy, apostolski nuncij v EU je poudaril, da papež ne daje nekih receptov, bodisi gospodarskih ali političnih navodil in tehničnih rešitev kako naj se stvari uredijo, ker to ni kompetenca Katoliške cerkve, ampak daje moralne usmeritve, ki so nujno potrebne za dosego skupne blaginje.

Metropolit Emmanuel iz Francije, predsednik Konference evropskih cerkva (CEC), je dejal, da kulturni in etični vidiki okrožnice niso le ideje, ampak tvorijo bistvo krščanstva. Po njegovem mnenju je trenutna gospodarska kriza ne le neizogibna katastrofa, temveč gre za degeneracijo vrednot.

Evropski poslanec iz Romunije László Tőkés, podpredsednik Evropskega parlamenta, odgovoren za dialog s cerkvami in religijami in medkulturnega dialoga, je sklenil, da evropske enotnosti ni mogoče izpolniti brez sodelovanja Cerkve.

Evropski poslanec Lojze Peterle je nastopil kot edini iz Slovenije in izpostavil, da bo Evropska zveza uspešna v soodgovornosti za globalni razvoj pod pogojem, da bo celovito razumela globalno dogajanje in bo na novo premislila ter delovala v svetu z več skupne politične volje. Poudaril je, da enciklika ni političen dokument, lahko pa stimulira tiste, ki hočejo spreminjati svet.

Zapisala Lučka Kinkel

Več: EPP TV