V. Gorenak, blog: KPK v službi svojih gospodarjev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK) je zakonsko gledano »samostojen državni organ«. Toda ta samostojnost je v praksi zgolj navidezna. V nadaljevanju bom navedel nekaj praktičnih primerov njenih odločitev, ki povsem negirajo njeno zakonsko določeno neodvisnost in samostojnost. Pri tem moram seveda paziti na točnost navedenih podatkov, saj bi me utegnila KPK preprosto kazensko ovaditi, tako kot je to storila v primeru Franceta Cukjatija, dr. Vaska Simonitija ali na primer mag. Bernarda Brščiča, ki so na Zboru za republiko kritično spregovorili o njenem delu. In kdo so vodilni funkcionarji? Mag. Goran Klemenčič je njen predsednik, Rok Praprotnik je eden od namestnikov predsednika, dr. Liljana Selinšek pa je prav tako namestnica predsednika KPK.

Mag. Gorana Klemenčiča poznam kakih 18 let morda malo več ali malo manj. Če se ne motim, se je v policiji, točneje na takratni Višji šoli za notranje zadeve, kasnejši Fakulteti za varnostne vede, zaposlil v času, ko sem sam vodil kadrovsko službo notranjega ministrstva, katerega sestavni del je bila tudi omenjena fakulteta. Spominjam se, da sem ga povabil k sodelovanju pri oblikovanju Zakona o policiji že leta1997. Kasnejša njegova vloga mi ni najbolj jasna. V času interpelacije zoper takratnega notranjega ministra Mirka Bandlja zaradi afere Vič Holmec, naj bi bil po pričevanju kolegov na strani Mirka Bandlja in naj bi pripravljal tudi njegov odgovor na interpelacijo. Nekoliko kasneje naj bi bil nekakšen recenzent poročila Gričarjeve komisije, ki je proučevala ozadje omenjene afere. Policijski šefi so sposobni sproducirati tudi najbolj umazane reči, proti katerim naj bi takrat nastopil tudi mag. Klemenčič. Ali je to res ali ne ni najbolj zanesljivo. To se je dogajalo leta 1999. Kasneje so se najine službene poti nekoliko razšle in srečeval sem ga le še kot predavatelja na omenjeni fakulteti. Leta 2008 je postal državni sekretar ministrice Katarine Kresal. V medijih se je deklariral za neodvisnega strokovnjaka. V znani zadevi najema stavbe NPU je bil vrhovni nadzornik, točneje povedano nadziral naj bi pravilnost najema stavbe NPU skupaj s takratnim predsednikom Računskega sodišča Igorjem Šoltesom. To se seveda ni zgodilo. Obstaja možnost, da je svoje delo opravil slabo ali pa ga sploh ni opravil, saj je bilo v primeru najema te stavbe kup nepravilnosti zaradi katerih prav te dni sodijo Damjanu Lahu. Kakorkoli že mag. Goran Klemenčič se je prostovoljno poslovil od funkcije državnega sekretarja Katarine Kresal, verjetno vedoč, da ga bo takratni perdsednik države Danilo Turk predlagal za predsednika KPK. To se je tudi zgodilo. Kasneje je mag. Goran Klemenčič več kot leto dni proučeval morebitno spornost najema stavbe NPU in na koncu, tudi zaradi mojih javnih vprašanj ugotovil, da je šlo v tem primeru za sum koruptivnega ravnanja Katarine Kresal. No Kresalova danes stoji pred sodiščem kot priča in ne kot osumljenka.

Roka Praprotnika prav tako dobro poznam vse od leta 1998. Ne vem ali je takrat že diplomiral novinarstvo ali ne toda vem, da je delal kot novinar na Delu. Veliko se je zanimal za afero Vič Holmec. V začetku je v meni vzpodbujal vtis neodvisnega novinarja, ki mu gre le za resnico. Toda kmalu je skupaj z razvpitim sedanjim urednikom Mladine, takrat in verjetno še danes srednješolsko izobraženim Grego Repovžem za Delo spisal nek članek, ki mi je veliko povedal o njegovi »objektivnosti«, dejansko pa o njegovi popolni pristranskosti. Vse njegove želje po takih ali drugačnih kontaktih z menoj sem v vseh naslednjih letih tako ali drugače vljudno odklanjal.

Dr. Liljane Selinšek ne poznan, zato bi bilo nekorektno karkoli pisati o njej. Svojo zgodovino si tako ali drugače piše sama s podpisi pod izdelki KPK.

In kako v Sloveniji pridemo do vodstva KPK? Predsednika KPK in njegove namestnike predlaga predsednik države. V tem primeru je bil to skrajno pristranski in levo usmerjeni dr. Danilo Turk, ki ga je ljudstvo na volitvah 2012 gladko poslalo v politični pokoj.

 

Če se je v samem začetku zdelo, da bo mag. Goran Klemenčič ubral povsem neodvisno držo pri delu KPK, se je v nadaljevanju pokazalo, da gre za prvovrstnega borca leve politične opcije. Naj v nadaljevanju navedem nekaj primerov za to mojo trditev.

◾Mag. Goran Klemenčič je potreboval leto dni za proučevanje utemeljenosti najema stavbe NPU, čeprav je v vlogi nadzornika najema jasno vedel, da je šlo za koruptivno ravnaje Katarine Kresal, česar ni nikoli zapisal, in za navadno kaznivo dejanje zlorabe položaja, zaradi katerega danes pred sodiščem stoji državni sekretar Katarine Kresal Damjan Lah.

◾Mag. Goran Klemenčič je podpisnik poročila o korupcijskih ocenah in tveganjih pri predsednikih parlamentarnih političnih strank iz Januarja 2013. Za Zorana Jankoviča in Janeza Janšo je ugotovil, da nista znala zadovoljivo pojasniti od kod njuno premoženje, v primeru Zorana Jankoviča naj bi šlo za 2,6 milijona evrov, v primeru Janeza Janše pa za okoli 200.000 evrov. Toda pazite, pri vseh predsednikih političnih strank je kot kaže preverjal prilive in odlive iz njihovih računov v višini 10.000 evrov ali več, Janez Janša pa je bil »priviligirana« izjema, samo pri njemu je preverjal plačevanje telefonskih računov v višini 8 evrov, plačevanje tehničnih pregledov osebnega vozila in še kako podrobnost, za osem let nazaj, pri čemer je v okviru nepojasnjenih 200.000 evrov ugotovil, da so bili vsi računi plačani, toda ni jih plačal Janeza Janša sam.

◾Mag. Goran Klemenčič že sedem mesecev proučuje nakup letalskih kart sedanjega notranjega ministra in ugotavlja ali je šlo za koruptivno ravnanje ali ne, čeprav mora primerjati le šest ali sedem plačil letalskih kart z uradnimi ceniki letov, ki so takrat veljali.

◾Mag. Goran Klemenčič je potreboval le slabe tri tedne, da je proučil kje je krivda za izginule referendumske podpise novembra 2011. Znotraj sedemdnevnega zakonskega roka za preverjanje podpisov je ugotovil, da štirideseturno pošiljanje podpisov iz DZ do notranjega ministrstva ni koruptivno ravnanje, hkrati pa je ugotovil, da bi jaz lahko ugotovitve DZ poslal šestnajst ur prej preden sem jih poslal, kar pa je bilo nedopustno ravnanje in opustitev dolžnega ravnanja, za kar naj bi se opravičil.

◾Mag. Goran Klemenčič je zaposlitev sina Jožeta Tanka in hčere Janeza Janše v Plinovodih, ki niso v večinski državni lasti, razglasil za nedopustno dejanje, ki ima znake koruptivnega ravnanja. Hkrati pa takega ravnanja ni prepoznal v začasni zaposlitvi sina Branka Masleše, predsednika Vrhovnega sodišča, na sodišču in njegovi stalni zaposlitvi v enem izmed zavodov MO Ljubljana, ki je v popolni lasti MO Ljubljana.

◾Mag. Goran Klemenčič prav tako ni prepoznal koruptivnega ravnanja Zorajana Jankoviča ali dr. Danila Turka v zaposlitvi hčerke Danila Turka v enem izmed javnih zavodov MO Ljubljana.Vsaj takega njegovega poročila nisem zasledil.

◾Mag. Goran Klemenčič prav tako ni prepoznal koruptivnega ravnanja v primeru poslovanja arhitektke Ane Kučan, hčerke Milana Kušana, z MO Ljubljana in njenimi podjetji.

◾Mag. Goran Klemenčič prav tako ne vidi nič spornega ali koruptivnega v primeru zaposlitve sina poslanke PS Alenke Pavlič v kabinetu predsednice vlade Alenke Bratušek.

◾Mag. Goran Klemenčič prav tako ne vidi nič spornega v tem, da je gospodarsko ministrstvo v času ministrovanja Stanka Stepišnika, firmi v njegovi lasti nakazalo 348.500 evrov pomoči.

Več: blog V. Gorenak