Učitelji spoštujemo vsakega človeka in njegovo mnenje, to pa pričakujemo tudi od drugih zase

Izjava DKPS za javnost ob odločitvi Ustavnega sodišča

V Društvu katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) smo zaskrbljeno sprejeli informacijo o odločbi Ustavnega sodišča RS, ki je 8. julija 2022 uveljavilo Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR).

Kot učitelji v javnih vrtcih in šolah vemo, da bo uveljavitev členov zakona spremenila celotno slovensko družbo. Posegla bo namreč v narodovo moralno in etično jedro, ki temelji na zdravem posamezniku, zdravi družini in dobri šoli. Pred nami – učitelji bodo zahteve, ki jih ne bomo mogli izvajati. So namreč v popolnem neskladju s temeljnimi zakonitostmi narave, bioloških danosti, človekovega dostojanstva in etične drže posameznika. V vrtcih in šolah vzgajamo in poučujemo otroke, ki oblikujejo svojo lastno in narodovo prihodnost. Z uveljavitvijo zakona bo pred starše, otroke in pred učitelje postavljena zahteva po podrejanju načelom LGBTIQ+ ideologije, ki je po našem prepričanju uničujoča tako za posameznika kot za družbo.

Učitelji bodo postavljeni pred težko moralno dilemo, saj ne bodo mogli poučevati stvari, ki so po njihovem prepričanju škodljive

Prek zakona se bo začela uporaba priročnika Ljubezen je ljubezen, ki že nekaj časa čaka na zeleno luč za uporabo v šolah in vrtcih. Z vsebinami tega priročnika bodo pred učitelji in učenci dileme neetičnega uvajanja otrok v svet spolnosti. Tako kot so zasnovane v priročniku, otrokom ne smejo biti predstavljene, če ne želimo iz njih narediti čustvenih invalidov. Učitelji bodo postavljeni pred izredno težko moralno dilemo, saj ne bodo mogli govoriti in poučevati stvari, za katere se zavedajo, da bo negativno vplivala na otroke. S takimi zahtevami bo še dodatno omajano dostojanstvo učiteljev. Sprašujemo se, kje so meje, ki varujejo dostojanstvo posameznika – tako otroka, staršev in učiteljev pred poseganjem zagovornikov ideologije LGBTIQ+. Spoštujemo vsakega človeka in njegovo mnenje. Toda to pričakujemo tudi od drugih. Svoboda vsakega se konča na mejah svobode sočloveka.

Vse predlagano bo v nasprotju s 53. členom ustave RS, ki določa, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.

Z uveljavitvijo Zakona se bodo v Sloveniji večali vsi negativni trendi, jih sicer med mladimi v šolah opažamo že nekaj let: negotovost in zmedenost glede lastne identitete, destruktivni in družbeno odklonilni načini vedenja, ki se na koncu odrazijo v vse večji apatičnosti in stopnji samomorilnosti. Z nekaj modrosti bi se lahko zgledovali po izkušnjah ameriške in zahodnih družb, ki se že soočajo z negativnimi učinki spreminjanja posameznika in družine ter se vračajo k naravnim zakonitostim.

Z vsemi temi spoznanji bomo tudi v DKPS naredili vse, kar je v naši moči, da se izognemo pogubnim posledicam uvajanja ZZZDR v šole. Sprašujemo se, kdo, če ne ustavno sodišče s svojim vplivom na zakonodajo in vlada naj bi najbolj skrbel za prihodnost zdrave slovenske družbe? V tem primeru delata proti temu. Pa tudi proti volji velike večine Slovencev, ki smo na treh referendumih jasno izrazili svoja stališča glede te vsebine. Si res želimo tega?

Za Društvo katoliških pedagogov Slovenije
Marija Žabjek, predsednica