Primož Cirman ali Matjaž Hanžek?! Oba!

Primož Cirman ali Matjaž Hanžek?! Oba!Primož Cirman ali Matjaž Hanžek?! Oba imata prav! Oba nam posredujeta zgodbo o gospodarskem terorizmu! Cirman v svoji knjigi, Hanžek s poročilom preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj.

Primož Cirman nam ga predstavi v svoji knjigi: Nepotešeni, Preiskovalna komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj pa pokaže nanj s prstom v svojem poročilu. Njen predsednik je Matjaž Hanžek, samo poročilo pa je dosegljivo na spletu.

Povezava med stroko in politiko je očitna, tudi njuno sodelovanje v prevari državljanov o nujnosti in neoporečnosti izgradnje TEŠ 6. Tako Cirman kot komisija tega ne zanikata, nasprotno to dejstvo potrdita in dokažeta. Moj pomislek k uravnoteženi obravnavi in odgovornosti politike pa je naslednji: leva politika se je v to prevaro dejavno vključila, jo tudi ustvarjala, desni pa sta tako rešitev vsilili, podtaknili, pooblaščena in znanstvena stroka. To kar sta ti dve delali, meji na pravo nasilje. Pri tem početju se je še posebej odlikovala novinarska stroka! Gospodu Cirmanu lahko upravičeno priznamo, da je ena od redkih izjem, ki se je tem prevaram uprla.

Obe deli sem prebral, trditvam in zaključkom ne oporekam. Razmere poznam, sledil sem jim v javnih občilih. Seveda pa so me izrojenosti posameznih dogodkov, odločitev in posledic vseeno presenetile, še posebej tiste iz Cirmanove knjige, ki jih je brez zadržkov uveljavljalo vodstvo Termoelektrarne Šoštanj. Osupnila pa me je še posebej številčnost pooblaščenih strokovnjakov in znanstvenikov, ki so sodelovali pri tej izgradnji in niso imeli nobenih pomislekov do njene negospodarnosti. In to naj bi bil cvet naše stroke in znanosti?!

Poudarek mojega prispevka je priporočilo, preberite obe deli, predstavljata presek sedanjega trenutka stroke, znanosti in politike ter sporočilo o njihovih vrednotah.

Posebej zanimivi so Cirmanovi nepotešenci, z imeni in priimki, z dokazili o upravičeni uvrstitvi med ustvarjalce tega zlaganega »nadomestka«! Samo branje dosega vznemirljivost kriminalnega romana. Je hkrati priročnik, učna knjiga o sprevrženosti stroke in politike in pomembno sporočilo posebej za nas, ki se ji skušamo upreti ali izogniti. Vsi dogodki so zajeti v dejanskem časovnem razporedu, vse trditve utemeljuje avtor z ustreznimi listinami, ki jih z oznakami navede v prilogi. Izvrsten pregled, izvrstna raziskava, tako rekoč podlaga za sodni postopek.

Poročilo komisije obravnava le nezakonitosti javnega naročanja pri izgradnji, ki pa jih predstavi tudi Cirman, sklicuje se pri teh podatkih na poročilo komisije. Poročilo je vredno branja, zanimiva so pričanja in tudi predstavitev izigravanj o javnem naročanju, ki jih je uporabil naročnik.

Preberite obe deli, ustvarite si svojo podobo o gnilobi slovenske družbe, vsak povzetek bi okrnil sporočilo: gre zares, ukradli so nam državo, šaleški fantje ne poznajo milosti, niso sami, »akademiki« pustošijo v UKC,  NLB, Magni na Štajerskem,  v družbi za drugi tir, pa še in še!

Naj dodam še nekaj svojih mnenj in poudarkov, ki sem jih predstavil že v svojih prispevkih in nekatera izhodišča, ki določajo mesto te izgradnje včeraj danes in jutri v našem gospodarstvu. Strnil jih bom v posamezne točke in povezal z vsebino obeh avtorjev.

  1. TEŠ 6 ni nadomestna, je dodatna, je odvečna enota, povečuje moč Termoelektrarne Šoštanj (v nadaljevanju TEŠ), za to večjo moč ni premoga, razpoložljiv premog pa je predrag in ne dovoljuje gospodarne proizvodnje.

Dejstvo, da je bila posodobitev enot 4 in 5 učinkovitejša rešitev, nadomeščanja tudi ne dopušča!

  1. Stroki v Termoelektrarni Šoštanj in v CEE obvladata tehnologijo in investicijski postopek v celoti in ne dopuščata izgovora: »Nisem vedel!«. Švicarsko pravo, pogodbeni določili o podražitvi in korupciji so osvojena pravila. Njihova napačna uporaba je lahko le namerna!

Strokovnost nadzornih svetov, oblastnih, znanstvenih in drugih zunanjih ustanov ni dosegala ravni znanja strokovnjakov, ki so vodili investicijo, njihova vloga je bila zato podrejena in ni omogočila enakovredne obravnave.

  1. Edini člen, brez katerega te investicije ni bilo mogoče izpeljati tako pogubno za blaginjo države, je vodstvo TEŠ. Imelo je škarje in platno! Podjetje CEE Petra Kotarja je morda olajšalo povezavo z Alstomom, vendar je ta bil v Termoelektrarni Šoštanj že pred izgradnjo TEŠ 6.

V TEŠ je bil prisoten leta 1997, ko sem se jaz upokojil, že tudi Engineering Doberšek, ki ga ob CEE omenja gospod Cirman. Ko sem ob neki priložnosti predlagal, da njegovo posredniško vlogo ukinemo, ker je bila odveč, se za tak predlog niso odločili?!

  1. Zasnova in investicijska dokumentacija sta oblikovali končno naročilo: razpis in pogodba, izločitev konkurence, so odločitve, ki so ustrezale načrtom TEŠ, načrtom o zidanju cene in onemogočanju prekinitve pogodbe.

Uporaba švicarskega prava, naročnikov prevzem tveganj, izognitev protikorupcijskemu pravilu to trditev potrjujejo. Noben novinec ne bi mogel v svojo škodo tako porazno prepisati ustaljenih določil tovrstnih pogodb. Vzorci le teh pa so v TEŠ bili na razpolago. TEŠ 6 je vzorec za načrtovano in izvedeno krajo državnega premoženja, je primerek, kako vodstvo državnega podjetja s sodelovanjem države razgrajuje njeno blaginjo.

  1. V TEŠ je bila vgrajena najsodobnejša oprema, najprestižnejših dobaviteljev! Osnovna usmeritev TEŠ je sploh vedno bila neprekinjeno vlaganje in posodabljanje. To je sicer prav, je pa narobe, da so tik pred izgradnjo TEŠ 6, posodobili enoti 4 in 5 in zadnji dodali še 2 plinski turbini ter tako podaljšali njuni življenjski dobi do leta 2023 in 2029.

To dejstvo dokazuje, da je bil prevzem vseh tveganj zaradi sprememb cen na svetovnem trgu sploh nepotreben in nerazumen. Če Alstom ni pristal na naročnikove zahteve, bi morala TEŠ pogodbena pogajanja prekiniti. Imela je dovolj časa, da počaka na ugodnejše tržne razmere.

Usmeritev stalnega vlaganja pa se bo mojem mnenju nadaljevala: posodobitev enote 5, obnovitev enote 4, posodobitev plinskih turbin, uvoz premoga, …, kar pomeni nadaljevanje plenjenja države. Končalo se bo z zapiranjem rudnika, to bo trajalo kakšnih 10 let in zahtevalo po grobi oceni še 2 dodatni milijardi.

  1. Leta 2012 sem poslancem državnega zbora predlagal, da zavrnejo poroštvo države za najem posojila in med drugim zapisal:

»Pravo podobo te naložbe daje naslednja primerjava: za enoto 600 MW naj bi  plačali 1400 milijonov, čeprav je njena tržna vrednost na evropskem trgu le 700 milijonov EURO. Za ta naložbeni denar bi torej lahko zgradili 2 enoti po 700 MW!« In še: »Izgradnja enote 6 v Termoelektrarni Šoštanj je največja strokovna napaka in hkrati največja škoda, ki se je kdajkoli zgodila v slovenskem gospodarstvu.«

  1. Naložbo TEŠ 6 smo preplačali skoraj z 1 milijardo, tej pa bomo z obratovanjem dodali še 4!

Naj zaključim prispevek s poslovno skrivnostjo, ki jo naša pooblaščena stroka zlorablja skoraj izključno za skrivanje svojih napak, ne pred tekmeci, ampak pred državljani. V našem primeru tekmeci TEŠ poznajo vse njene tehnološke in gospodarske kazalce, ki so tako le za državljane poslovna skrivnost. Resnica: TEŠ 6 je morda res moderna in sodobna enota, ki pa proizvaja predrago električno energijo.