Sveti Duh živi v nas in nas vodi v spoznavanje Kristusove misli

Sveti Duh ima nalogo, da prenavlja naše misli, ki so sicer vezane na zemeljske stvarnosti, na vsakdanje življenje, na odnos do samega sebe, drugih, Boga … Te misli usmerja k Jezusu Kristusu z namenom, da bi nas prerajale, da bi se v nas obnavljalo Kristusovo mišljenje.

Ugotavljamo in verujemo, da Božja moč prehaja z Boga na človeka. Vsi tudi nezavedno hrepenimo po tej moči. Kdo izmed nas ne bi hotel prejeti božanske moči, da bi se lahko dvignil iz mnogih problemov in da bi lahko živel mirno življenje? Tega si želijo tudi tisti, ki svoje življenje izročajo satanu.

Toda Božja moč, ki teče od Boga k človeku, se ne more nikoli uresničiti, če se prej ne začne prelivati obojestranska ljubezen med Svetim Duhom in človekovim duhom. To prelivanje ljubezni med Božjim in človekovim duhom ni eden izmed običajnih darov, ki jih je Bog dal človeku, temveč je ta dar začetek vsega našega bistva. Je začetek tega, kar nam omogoča življenje. Gre za temeljni, najbolj potreben, bistveni dar.

Vodstvo Svetega Duha se kaže v ljubezni, spoštovanju in poslušnosti Bogu

Če v duhu ne vstopimo v odnos s Svetim Duhom, se ne more ustvarjati niti odnos med našim duhom in dušo. Zato se, dalje, to ne izraža niti na telesnem, torej vidnem področju. Sveti Duh namreč prenaša našemu duhu vse, kar omogoča rast življenja.

Dalje naš duh prenaša te informacije duši. Duša to prenaša našemu razumu, ki potem te informacije dešifrira, se pravi, jih prebere, razum pa to prenaša še telesu, da se aktivirajo vse biološke funkcije telesa. In tako se seveda vidi, sliši, razume, da delujemo pod vodstvom Svetega Duha.

Zato je temeljnega pomena, da je naš duh čimbolj predan vodstvu Svetega Duha. Ta odnos se kaže v ljubezni, v spoštovanju in poslušnosti Božji navzočnosti v nas. Če tega ni, se seveda dogaja, da nam Sveti Duh omogoča biološko življenje, ker je Bog dober in ne preneha obnavljati našega biološkega funkcioniranja. Toda to še kako vpliva na kvaliteto našega življenja tako v duhovnem kot tudi v telesnem pogledu.

Tako lahko z očmi vidimo razliko med videzom osebe, ki živi duhovno usklajeno življenje, in osebe, ki živi v notranjem neredu. Torej je potrebno, da čim bolj aktiviramo komunikacijo med našim duhom in Svetim Duhom. Sad tega je sveto življenje.

Kakšno pravzaprav je sveto življenje?

Preprosto življenje, ki ga vsak dan posvečujemo Bogu, postaja sveto življenje, ki ustvarja popolno komunikacijo med Božjim in človekovim duhom. Ko govorimo o svetem življenju, je treba vedeti, da svetost življenja ni v množenju pobožnih molitev ali pobožnih dejanj; sveto življenje ni v tem, da bi posnemali tega ali onega svetnika; svetost niti ni v tem, da bi živeli spokorniško življenje. Svetost je v tem, da dopustimo, da Jezus Kristus živi v nas in da mi živimo za Kristusa in v Kristusu.

Do tega lahko pridemo samo tako, da same sebe brezpogojno izročamo Jezusu po Brezmadežnem Srcu Device Marije. Ko to živimo, potem naše življenje vodijo Božji zakoni. Tedaj Božja moč teče svobodno skozi našega duha in naprej v našo dušo ter dalje v telo. Tedaj je v nas vse usklajeno. In ne samo to: ko tako živimo, naše življenje poteka popolnoma v skladu s Kristusovo mislijo.

Sveti Duh: kakšna je njegova vloga in naloga

Sveti Duh ima nalogo, da prenavlja naše misli, ki so sicer vezane na zemeljske stvarnosti, na vsakdanje življenje, na odnos do samega sebe, drugih, Boga … Te misli usmerja k Jezusu Kristusu z namenom, da bi nas prerajale, da bi se v nas obnavljalo Kristusovo mišljenje.

Tega veličastnega delovanja Svetega Duha še zdaleč ne razumemo popolnoma. Verniki običajno mislimo, da nas Sveti Duh obdarja s karizmami, toda to nikakor ni vsa resnica. Sveti Duh ne podeljuje le darov, pač pa je Božja stvariteljska inteligenca.

Sveti Duh živi v nas in nas vodi v spoznavanje Kristusove misli: da bi lahko mislili s Kristusom in v Kristusu.

Njegovo nenehno delovanje v nas ohranja usmeritev proti Kristusovemu mišljenju. To pa vodi vse vesolje.

Božja misel je neznanska ustvarjalna moč. V Bogu je ustvarjalna moč, kajti samo Bog je Stvarnik. Kot smo že rekli, ima Sveti Duh nalogo, da Kristusovo misel prenaša našemu duhu. In tako prejemamo odsev Božje inteligence, ki je ustvarjalna moč.

Zato lahko ima v sebi to ustvarjalno Božjo moč le človek, ki je zedinjen z Bogom. Bog ustvarja na način, da misli na svoje stvarstvo. In to se nenehno dogaja. S tem ko Bog misli na nas, nas nenehno preraja.

Če je v nas po Svetem Duhu Kristusova misel, je naše mišljenje ustvarjalno

Tako je lahko tudi človekovo mišljenje ustvarjalno. Zato je nujno potrebno, da je v nas Kristusova misel, da tako lahko človekovo življenje napreduje. V čem? Usposablja nas, da delujemo po Božjih načrtih in postajamo Njegovo orodje. Tako postajamo Božji sodelavci, ki ravnajo v skladu s Kristusovim mišljenjem.

Če je naše mišljenje zedinjeno s Kristusovim, potem deluje na končno in neskončno stvarnost, na vidno in nevidno stvarnost. Naša misel se potem dotika mnogih dimenzij vesolja. Zato je pomembno, da smo zedinjeni s Svetim Duhom, da bi nam lahko On podarjal, oznanjal Kristusovo mišljenje. Ima nalogo, da v nas varuje in ohranja to mišljenje. Da nas potopi v delovanje Svete Trojice.

Saj samo tako lahko slišimo, sprejmemo, razumemo in živimo Resnico, ki nam jo Kristus razodeva v Svetem Duhu.

Človekovo mišljenje je največja dediščina, ki smo jo prejeli od Boga.

Žal pa smo se ljudje oddaljili oz. celo odvrgli ta dar potem, ko smo izbrali, da bomo služili satanu in lastnemu egoizmu, sebičnosti. Kot darilo za to smo ljudje sprejeli zelo plitvo, omejeno, nečastno mišljenje, ki v sebi nima niti najmanjše sledi Božje misli niti ne vodi k pravemu spoznanju. Satan je s svojim delovanjem porušil človekov odnos z Bogom. Pretrgal je vez med vero in razumom.

Satan ima v sebi sposobnost uničevanja. Ko se je on uprl Bogu, ga je ta upor izključil iz Božanske, ustvarjalne inteligence. Zato samo uničuje.

Ko se bo človek vrnil k svojemu Stvarniku, se bo na nov način pisala zgodovina človeštva

Da bi Stvarnik lahko napolnil človeka s prvotno vlogo, ki mu je bila darovana ob stvarjenju, je potrebno, da se človek vrne k svojemu Stvarniku. Tako lahko znova postane dedič božanske, ustvarjajoče inteligence.

Za to pa je potrebno:

  1. a) da človek sleče lastni egoizem,
  2. b) da pred Bogom prizna svojo omejenost,
  3. c) da ima v sebi željo in znova prejme sposobnost, da bi prejel od Boga vse tisto, kar mu omogoča, da bi spet vladal skupaj s svojim Stvarnikom.

To pomeni: napisati na nov način zgodovino sveta, človeštva, Cerkve. To pa tudi pomeni, da Bog želi znova dati človeku tisto dostojanstvo, ki mu ga je dal na začetku, da bi se tako začela tudi nova zgodovina vsega vesolja.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.