Koaliciji in njenim botrom ni do razčiščevanja slovenske zgodovine

PREJELI SMO. Odprto pismo

predsedniku Republike Borutu Pahorju
predsednici vlade Alenki Bratušek
predsedniku SAZU dr. Jožetu Trontlju

Spoštovani!

Soočeni smo z informacijo, da namerava vlada na predlog ministra za kulturo zamenjati direktorja Arhiva Republike Slovenije g. Jožeta Dežmana. Ne le, da je nova vlada med prednostnimi nalogami izpostavila reševanje gospodarske krize, dana je bil tudi zaveza, da ne bo posegali v ideološke teme. Zamenjava g. Dežmana pa pomeni ravno prvovrstno ideološko materijo saj odpira najbolj ključna vprašanja razumevanja preteklosti in poprave krivic v naši demokraciji.

Izhajamo iz prepričanja, da so bistveni pospeški, razsežnosti in globine, ki je sedanja kriza dosegla v Sloveniji v marsičem povezani z ostalinami in miselnimi vzorci prejšnjega nedemokratičnega komunističnega režima. S prakso, ki je bila totalitarna, slonela je na negativni selekciji in privilegijih vladajoče elite ter ekonomiji industrijskega fevdalizma nismo prekinili tudi zato, ker so nosilci režima uspeli več kot tri četrtine najbolj obremenilnih listinski dokazov o svojem delovanju uničiti. Preostalo gradivo, ki ga sedaj hrani ARS ima vrednost kulturne dediščine ne predstavlja le velik izziv za raziskovalce ampak ga je država iz moralne dolžnosti dolžna dati na voljo žrtvam in sorodnikom totalitarnega režima. Leta 2011 je takratna oblast skušala omejiti dostop do dela gradiva z nedostojnim argumentom – citiram izjavo podpornikov: »»da se pri tem ne povzroči krivic in škode tistim, ki si tega ne zaslužijo. To pa so Republika Slovenija in ljudje, ki so pred in po osamosvojitvi Republike Slovenije delovali v slovenskem nacionalnem interesu; njihovo delovanje so, kot je že bilo navedeno, usmerjali vodje SOVA od leta 1990 naprej.” konec citata. Po naših informacijah nameravate g. Dežmana zamenjali z osebo, ki je podpisala izjavo to izjavo kjer so se posamezni arhivski vodstveni delavci 20 let po uveljavitvi demokracije v Sloveniji zavzeli proti odprtim arhivom, kar je pozneje ljudstvo na referendumu zavrnilo.

Dejstvo je, da gre pri dokumentih, ki so jih protizakonito razglasili za nedostopne v resnici za listinske dokaze o preganjanju domačih nasprotnikov režima, zlasti emigracije in cerkve. Skratka, vohunjenje za ljudmi za potrebe totalitarnega režima so skušali označiti za obrambo domovine. K sreči se ta nedemokratični unikat v naši državi po odločitvi volivcev ni uspel uveljaviti.

Vlada RS deluje v interesu države vseh državljanov. Nedvomno je interes državljanov, zlasti tistih, ki so bili žrtve komunističnega režima, da so arhivi kar najbolj varovani in hkrati dostopni, tako kot je ARS zgledno vodi Jože Dežman. Ne glede na ideološko prepričanje je tako tudi mnenje večine delavcev arhiva! Nobenih drugačnih argumentov ob napovedani zamenjavi g. Dežmana ni slišati. Če bi šlo za kadrovsko rešitev, ki je nujna zaradi strokovnih in in drugih okoliščin in če bi šlo za poseg v smer morebitnega zmanjšanja dostopnosti arhivov se seveda ne bi oglasili. Ker pa gre pri napovedani zamenjavi g. Dežmana za nasprotno – za dejanje, ki je po vsebini v nasprotju z interesom demokracije, strokovne javnosti in prizadetih državljanov, ki so jim bile kršene najosnovnejše človekove pravice proti temu ostro protestiramo.

Vas, predsednik republike g. Borut Pahor pozivamo da zastavite svoj moralni vpliv in se v interesu demokracije in človekovih pravic nemudoma zavzamete proti kadrovski menjavi brez argumentov, ki ogroža demokratičen dostop do arhivov in obnavlja ideološka nasprotja ter krivice iz tega naslova. Vas predsednica vlade gospa Alenka Bratušek pa pozivamo da se odločno zavzamete za tiste v sferi vaše odgovornosti, ki uspešno delujejo v najširšem interesu državljanov in dokažete, da delujete avtonomno in ne podlagate ideološkim vplivom tistih, ki so osebno zainteresirani, da žrtve, svojci in raziskovalci ne bi imeli svobodnega dostopa do zgodovinskega gradiva. Predsednika SAZU dr. Trontlja prosimo, da se osebno zavzame proti ideologizaciji slovenskih institucij posebej v trenutku, ko je država v krču moralne in gospodarske krize.

Zamenjava g. Dežmana je lahko samo v interesu centrov moči z nedemokratičnimi nameni, nikakor pa ne v interesu javnosti. Nobenih argumentov ni, ki bi dokazovali nasprotno. V primeru zamenjave se potrebno soočiti z dejstvom, da je vlada v jeku hude gospodarske krize in krize zaupanja naredila potezo, ki znova razvnema stare ideološke strasti in poglablja neenotnost v časih, ko bi bila ta najbolj potrebna. Sprašujemo se ali je za gospodarski zagon države res nujna zamenjava direktorja arhiva, ki deluje zelo dobro. G. Dežman se je namreč zavzemal za najvišjo stopnjo varovanja arhivske kulturne dediščine in obenem za normo v interesu demokracije, da morajo biti arhivi v kar največji meri dostopni strokovni in drugi zainteresirani javnosti.

Zlasti arhivsko gradivo komunistične tajne policije, ki je za potrebe režima sistematično kršila človekove pravice, uničujoče prizadela na tisoče posameznikov in družin mora biti dostopna javnosti in prvenstveno tistim, ki so bili žrtve njenega delovanja. Tako voljo volilnega telesa je jasno pokazal referendumski izid o noveli arhivskega zakona leta 2011.

Nezamenjave uspešnega in zainteresirani javnosti naklonjenega direktorja arhiva bo zgolj prispevek k normalnosti in umiritvi razmer v Sloveniji. Zamenjava, pa bo, nasprotno odprla polje za nov ideološki spopad, ki mu ni videti konca.

Dr. Lovro Šturm in nadaljni podpisniki

V vednost evropskim inštitucijam!