Izpolnjeni pogoji za ustavno sodni nadzor stranke Levica

Dediči teptalcev človekovih pravic se dandanes borijo za človekove pravice. Za svobodo gibanja in druženja, za pravico psov in njihovih lastnikov do sprehodov, za polne bankomate in trgovine. Človekove pravice za vsako ceno, tudi za ceno žrtev epidemije. Foto: STA

Treba je uvesti možnost odpoklica poslanca, kar nam nazorno kažejo vedenje, izjave in aktivnosti posameznih poslancev stranke Levica. Poslanec, ki javno propagira in celo uveljavlja programska načela ali taktične cilje v demokratični družbi popolnoma nesprejemljivih programov, kot so zavržen komunistični, nacionalsocialistični ali fašistični red ali druge teroristične stranke – kot jih poznamo v sodobnem svetu npr. na področju islamskih ali drugih kriminalnih fanatičnih organizacij ali skupin, ne sme niti zasebno, kaj šele javno delovati – in celo s poslansko imuniteto!

Ker stranka Levica propagira za življenje družbe nesprejemljiva načela, jo je treba dati pod ustavno sodni nadzor

Zakonska ureditev, ki pod plaščem absolutne poslanske imunitete to dopušča, predstavlja odprta vrata za vdor terorizma. Vprašanje se zato toliko bolj drastično zastavlja, če primerjamo našo absolutno poslansko imuniteto, ki je nedotakljiva celo ob javnem propagiranju programskih ciljev zgodovinsko strahotno preizkušenih zločinskih revolucij in praks (kar nedvomno velja za posamezne poslance stranke Levica, zelo verjetno pa tudi za programske cilje te stranke), z ureditvami, ki veljajo v državah z uveljavljeno demokratično ureditvijo. V Nemčiji je ustavno in zakonsko predvidena možnost uvedbe ustavno sodnega nadzora nad delovanjem politične stranke in njenih poslancev, za katero obstaja utemeljen sum (ne pa že dokaz), da uveljavlja načela in cilje, nasprotne veljavni ustavni ureditvi. Na podlagi ugotovitev takšnega izvedenega nadzora (ki praviloma traja daljšo dobo) se delovanje takšne politične stranke tudi prepove. To se je v dosedanji praksi takšnega ustavno sodnega nadzora političnih strank v Nemčiji tudi že zgodilo.

Da so na podlagi javnega političnega nastopanja poslank in poslancev stranke Levica za uvedbo takšnega ustavno sodnega nadzora nad delovanjem te stranke izpolnjeni vsi pogoji, zame ni nobenega dvoma. Naj mi bo dovoljeno, da še posebej prikažem absurdnost naše sedanje uveljavljene prakse: ob popolni nedotakljivosti – imuniteti poslanca (tudi za očitno propagando terorističnih ciljev in praks) pa naša ustavna in zakonska ureditev omogoča drastične neposredne sankcije zoper sodnika, tudi če pride samo v spor z vodjem sodišča. Pred nedavnim smo to doživeli. Revolucionarna praksa oblasti pri nas še vedno živi.