Šola za mladostnike, ki ne hodijo v šolo

Produkcijska šola je šola za mladostnike (od 15. do 18. leta), ki zaradi kakršnega koli razloga niso vključeni v običajne oblike izobraževanja, torej ne hodijo v šolo in niso zaposleni, zaključili pa so osnovnošolsko obveznost.

Na spletni strani Produkcijske šole pravijo, da so najpogostejši razlogi tile:

– mladostnik ima zaradi različnih razlogov s srednjo šolo sklenjeno pedagoško pogodbo in tam opravlja le izpite,

– končana osnovnošolska obveznost, vendar neuspešno zaključena osnovna šola in s tem onemogočen vpis v programe poklicnega in srednje šolskega izobraževanja,

– mladostnik se ni uspel vpisati v želeni program izobraževanja,

– izpis iz šole sredi šolskega leta zaradi negativnih ocen, neopravičenih ur ali disciplinskih prekrškov,

– zaradi zdravstvenih razlogov je običajno šolanje prenaporno.

Program Produkcijske šole ponuja kratko (od nekaj mesecev do leta in pol) in intenzivno dnevno delovno-terapevtsko obravnavo, usmerjeno v razvijanje specifičnih osebnostnih lastnosti, usvajanju funkcionalnih znanj in socialnih veščin. Program je zasnovan je tako, da bi se mladostniki v njem počutili dobro in sproščeno. Dopušča veliko prostora za iniciativo, kreativnost in fleksibilnost. Urnik ohranja le minimalne časovne okvire za začetek in konec pouka ter odmorov, šolskega zvonca ni. Delo poteka v majhni skupini in je naravnano tako, da mladostnik v hitrem času vidi učinke dela.

Vir: Spletna stran Produkcijske šole

Foto: Aleš Čerin