Šola naj otroke pripravlja na dejavno življenje v skupnosti

Politikantsko ravnanje, ki najeda slovensko ustavno demokracijo
Šola naj otroke pripravlja na dejavno življenje v skupnosti

Društvo Katoliških pedagogov Slovenije v sodelovanju s Slovenskim katehetskim uradom pripravlja tretji Teden vzgoje, ki so ga naslovili Slovenija, moja domovina, saj želijo spodbuditi ljubezen do domovine in hvaležnost za samostojno državo. Teden vzgoje so začeli v nedeljo, 6. 9. 2020, končali pa ga bodo prihodnjo nedeljo.

Teden vzgoje bo ob letošnji trideseti obletnici plebiscita, na katerem smo se Slovenci odločili za svojo državo, namenjen razmišljanju o odnosu do lastne domovine. Kot je pojasnil urednik revije Vzgoja in duhovni asistent Društva katoliških pedagogov Slovenije Silvo Šinkovec, so letošnja vodilna misel besede blaženega Antona Martina Slomška:

»Učence je treba seznaniti z vsemi potrebnimi rečmi, ki jih čakajo v prihodnjem javnem življenju, da bode šola deci modra priprava za javno življenje.«

Šola naj otroke pripravlja na dejavno življenje v skupnosti

To po Šinkovčevih besedah v današnjem jeziku pomeni, da je treba tiste, ki bodo ustvarjali lastno domovino, opremiti z vsemi veščinami, da bodo aktivni in odgovorni državljani. Učiteljem pa naj bo to spodbuda, da bi v svojem pedagoškem delu na vseh stopnjah, od vrtcev do univerz, res naredili vse tisto, kar lahko,

»da bi bili bodoči nosilci javnega življenja čim bolj odgovorni in aktivni državljani, s tem temeljnim zavedanjem, da demokracija ni nekaj danega, ki se samo po sebi vzdržuje, ampak jo je treba ves čas ustvarjati«.

»Ustvarjamo pa jo z ustrezno kulturo, odnosom do lastne domovine, vrednotami, visokimi etičnimi standardi. Če želimo, da bomo ljudje različnih pogledov, različnih vrednot in izhodišč strpno živeli drug z drugim v spoštljivem odnosu in v zmožnosti sodelovanja, je to popotnica, da bo naša mala dežela konkurenčna v tekmi s svetovnimi narodi,« je pojasnil Šinkovec.

Pomožni škof Franc Šuštar opozoril na pomen odgovornosti vsakega posameznika zase, za svoje bližnje ter celotno družbo in razmere v državi

Za vsak dan Tedna vzgoje so tako za duhovnike in katehete pripravili posebno gradivo, ki naj ga uporabijo pri svetih mašah v tem tednu; gre za razmišljanja in nagovore. Za prvo nedeljo je izjavo o vzgoji pripravil predsednik komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci in ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.

Šuštar je v svojem nagovoru za prvo nedeljo Tedna vzgoje spomnil na čas epidemije novega koronavirusa, ko se učenci niso mogli srečevati s sošolci in učitelji, prav tako pa je spomnil na čas pred tridesetimi leti in dogodke ob osamosvajanju. Spominjanje je po njegovem prepričanju pomembno. Ne pomeni, da živimo v preteklosti, pač pa, da se zavedamo, da mnoge stvari, ki jih imamo in živimo, temeljijo v preteklosti. Kot pravi, to spominjanje »prikliče v naše duše veselje in veliko hvaležnost«“.

»Morda bi bil seznam zahval ena od prvih vaj ali domačih nalog v novem šolskem in katehetskem letu. Čas epidemije nam je pokazal, da mnoge stvari niso same po sebi umevne, pač pa so nam podarjene. Če jih ni, jih hudo pogrešamo,« je opomnil. Pri tem pa je poudaril tudi pomen odgovornosti vsakega posameznika zase, za svoje bližnje ter celotno družbo in razmere v državi.

Posebnost zadnje nedelje Tedna vzgoje, katehetske nedelje, ki bo 13. septembra, pa je blagoslov šolskih torb. »Bolj kot torbam je ta blagoslov namenjen otrokom, staršem, vzgojiteljem in učiteljem vseh stopenj,« je v zvezi s tem še dejal Šinkovec.