‘Slodelujmo’ ni tipkarska napaka (VIDEO)

… pač pa je besedna igra, ki želi izpostaviti pomen sodelovanja slovenskih državljanov za skupno dobro, je delovanje za Slovenijo. Potreba po slodelovanju se kaže na vsakem koraku. V družinah, civilni družbi, podjetjih, verskih skupnostih, v šolstvu, politiki in na ulici.

V dneh od  19. do 26. septembra 2011 bodo po vsej Sloveniji tekli dogodki Socialnega tedna 2011, ki ga pripravlja Socialna akademija z več kot 20 partnerskimi skupinami in organizacijami. Glavne prireditve bodo:

  • Uvodna okrogla miza 19. 9. 2011 v Ljubljani (pri Sv. Jožefu na ulici Janeza Pavla 2.). Tema okrogle mize: Vsega imamo dovolj, zakaj se potem zadolžujemo? Napovedujemo priznane strokovnjake: dr. Borisa Pleskoviča, Marjana Batagelja in dr. Bernarda Nežmaha. Pred začetkom bo čas namenjen pogovoru z novinarji.
  • Dogodki po različnih krajih Slovenije od 20. – 24. 9. 2011 (predavanja, delavnice, predstavitve, okrogle mize, posveti).
  • Zaključni seminar v Repnjah: 23. in 24. 9. 2011  Slodelovanje v civilni družbi. Seminar je namenjen predvsem aktivnim v civilni družbi.

Namen Socialnega tedna 2011 je spodbuditi razpravo o prihodnosti Slovenije. Socialni teden želi izzivati k sodelovanju ob vsej različnosti in nasprotovanjih v Sloveniji. Zato ima slogan SLODELUJMO globok pomen in ni tipkarska napaka.

Matej Cepin, direktor Socialne akademije o Socialnem tednu

Nekaj poudarkov iz poslanice Socialnega tedna 2011:

»Slovenija je ena najbogatejših držav na svetu. Ima pestro naravno in kulturno dediščino, njeno največje bogastvo pa je človek, s(m)o ljudje. Jaz in mi s svojimi znanji, veščinami in idejami ter s predanostjo, marljivostjo in prilagodljivostjo. Mi smo naši ključni viri.«

»Toda zakaj se kljub bogastvu vseh vrst še naprej zadolžujemo, smo nezadovoljni in pesimistični? Zato, ker kot posamezniki in kot družba neustrezno upravljamo z viri, ki so nam zaupani.«

»Čas je, da prenehamo za vse kriviti druge ali splet okoliščin. Čas je, da prepoznamo svoje talente, jih razvijamo ter jih v spoštovanju do drugih in v medsebojnem zaupanju uporabljamo v skupno dobro.«

»Država naj ustvarja okolje, v katerem se bo naše glavno bogastvo – ljudje z mnogimi talenti – lahko razvijalo, uresničevalo in izpopolnjevalo.«

»Cilj politike naj bo spodbuda k razvoju posameznikovih talentov ter njihovo harmonično zlivanje v skupno dobro«

»Ni res, da se ne da nič narediti! Slodelovanje v naše skupnosti prinaša sinergijo in dodano vrednost. S slodelovanjem se odpirajo nove poti. Tisto, kar se za posameznika zdi nemogoče, v slodelovanju postane uresničljivo. Slodelujmo!«