Anton Tomažič: SLO-delujmo tudi politično!

Anton Tomažič, v okviru “blogovskega” Socialnega tedna 2011 na temo “Slodelujmo!”, na svojem blogu razmišlja o slodelovanju v politiki na desnem političnem polu. Predlaga tesnejše povezovanje, ki ga poimenuje kar Novi DEMOS.