Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) krepijo kulturo vseživljenjskega učenja

V petek, 4. septembra, smo z uradnim odprtjem na nacionalni ravni vstopili v 25. Tedne vseživljenjskega učenja (TVU). Gre za največjo promocijsko kampanjo učenja in znanja, ki letos traja do 9. oktobra. Projekt usmerja Andragoški center Slovenije kot nacionalni koordinator, posamezni dogodki pa potekajo pod okriljem različnih izobraževalnih ustanov – lokalnih in območnih koordinatorjev. Idejni oče projekta je dr. Zoran Jelenc, že vse od začetka pa ga snuje mag. Zvonka Pangerc Pahernik.

Zdravstvena situacija, ki trenutno kroji naše življenje, je spremenila tudi načrte TVU. Namesto maja in junija jih prirejamo septembra in oktobra, namesto pravega odprtja, kot smo bili vajeni v preteklih letih, smo vstopili vanje virtualno. Videoposlanici sta nam poslala predsednik države Borut Pahor ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec. Od letos ima znanje tudi svojo himno, ki nosi naslov Moč in radost. V nadaljevanju odprtja so svoje misli o pomenu učenja in znanja delili bolj ali manj znani zagovorniki vseživljenjskega učenja iz različnih koncev Slovenije.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) krepijo kulturo vseživljenjskega učenja

TVU v Sloveniji prirejamo od leta 1996. Namen tovrstnih projektov je ozaveščati najširšo javnost o pomenu učenja in znanja v vseh obdobjih življenja za vse vloge, ki jih posameznik opravlja. Dogodki so torej organizirani za vse v najsplošnejšem pomenu te besede: mlade, stare in tiste vmes, prebivalce mest in podeželja, predstavnike vseh poklicnih skupin. Projekt moralno in finančno podpirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Andragoški center Slovenije kot nacionalni koordinator v stalnem stiku s tematskimi in območnimi koordinatorji načrtuje tudi t. i. skupne akcije. V mreži je letos 36 koordinatorjev, dogodke pa prireja več kot 1500 izvajalcev.

TVU je prepoznaven med festivali učenja po svetu

Pri postavljanju TVU smo se na Andragoškem centru Slovenije zgledovali (med drugim) po britanskem festivalu učenja, ki ima na Otoku daljšo tradicijo. Vendar v Sloveniji projekt neprekinjeno teče že petindvajset let, zato nas izobraževalne, politične in druge organizacije iz tujine, ki želijo vpeljati podobno prakso, vidijo kot dober primer. Radi nas obiščejo, se skupaj z nami udeležijo Parade učenja in drugih dogodkov. V preteklih letih smo gostili predstavnike iz Irske, Nizozemske, Madžarske, Walesa, Belgije in od drugod. Letošnji Andragoški kolokvij, osrednji strokovni dogodek TVU, ki povezuje tudi predstavnike politike, bo potekal prek platforme ZOOM, zato bo mednarodna udeležba še večja.

Koledar dogodkov TVU se polni

Znanje še nikoli ni bilo tako dostopno. V okviru TVU se lahko na ustanovah v vseh slovenskih regijah udeležite brezplačnih delavnic, vadb, predstavitev in drugih izobraževalnih dogodkov. Ti lahko pomagajo odgovoriti na vprašanji, česa bi se lahko še naučili, ali preprosto, kaj nas sploh zanima. Od tu naprej pa vodi pot k znanju. Odrasli, ki se začne učiti zaradi lastnega zanimanja, si običajno več zapomni, pridobljeno znanje v vsakdanjem življenju tudi uporablja in stalno nadgrajuje. Stranski učinki niso zanemarljivi: večja samozavest, pogum, manj stresa in pogosto boljše zdravje. Na spletni strani TVU je na voljo koledar, na katerem lahko na pregleden način preverimo dogodke po Sloveniji.