Sergij Pahor: “Vrstile so se odklonilne ocene in grobi besedni napadi ter ovire”

Foto: M.J.
Foto: M.J.

Objavljamo zahvalni nagovor Sergija Pahorja ob prejemu reda zaslug Društvu slovenskih izobražencev, 15. septembra 2015.

Visoko odlikovanje slovenske države, ki ste ga nam izročili, pomeni za nas veliko čast in obenem tudi javno priznanje, da je bilo naše polstoletno delo koristno in potrebno za ves slovenski narod. Dovolite, da ob tej priložnosti poimensko navedem tiste naše pogumne predhodnike, ki so povezani z Drago od njene začetne zamisli do njene realizacije v nelahkih razmerah. Za pobudo je bil v prvi vrsti zaslužen Jože Peterlin, kateremu so stali ob strani Martin Jevnikar, Laura Abrami, Stanko Janežič in Maks Šah, kasneje se je pridružil Alojz Rebula in vrsta mlajših iz mladinskih organizacij, ki so z resničnim čutom odgovornosti nadaljevali z delom ob spoštovanju postavljenih namenov in ciljev. To je bilo pravo služenje za ohranitev vrednot, ki so še vedno skupna podlaga vsakršne organizirane in zdrave družbe, še posebno slovenske, ki je dolgo čakala na izpolnitev svojih upravičenih teženj. Prosta izmenjava misli in besed, demokratična in socialno pravična ureditev družbe, iskanje resnice in zvestoba krščanskim načelom ter slovenskim kulturnim koreninam so bile osnove, ki smo jih z našo pobudo dosledno zasledovali v duhu utemeljevanja skupnega slovenskega prostora, ki naj bi slovensko govoreče in čuteče ljudstvo povezal v čim širše soglasje. Vztrajno smo iskali dialog, čeprav se nam ni posrečilo uresničiti tiste enotnosti, ki je pred stoletjem in več bila podlaga tržaške Edinosti. Draga je vsekakor postala priložnost za svobodno izmenjavo mnenj in kmalu tudi skoraj simbol prostega idejnega pretakanja. Dolgo časa niso naše zamisli bile deležne pravega razumevanja, prej nasprotno: leta in leta so se vrstile odklonilne ocene in celo grobi besedni napadi in ovire. Toda vztrajali smo z našo ponudbo, nič nismo vsiljevali – ponujali smo prostor svobodnega izražanja in diskusije. Čas nam je dal prav in pred petindvajsetimi leti smo doživeli tisto narodno samostojnost, ki smo jo stoletja lahko samo sanjali. Ni nam dano spoznati, v kolikšni meri je Draga prispevala k doseganju visokega cilja, toda z njim je gotovo povezana in s slovensko državnostjo in družbo ostaja še naprej povezana, saj iskanje dialoga in soglasja in z njima povezano prepotrebno spravo še ni izpolnjeno.

Draga je vsekakor postala priložnost za svobodno izmenjavo mnenj in kmalu tudi skoraj simbol prostega idejnega pretakanja. Dolgo časa niso naše zamisli bile deležne pravega razumevanja, prej nasprotno: leta in leta so se vrstile odklonilne ocene in celo grobi besedni napadi in ovire.

Gospod predsednik, tudi v imenu vseh, ki sodelovali in sodelujejo pri organizaciji Drage, hvala za visoko priznanje, ki ga razumemo tudi kot potrditev več kot 50-letnega delovanja našega društva.

Sergij Pahor