SDS kritična do vlade

Foto: Novi glas.
Foto: Novi glas.

Poziv za ohranitev temeljne vrednote zakonske skupnosti moškega in ženske

V Sloveniji vlada deluje in opravlja svoje poslanstvo skladno s pravili držav s parlamentarno demokracijo, torej na izvršilni ravni, kjer izvaja program politične levice. Največja koalicijska stranka, to je Stranka Mira Cerarja, sicer zanika svoje levičarstvo in napoveduje, da se bo na bližnjem prvem rednem kongresu stranka izrekla za sredinsko ideološko in politično usmeritev. A za zdaj ostaja vse tako, kot je bilo. Najhujša posledica nezanesljivosti vlade je skoraj zagotovo v tem, da se premier Miro Cerar hvali, da je kriza v Sloveniji rešena in da so jo premagali tudi s prispevkom in deležem njegove, to je sedanje vlade. Toda opozicija trdi in dokazuje nasprotno, namreč, da se kriza nadaljuje. Tudi popravljen proračun za letošnje leto predvideva skrajno varčevanje na vseh področjih, pomembnih za delovanje države in njenih ustanov. Obrambno ministrstvo je za izboljšanje svojih finančnih virov začelo prodajati svoje zaloge sicer zastarelega orožja in vojaške opreme. Letos v Sloveniji ne bodo začeli izvajati nobene nove naložbe. Zaposlenost naj bi sicer spet začela postopno naraščati, vendar zgolj na enostavnejših in slabo plačanih delovnih mestih.

Na razmere v državi, posebej glede krize in drugih težav, se je odzval tudi Janez Janša, predsednik SDS, na slovesnosti ob 26-letnici ustanovitve te stranke. Polemično je ugotovil, “da SDS ni brez moči in zato tudi ni brez odgovornosti”. Po njegovem “je SDS opozicijsko vlogo sprejela kot odgovorna stranka. Ko gre za ukrepe, ki želijo izboljšati standard ljudi, tudi to vlado podpiramo. Žal pa je njenih ukrepov malo. SDS je kot opozicijska stranka predlagala več zakonov kot vlada in vse druge stranke koalicije skupaj. Vladna koalicija se je prve mesece mandata ukvarjala najbolj s tem, kako meni odvzeti poslanski mandat. To je bil očitno njen glavni protikrizni ukrep”.
Toda nov in v zadnjem času največji primer ter dokaz ideološke in politične razdeljenosti, in žal, da moramo tako ugotoviti, tudi sovraštva, v Sloveniji šele nastaja.  S spremembami zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih  bi zakonske skupnosti v Sloveniji ne opredelili več kot življenjsko skupnost moškega in ženske, ampak kot življenjsko skupnost dveh oseb, ne glede na njun spol. V Svetu katoliških laikov Slovenije, ki združuje 39 civilnih družbenih organizacij, so objavili posebno izjavo, s katero protestirajo zoper ignoriranje volje volivcev. Vlado namreč spominjajo, “da smo slovenske volivke in volivci 25. marca 2012 po triletnem javnem razpravljanju javno zavrnili sporni Družinski zakonik. Nezaslišano je, da se sporna dopolnitev, ki je še veliko radikalnejša kot omenjeni zakonik, slaba tri leta kasneje sprejema potiho in po skrajšanem postopku. Čudimo se, da nekatere politične stranke izkoriščajo trenutek, ko se kot narod soočamo z veliko gospodarsko krizo in raznimi socialnimi problemi, kot svojo prvenstveno nalogo prepoznavajo rušenje temeljnih naravnih in kulturnih danosti, ki omogočajo preživetje naroda, in s tem odpirajo ideološke teme, ki nas bodo le še bolj delile med seboj”.

Če bo Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih spremenjen, v njem ne bo več omenjeno, da v Sloveniji obstajata dva spola, namreč moški in ženska; ne bo dovoljen ugovor vesti; vse pravne posledice, ki sedaj veljajo za skupnost ženske in moškega, bodo prenesene tudi na istospolno skupnost dveh žensk ali dveh moških (vključno s posvojitvijo otrok in umetno oploditvijo); na področju vzgoje in izobraževanja bo staršem preprečeno, da svoje otroke vzgajajo v skladu s svojimi vrednotami in prepričanjem, kar predstavlja kršitev njihovih ustavnih pravic.
Spričo vsega navedenega “Svet katoliških laikov Slovenije vse kristjane, pripadnike drugih verskih skupnosti in vse ljudi dobre volje vabi, da se ponovno združimo v prizadevanju za ohranitev temeljne vrednote zakonske skupnosti moškega in ženske, ki edina moreta posredovati novo življenje, in našim poslancem sporočimo, da predlagane spremembe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih odločno zavračamo”.

Aktualna in pomembna so tudi druga razmišljanja o ideoloških namenih in ozadjih spreminjanja družinske zakonodaje. Teolog in publicist Ivan J. Štuhec je v komentarju, objavljenem v novi številki slovenskega katoliškega tednika Družina, celotno zadevo soočil z grško stranko Siriza. Po njegovem ta ni samo problem Grčije, ampak celotne Evrope, predvsem pa tudi Slovenije. “Pri nas se država in javnost uporabljata za sistematično in dosledno širjenje novega ateizma v njegovih najbolj iracionalnih različicah. Imamo samo dve možnosti. Da odločno zaustavimo slovensko Sirizo kot novo ideologijo totalitarizma, ali pa pripravimo kovčke za pobeg v ameriški divji kapitalizem. Sicer pa bomo brez kovčkov, kot že videno, končali v gulagih oziroma v slovenskih breznih”.

Aleš Primc, znani zagovornik otrok v Sloveniji, meni, da gre pri spreminjanju družinske zakonodaje za uvajanje nove oblike komunizma. Po njegovem so bili nekdanji komunisti prepričani, da je treba najprej odpraviti socialne razlike med ljudmi in vsem zagotoviti nekako enake možnosti v njihovi ideološko zamišljeni družbi. Zdajšnji zagovorniki nove verzije komunizma pa naj bi si prizadevali za popolno odpravo razlik med moškim in ženskim spolom. Aleš Primc zavrača takšne teorije in zamisli in izraža prepričanje, “da samo odgovorno starševstvo moškega in ženske pomeni pravi pristop k družinskemu življenju tudi v Sloveniji”. O tem, da je večkrat govoril tudi papež Frančišek.

V Sloveniji se razen obravnavanega seveda dogaja še marsikaj drugega, kar je bodisi aktualno, pomembno, ali pa vsaj zanimivo. Tako je, denimo, Janez J. Švajncer, predstojnik vojnega muzeja v Logatcu, izdal knjigo o generalu Rudolfu Maistru. Gre za proslavljenega častnika, ki je s svojimi ukrepi odločilno prispeval k temu, da je Maribor z okolico po razpadu avstro-ogrske monarhije oziroma po koncu prve svetovne vojne pripadel Sloveniji in ne Avstriji, kot je hotel tedaj v Mariboru poveljujoči avstrijski častnik. Janez J. Švajncer, ki velja za najboljšega poznavalca generalove osebnosti, v svojem novem delu opisuje tudi razloge, zakaj je bil Rudolf Maister v prejšnjem komunističnem režimu zamolčan in zanj ni bilo mesta v javnem, zlasti pa ne v političnem življenju Slovenije.

Pripis uredništva: V sodelovanju med tednikom Novi glas in Časnikom objavljamo prispevek ekipe ustvarjalcev tega medija Slovencev v Italiji.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.