Vodstvo SVIZ-a postalo trobilo rušiteljev legitimne vlade

Matija Horvat, 32 let učitelj na OŠ Matije Čopa Kranj, predsednik Učiteljskega združenja Slovenije, javno izstopam iz sindikata SVIZ.

Političnih igric, ki škodijo naši državi in nam vsem, s članstvom in financiranjem sindikata ne bom več podpiral. Zato javno izstopam iz sindikata SVIZ.

Kot odgovor na televizijski intervju predsednika vlade je vodstvo SVIZ 20. novembra 2020 medijem poslalo javno sporočilo in ga preposlalo tudi članom. Originalno SVIZ-ovo besedilo dobite na spletni strani sindikata SVIZ.

Besednjak vodstva SVIZ je za vsako šolo nesprejemljiv

Besednjak o predsedniku vlade in ministrih naše države (imena in priimki predsednika in ministrov sploh niso pomembna), ki ga vodstvo SVIZ-a lahkotno meče v javnost, je za vsak razred in vsako šolo v Sloveniji popolnoma nesprejemljiv.

Izpostavimo za šolo rušilne besede SVIZ-ovega vodstva iz sporočila za medije: manipulacije; neresnice; v svoji poznani maniri; otepanje odgovornosti; zvračanje krivde na druge; lahkotno navrgel; ignoriranje mnenj; manipulacije; grobo žalijo; podcenjujoče; preusmerjanja pozornosti z lastnih napak; izgublja čas s ponavljanjem neresnice; še vedno poslušamo iste laži; dvojna morala premiera ter ministrov.

Spoštovani starši, ali bi dovolili, da bi vaši otroci/mladostniki imeli takšen odnos do učiteljev in do ravnatelja šole? Ne verjamem.

Delo v šoli temelji na medsebojnih odnosih, ki jih ne sme nič in nihče rušiti

Učitelji in ravnatelji, prepričan sem, da v svojih šolah ne dovolite takšnega nekulturnega odnosa do sebe. Učence/dijake, ki bi imeli tako nespoštljiv odnos do učiteljev, učiteljskega zbora in ravnatelja, bi na vsaki normalni šoli takoj postavili na realna tla. Če pa učencu/dijaku uide nesramnost, ki je manjša, kot si jo javno dovoli vodstvo SVIZ-a, sem prepričan, da takoj vzgojno ukrepate. Če se kljub vašemu trudu nesramni odnos in govorjenje ne končata, potem v skrajnem primeru začnete postopke prešolanja/izključitve nevzgojenega učenca/dijaka.

Učno-vzgojni proces v razredu in življenje na šoli temeljita na medčloveških odnosih. Učitelji in ravnatelji točno veste, da besede, katere uporablja vodstvo šolskega sindikata, zastrupljajo medčloveške odnose. Na šolah in v razredu učitelji takšnih besed in odnosa ne dovolimo. Težke besede rušijo in v končni fazi zrušijo odnos in s tem ves šolski proces, ki je naravnan na izboljševanje stanja. Zato na dobrih šolah besed in odnosa, ki ju javno uporablja vodstvo SVIZ-a, ne dovolijo, ampak ju takoj ustavijo.

Na podlagi usedlin preteklih desetletij je vodstvo SVIZ-a postalo trobilo političnih interesov

V današnji državni in družbeni krizi so na površje priplavale usedline zadnjih desetletij. Vodstvo sindikata SVIZ je neprikrito postalo trobilo političnih interesov. Zaradi ideološko-političnih ciljev v naši državi ruši legitimno vlado. Svoje namene skriva za krinko boja za boljše javno šolstvo, ki ga učitelji na žalost vedno znova ne prepoznamo. Vodstvo sindikata to počne namenoma in družno sledi glavnemu tajniku. Tovrstno delovanje poteka že dlje časa in politična nervoza se samo stopnjuje.

Političnih igric, ki škodijo naši državi in nam vsem, s članstvom in financiranjem sindikata ne bom več podpiral. Zato javno izstopam iz sindikata SVIZ.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj, ki je danes ogrožen, podprete z donacijo.