Rok Čakš: Z novelo zakona o verski svobodi RKC do več denarja

V aktualni družbeno-politični situaciji je od uspešnega vsiljevanja ideoloških tem v javni diskurz odvisna predvsem “politična levica” oziroma njen tisti del, ki se je zaradi poraznega upravljanja z državo znašel na robu političnega propada. Ti so zato v javnost lansirali povsem obskurno in nepomembno vprašanje novele Zakona o verski svobodi, s katerim so pogoreli že pred kakšnim letom dni.

V ospredju tokratnega predloga je sprememba načina izračunavanja razdelitve dobrih 2.5 milijona proračunskih sredstev, namenjenih verskim skupnostim. Sedanji ključ za delitev predstavlja popis prebivalstva iz leta 2002, kjer se je večina slovenske populacije opredelila za katolike. Razmerje je še toliko večje napram opredelitvam za druge verske skupnosti.

Skupina 29 poslancev “leve” opcije sedaj predlaga, da bi se ta sredstva porazdeljevala glede na razmerje, po katerem državljani namenimo 0.5% dohodnine verskim skupnostim. Izračunali so namreč, da je to razmerje veliko ugodneje za številne manjše verske skupnosti, ker so bolj disciplinirane pri dodeljevanju svojih dohodninskih sredstev za svojo versko skupnost. Večinsko katoliško prebivalstvo pa svoj del dohodnine v veliko večji meri namenja raznim humanitarnim in lokalnim društvom (Karitas, Rdeči križ, gasilci …) in manj disciplinirano verski skupnosti, kateri pripada. Slednja se, za razliko od drugih akterjev boja za 0,5% davkoplačevalske dohodnine, s tem do sedaj ni pretirano ukvarjala.

Politični akterji, ki do političnega preporoda skušajo jezditi na splošnem ljudskem odporu do dodeljevanja finančnih sredstev “prebogati” RKC, pa s tovrstnim predlogom pljuvajo v lastno skledo oziroma v obraz številnim prostovoljcem, delujočim po 4500 neprofitnih organizacijah, upravičenih do dohodninskih sredstev. Takšen ukrep bo slovenski RKC prej kot manj, namenil še več proračunskega denarja in to prav na račun pestre palete manjših družbeno koristnih organizacij.

Ob morebitnem sprejetju te novele namreč ni dvoma, da bo slovenska katoliška Cerkev s prižnic svoje vernike nagovorila k pripisu 0,5 % dohodnine njim domači škofiji, kar do sedaj ni bila praksa. Nekatere akcije RKC (recimo rekordno hitro zbranih 30.000 podpisov za vložitev zahteve po referendumu o družinskem zakoniku), kažejo, da njen vpliv vendarle ni tako zanemarljiv, kot bi si njeni nasprotniki želeli.

/ … /

Ideološki manever iz obupa se bo predlagateljem vrnil kot bumerang. Prenos političnega spopada iz realnega na ideološko polje namreč postaja vse bolj spregledljiva strategija, ko pa zaradi nje trpijo še ljudski žepi, nizka podpora nekaterim njenim akterjem sploh ne čudi. Za Anderliča, Guliča in ostale bi tako bilo najbolje, da še nekaj časa ostanejo v parlamentu in svojih vladnih uradih. Po vsem tem jim namreč ne bo varno iti niti na gasilsko veselico.

Več: Drugi svet