Resolucija Evropske ljudske stranke kot škandal

Evropska ljudska stranka (ELS/EPP) s svojo resolucijo ni v ničemer posegla v suverenost Republike Slovenije, v ničemer ni posegla v neodvisnost slovenskega sodstva in v ničemer njenenega ravnanja ne moremo šteti za nelegitimno ali celo protipravno.

Senko Pličanič je kot minister za pravosodje resolucijo obsodil, ker je po njegovem nedopustno komentiranje nepravnomočnih sodnih postopkov. To mnenje ministra nima opore v slovenski, pa tudi ne v ervopski zakonodaji. Nobenega predpisa ni, ki bi prepovedoval komentiranje sodnih odločitev s strani javnosti ali udeleženih strank. Res pa je, da ni primerno, da se z vidika nepristranega sojenja v javnosti s strani sodnih funkcionarjev komentira sodne postopke in to ne glede na to, ali so postopki pravnomočno zaključeni, ali ne.

Politične stranke – seveda tudi evropske, pa zagotovo lahko reagirajo v skladu s svojo dejavnostjo in namenom, če ima pravni položaj njenega člana politične učinke. Pravni položaj člana – posameznika  je zagotovo odvisen tudi od tega, ali je v kazenskem postopku ali ne. In od tega so odvisni tudi politični učinki. Končno je bil rezultat  državnozborskih volitev bistveno povezan z izbruhom afere Patrija.

In kaj tako škandaloznega naj bi v resoluciji izrekla ELS/EPP, da si je prislužila tak podalpski pogrom?

Ali je škandalozno to, da opozori na dejstvo, da ima Janez Janša pravico do sojenja v razumnem in zakonitem roku? Ali je škandalozno to, da opozori, da se sodi prvaku opozicije in politični osebnosti par excellence in da mora biti zato sojenje brez sence dvoma zakonito, saj sta od tega odvisna tudi ugled integriteta sodne oblasti?

Spoštovani bralci, res – nič od tega ni škandalozno in tudi leva kontinuiteta se tega zaveda.

Zanjo je v resnici škandalozno tisto, kar je v drugem delu resolucije – jasna, legitimna in z Ustavo skladna zahteva po pravni državi in zahteva po varstvu človekovega dostojanstva in s tem povezanim tudi vprašanjem poprave povojnih krivic. Evropa torej odpira in podpira zahteve po lustraciji.

 

Slika: Wikipedija


//
//