Resnica o novem vladnem projektu dvotirne proge po trasi drugega tira

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo razlago sklepa vlade z njihove 138. seje glede drugega tira. To pojasnilo v grobem prikazuje kaj vladni sklep prinaša. Pravo razlago kaj to konkretno pomeni, pa v nadaljevanju povzemamo v desetih točkah.

1. Vlada se ni odločila o gradnji dvotirne proge Divača Koper, ker o tem nima nobenih strokovnih študij, ampak je samo naročila pripraviti strokovne podlage za odločanje o dvotirni progi, glede česar se namerava odločati ob koncu leta 2017. Torej nima nobene dokumentacije za miš maš projekte, kjer bi nekaj časa gradili enotirno, potem čez noč pa kar dvotirno progo. Evropskih sredstev za take projekte ni. Za morebitno uveljavitev najavljene spremembe mora vlada tudi spremeniti Državni lokacijski načrt (DLN) in pridobiti gradbeno dovoljenje. Istočasno Vlada zatrjuje, da bodo začeli izvajati pripravljalna dela in dovozne ceste za izgradnjo predorskih cevi treh predorov T1, T2 in T8 za drugi tir, ki sedaj niso več samo servisni predori, hkrati pa za take predore polnega profila nimajo nobene ustrezne dokumentacije, niti nimajo predstave kakšne so te mikro lokacije v naravi.

2. Vlada in z njo državni sekretar g.Leben nimata predstave o tem, da z namero o dvotirni progi, drugi tir te proge umeščajo v obmejno področje 250 m ob meji z Italijo. DLN in sprememba gradbenega dovoljenja bo tako nujno povezana s pridobitvijo soglasij s strani Italije, ki pa hiti, da bi Slovenijo tako ali tako prehitela s svojo novo progo. Kdaj bo Vlada pridobila soglasja je nemogoče napovedati.

3. Vlada na noben način ne želi povedati ocene o strošku dvotirne proge, ker so jim številke znane, te pa so več kot 2 milijardi Eur. Po vseh javno dostopnih podatkih in izračunih pa se tak izračun da pripraviti, zato lahko zatrdimo, da bo taka proga stala od 2,5 do 3,5 milijarde Eur. Ker je pri tako povišani vrednosti investicije mogoča večja korupcija Vlada ne želi slišati za predlog domačih strokovnjakov, ki pa bi dvotirno progo, po predvsem tudi drugi trasi, zgradili za samo 800 milijonov Eur.

4. Projekt vlade z izgradnjo dvotirne proge bo končan v letu 2033, medtem, ko je projekt domačih strokovnjakov lahko zaključen v letu 2022. Tako bi imeli dovolj kapaciteta za Luko Koper in možnost pospešenega razvoja že več kot 10 let prej.

5. Vlada s tem de facto priznava resnično ceno drugega tira, ki jo je strokovna skupina vseskozi napovedovala, to je 3,5 milijarde Eur za 45 letno obratovanje. Skratka ni več dvojna cena za enojni tir, ampak trojna cena za dvojni tir.

6. Vlada je povsem prozorno »kupila« župana Kopra z različnimi dogovori povezanimi z Luko Koper (npr. sestava novega Nadzornega sveta). Tako nam predsednik Vlade daje zgled, kako v praksi uresničevati njegovo tako visoko letečo etiko in transparentnost.

7. Civilna iniciativa za nadzor drugega tira in Zveza društev upokojencev, na katere se vlada sklicuje, niso verodostojni, niti demokratični, niti legitimni predstavniki civilne družbe in stroke, ki so za svoj zakon zbrali 2.000 podpisov ob vsej razvejanosti mreže društev upokojencev. Pravi predstavnik civilne družbe je referendumska pobuda, kjer sam s številnimi intuziazma polnimi prostovoljci vsak dan od jutra do večera garamo na različnih stojnicah po Sloveniji in se z zbranimi podpisi približujemo številki 40.000.

8. Pravi predstavniki stroke so Inženirska akademija Slovenija, Zveza inženirjev Slovenije ter  Inženirska zbornica Slovenije. Teh pa vlada ne želi, niti ne more pritegniti, ker so strokovne in samostojne.

9. Dan po sprejetih sklepih na seji Vlade so g. Jure Leben, Jani Moderndorfer in Simon Zajc med delovnim časom hodili po Ljubljani  in nadirali ljudi, ki se odločajo za podporo referendumu. To lahko pomeni zgolj to, da se poslanci in državni uslužbenci združujejo pri podpori koruptivnega in nepotrebnega zakona zgolj za svoj osebni interes. Podobno je ravnala poslanka SMC v Celju, kjer je vpila na državljane in jih posiljevala z vprašanji, ki dokazujejo da absolutno ne pozna problematike drugega tira. Ti gospodje in gospe so storili že dovolj škode slovenski državi, zato naj si začnejo iskati druge službe. Zbrani podpisi proti že sprejetemu zakonu dajejo poslancem jasno sporočilo, da je čas nadiranja državljanov, zastraševanja in blokad minil.

10. Zaradi zaščite slovenskih davkoplačevalcev se zbiranje podpisov pospešeno nadaljuje. Stroka in ne šarlatani morajo dobiti mesto v Sloveniji, ki jim pripada. Vlada razmetava z denarjem davkoplačevalcev, polni si račune za čas, ko si bodo številni sedaj vladajoči morali iskati službe. Z neresničnimi izjavami želi demotivirati javnost pri zbiranju podpisov. A mi se Vlade ne bojimo, vas čas se neusmiljeno izteka.