Reporter, Barbara Zobec: Masleša poteptal načelo neodvisnosti in nepristranskosti

Predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša je v svojem govoru na sodniških dnevih grobo poteptal načelo nepristranskosti in neodvisnosti sodnikov, saj je Janeza Janšo, ki je oseba v postopku pred tem sodiščem, označil za sovražnika sodstva št. 1, je v svoji izstopni izjavi iz Slovenskega sodniškega društva med drugim zapisala vrhovna sodnica Barbara Zobec. Vrhovni sodnik Marko Šorli pa je vodstvu društva poslal protestno izjavo, v kateri pričakuje, da se bo izvršni odbor sodniškega društva jasno opredeli, ali je bilo Masleševo ravnanje skladno s sodniško etiko.

Vrhovna sodnica Barbara Zobec je iz sodniškega društva izstopila 9. junija, tri dni po spornem govoru predsednika Vrhovnega sodišča Branka Masleše na sodniških dnevih v Olimju, v katerem je napadel njenega soproga, ustavnega sodnika Jana Zobca, zaradi članka Mehki trebuh slovenskega sodstva, ki je bil objavljen v Delu, 8.12.2012, ne da bi se kakorkoli spustil v presojo zavzetih stališč. Poleg tega opozarja, da je Masleša v svojem govoru za slab ugled sodstva v javnosti okrivil Janeza Janšo ter tako napadel stranko v postopku pred tem sodiščem. Izjava je bila sicer napisana, preden je prvak SDS vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, zato je Zobčeva pisala, da se bo to verjetno zgodilo. »Če upoštevamo, da je bil na srečanje slovenskih sodnikov povabljen tudi tožilec mag. Andrej Ferlinc, nasprotna stranka v postopku zoper Janšo, menim, da gre za nezaslišano in grobo kršitev nepristranskosti in neodvisnosti sodnikov (ki so pri odločanju neodvisni tudi od svojih šefov), da ne govorim o sodniški zadržanosti slavnostnega govorca. Samo pomislite, kako se počuti stranka v postopku, če prvi sodnik v državi to stranko pred vseslovenskim zborom sodnikov v čustveno potenciranem govoru napada. Nič ne pomaga, če je rekel, da sodbe ne bo komentiral, če je potem osebe, ki je s to sodbo obsojena, napadel kot tistega, ki ruši pravosodje, ki napada sodstvo, ruši njegov ugled in je (poleg mojega moža) sovražnik sodstva št. 1 ter potem pozove vseslovenski sodni zbor k strnitvi vrst zoper to osebo.«

Namesto pluralizma avtokratičnost

V svoji izstopni izjavi je še navedla, da se je Slovensko sodniško društvo v zadnjih letih »oddaljilo od mnenjskega pluralizma, v katerih bi bila mogoča strpna razprava o stanju in problemih v sodstvu, ampak vse bolj postaja forum, kjer se aklamativno sprejemajo stališča, ki ne trpijo ugovora. Še več, sodnika, ki je kritičen do sedanjega stanja, se grobo utiša. To sem doživela sama, to je doživel moj soprog, ki je tudi sodnik in še kdo. S takšno politiko izključevanja mnenjske drugačnosti postaja sodniško društvo nasprotje tistemu, kar bi moralo biti in se vse bolj ravna po načelu: če nisi z nami, si proti nam. Ni več forum, kjer se izmenjujejo argumenti, temveč forum, kjer se nasilno utišajo argumenti drugačne mislečega z napadi ad personam, ne pa z obrazloženo argumentacijo. Kvalitete sodstva ne bomo dvignili s ponavljajočimi deklaracijami, da smo najboljši, prav tako pa tudi neodvisnosti ne bomo dosegli s ponavljajočim zaklinjanjem, da je naše sodstvo neodvisno. Samostojnost in neodvisnost sodstva nista v samohvali tudi ne v besedah, ampak v vsakdanji praksi in argumentiranem dialogu.«

Zobčeva se sklicuje na strokovne prispevke doma in v tujini, v katerih se poudarja, da je za sodniško samostojnost in neodvisnost pomemben sodnikov pogum ter da se sodniško društvo vse bolj oddaljuje od enega od sodobnih pranačel sodobnih demokracij, v katerih je pravo argument, ne pa ukaz: »Tam, kjer pravo postaja ukaz, kjer se o pravnih stališčih ne diskutira in argumentira, kjer sodnikom ni dovoljeno biti kritičen do sodstva, tam seveda ne bo napredka, če pa napredek bo, bo ta samo v avtokratičnosti, v tem pa ne želim sodelovati.«

Več lahko preberete v Reporterju.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.