Prve politične stranke na Slovenskem

Šele po marčni revoluciji leta 1848 so nastali formalno pravni  pogoji za začetek političnega delovanja na Slovenskem, ki je zaživelo šele dvajset let kasneje. Tako je nastajanje prvih političnih strank in društev v Sloveniji omogočil zakon z dne, 15. novembra 1867, s katerim so bile močno razširjene politične pravice. Slovenska društva na Dunaju, v Gradcu in v Ljubljani so oblikovala svoj narodni program in postavila kandidate za državni zbor. V Sloveniji sta se oblikovala dva tabora: katoliški in liberalni, njun prvi spopad pa je že bil v letih 1873 – 1876. Tako je iz Katoliške narodne stranke nastala Slovenska ljudska stranka. Na liberalni strani pa je najprej nastala Narodna stranka, leta 1900 pa Narodna napredna stranka.

Foto: Wikipedia