Programska izjava iniciativne skupine za ustanovitev stranke Prstan

Zakaj še ena stranka ? V čem bo drugačna od drugih ?

Grobo rečeno, druge stranke vam obljubljajo, da bodo h koritom pripeljale sposobnejše in bolj poštene upravljavce, beri svoje funkcionarje, člane in simpatizerje. Prstan verjame, da je mnogo učinkovitejši recept za uspešno državo zmanjšanje števila korit, ki jih obvladuje politika.

Slovenija je relativno majhna in mlada država z omejenimi človeškimi viri. Učinkovito lahko deluje samo s preprostimi in jasnimi pravili igre in samoomejevanjem politike. Vendar je šel razvoj Slovenije po osamosvojitvi v popolnoma nasprotno smer: Imamo skrajno komplicirano državo z najmanj gospodarske svobode v regiji, najmanjši delež zasebnega sektorja v BDP, najvišjo stopnjo državne lastnine v EU, visoke davčne obremenitve, nizke kazalnike konkurenčnosti in še posebej nizke mednarodno primerljive kazalnike učinkovitosti vlade, javne administracije in pravosodja.

Vpliv politike je pri nas vsenavzoč – kontaminira delo strokovnjakov v javnem sektorju, mnogih gospodarstvenikov, ki so tako ali drugače odvisni od muh mogočne države in paradržave, delo novinarjev, ki so eksistencialno odvisni od politike ali s politiko povezanih omrežij, civilnodružbenih organizacij in še vse preveč drugih. Ob tem si politika grabi nove in nove pristojnosti – pomislite na predlagano “zdravstveno reformo”, nepremišljene megalomanske investicijske projekte, na posege v ustavo, na stalno napihovanje deleža zaposlenih v javnem sektorju, kadrovanje v SDH, Luki Koper, Kliničnem centru …

Posledice so znane – politično kadrovanje po sistemu Cerar dobi tri člane, Erjavec in Židan pa po enega, negativna kadrovska selekcija na vrhu ključnih institucij, korupcija in neučinkovite vlade, namesto katerih državo vodijo klientelistična in rentniška omrežja. Nekonkurenčnost in razvojna neučinkovitost. Dohitevajo in prehitevajo nas države, ki so nas pred dvajset leti od daleč gledale v hrbet. Zaostanek za razvito severno sosedo se ne zmanjšuje. Prebivalci izgubljajo zaupanje v državo in njene ustanove, na čelu s politiko in pravosodjem. Dobivajo občutek, da se pri nas izplača lopovščina, ne pa pošteno delo. Nesprejemljivo se nam slabšata javna infrastruktura in kvaliteta storitev javnega sektorja, na čelu z zdravstvom. Mlada generacija izgublja perspektivo. Beg možganov v kombinaciji s staranjem prebivalstva predstavlja strateško grožnjo ne zgolj bodočemu standardu prebivalcev, ampak samim temeljem naše državnosti.

Škodljive vplive politike je mogoče omejiti samo na en način: zmanjšati število korit in omejiti njihov obseg. Torej zmanjšati obseg tiste lastnine, ki je v lasti države, pa za to ni pravega razloga. In zmanjšati obseg predpisov, ki temeljijo na birokratski zablodi, da birokrati in politiki lahko bolje urejajo stvari, ki jih v resnici bolje uredijo ljudje v svojih spontanih odnosih, skupine in skupnost, zasebna iniciativa in tržni mehanizem.

Prstan verjame, da lahko država postane uspešna in bogata samo tako, da pusti polno zadihati zasebni pobudi, prostemu trgu, svobodi in odgovornosti. Dobrih zgledov je veliko. Želimo tudi, da se v Sloveniji zaključi sedem desetletij političnega boja proti kapitalu. Verjamemo v preprosto formulo – več kapitala, več investicij, več služb, boljše službe. Ne glede na to, ali je kapital domači ali čezmejni.

Verjamemo, da lahko samo s predlagano spremembo politične paradigme dosežemo cilj, ki smo si ga postavili ob osamosvojitvi – doseči življenjsko raven razvitih evropskih držav. In da lahko na ta način relativno hitro dosežemo avstrijsko raven ekonomske razvitosti, plač in pokojnin. Da imamo vse pogoje za to. Da nam je na poti samo naša politična neumnost.

Prstan bo proevropska stranka. Cenimo dosežke Evropske unije, njene svoboščine, odprte notranje meje, prost pretok ljudi, izdelkov, storitev in naložb, enotni trg, skupno valuto. Želimo, da učinkoviteje deluje na področjih, na katerih so ji države prepustile del svojih pooblastil – varovanje zunanjih meja, zunanja politika, monetarna politika, nadzor finančnega sistema itd. Hkrati pa nasprotujemo trendu, da si bruseljska birokracija grabi vedno nove pristojnosti. Načela vitke države morajo veljati tako za Slovenijo kot Evropsko unijo. Bruseljski birokrati ne morejo biti pri urejanju življenja nič uspešnejši od domačih.

Zagovarjamo depolitizacijo družbe in repolitizacijo politike. Prstan bo programska stranka, temelječa na liberalnih idejah in vrednotah. Ne bo stranka, ki danes zagovarja to, jutri ono, pojutrišnjem tretje, odvisno od rezultatov zadnje javnomnenjske ankete, vse za svojih pet minut slave na televiziji. Politika rabi jasen političen program in sposobno in zaupanja vredno ekipo, ne pa spakovanja, sprenevedanja in vreščanja v medijih. Ne bomo za kamere skakali v peno niti na lokomotive, ne bomo se pretvarjali, da smo frizerji ali smetarji. Verjamemo, da v Sloveniji še deluje medijski ekosistem, ki zna ločiti politiko od resničnostnega šova in nam bo pomagal predstaviti javnosti naš program in ekipo.

Naša programska izhodišča za posamezna področja vlade bodo na spletni strani objavljena v naslednjih mesecih in odprta za javno diskusijo. Veselimo se argumentirane razprave z vsakim, ki je pripravljen in sposoben argumentirano razpravljati.

Naše programske prioritete:

  • Hitra, učinkovita in poštena privatizacija vseh kontrolnih deležev države v podjetjih, ki delujejo na konkurenčnih trgih;
  • Brzdanje obsega javne porabe v okvirjih, ki so značilni za najbolj konkurenčne države;
  • Znižanje davkov, še posebej obdavčitve dela za vse dohodkovne razrede;
  • Ustvarjanje poslovnega okolja, ki bo Slovenijo uvrstilo med najbolj zaželene destinacije za naložbe, domače in čezmejne;
  • Obsežna in hitra deregulacija, še posebej na področju trga dela in prostorskega planiranja (gradbena dovoljenja)
  • Učinkovito uveljavljanje enakih poenostavljenih pravil igre za vse, z delujočimi institucijami pravne države, kot temelj zaupanja v družbi in občutkov varnosti in pravičnosti;
  • Izboljšanje delovanja zdravstva s povečano vlogo načel konkurence, profesionalnega upravljanja in zasebne iniciative, ob ohranitvi načel univerzalnega zavarovanja in solidarnosti;
  • Preureditev sistema socialnih pomoči, ki bo stimuliral delo in osebno odgovornost;
  • Davčne stimulacije za naše državljane, ki se bodo iz tujine vrnili na delo v Slovenijo, in vlagatelje, ki bodo iz tujine repatriirali kapital.

Janez Drnovšek

dr. Tomaž Erzar

Marko Pavlišič

Franci Pevec

mag. Igor Podbrežnik

dr. Urban Simončič

Edbin Skok

Jaka Šoba

dr. Blaž Vodopivec