Prejeli smo: Otroci in družine bodo spet nosili največje breme omejevalnih ukrepov

Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

Matični odbor DZ bo danes obravnaval paket zakonov, s katerimi bo podaljšal veljavnost skoraj vseh omejevalnih ukrepov na področju družinske politike.

Zaradi finančne krize, ki je močno zmanjšala razpoložljiva sredstva države, so bili v Sloveniji v letu 2012 z
ZUJF uvedeni različni omejevalni ukrepi za znižanje izdatkov iz javnih sredstev. Pri tem je Slovenija med vsemi članicami EU najostreje zarezala v občutljivo področje družinske politike in tako otrokom in družinam naložila relativno izredno velik del bremena teh ukrepov.

Zdaj nam gre nekoliko bolje in vlada omejevalne ukrepe počasi sprošča, a so za vlado otroci in družine očitno najbolj nepomembna skupina, saj samo za to skupino predlaga podaljšanje veljavnosti skoraj vseh omejevalnih ukrepov. Medtem, ko se pokojnine, ki se sploh niso znižale, spet usklajujejo, in se javnim uslužbencem omejevalni krepi v letu 2016 sprostijo v obsegu ¾ njihove mase in je dogovorjeno, da jih v letu 2017 zanje ne bo več, vlada za družinsko politiko predlaga sproščanje za manj kot 10% sredstev, ki se jim otroci in družine odpovedujejo od leta 2012 naprej, vse ostale omejevalne ukrepe za otroke in družine pa podaljšuje v nedoločen čas v prihodnosti.

To kaže na izrazito omalovažujoč odnos vlade do otrok in družin (kakor se kaže tudi v vztrajanju pri za otroke škodljivi noveli ZZZDR). Očitno so za vladajočo elito relevantne le potrebe in interesi skupin, ki imajo politično moč in volilno pravico, otroke, ki te pravice nimajo, pa mirno spregledajo.

Danes ima vladajoča koalicija priložnost, da vsaj malo popravi vtis in sprejme predlog amandmaja k noveli ZUPJS, s katerim bi odpravili dokazano in s strani vladnih predstavnikov priznano diskriminacijo dijakov in študentov v primerjavi z mlajšimi otroki, ki v isti družini prejemajo otroški dodatek.

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude