Prejeli smo: Zakaj družinski zakonik ni sprejemljiv oz. zakaj ga je potrebno popraviti

svetovni slovenskiV letu 2012 je Svetovni slovenski kongres opozoril, da predlog sprememb Družinskega zakonika (DZ) ni primeren, da pa prinaša nekaj dobrih rešitev in ga je zato potrebno popraviti in nato sprejeti. Zakon je bil na referendumu zavrnjen. Tri leta kasneje z grenkim priokusom opažamo, da imamo pred seboj noveliran zakon brez popravkov, javne razprave in prepotrebnih mnenj nepristranskih strokovnjakov. Ponovno izpostavljamo najbolj sporne zadeve:

1) Interes otrok
Usmerjevalni odbor za bioetiko Sveta Evrope je jasno zapisal, da pravica imeti otroka kot splošna človekova pravica ne obstaja. Otrok pa ima legitimen in pomemben interes, da ima očeta in mater in da dva očeta ali dve materi ali samski roditelj, tega interesa ne morejo zadovoljiti. Svobodna izbira v zadevah spolnosti in reprodukcije ne more biti neomejena. Številne omejitve so potrebne zaradi varstva interesov otrok, posameznikov in družin.

2) Novi Družinski zakonik ne ščiti družine in otrok
Družina je naravna in temeljna celica, zakonska zveza pa je pravica, ki se nanaša na odnos med moškim in žensko, je jasno definirano v 16. členu Splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov. Namen novega DZ ni več za snovanje družine v posebnem družbenem varstvu naravnega otrokovega spočetja, rojstva in življenja, ampak predvsem v zadovoljevanju osebnih želja istospolnih partnerjev. Novi DZ ne upošteva bioloških, antropoloških, psiholoških, medicinskih spoznanj, ki bistveno vplivajo na otrokovo samopodobo, spolno identiteto in psihosocialni razvoj. Izenačiti želijo nekaj, kar biološko ni mogoče! Iz medicinsko etičnega stališča je izjemno sporen prav 60. člen DZ, ki omogoča svobodno rojevanje otrok v istospolnih skupnostih in členi o posvojitvah otrok v te skupnosti (nebioloških, ampak katerih koli otrok). Istospolni partnerji pa lahko pridejo do otrok samo s pomočjo umetne oploditve in nadomestnega materinstva.

3) Mednarodni dokumenti izrecno določajo, da pravica sklenitve zakonske zveze pripada moškemu in ženski
Sodišče EU za človekove pravice (2010) je razsodilo, da je zakonska zveza skupnost moškega in ženske ter da posvojitve otrok v skupnosti očeta in matere ne predstavlja kršenja človekovih pravic. Ne gre za diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti in kratenja njihovih človekovih pravic. Gre za strokovne, etično-moralne razloge, za korist otrok, zaščito njihove naravne in elementarne pravice imeti očeta in mater. Pravica do zakonske zveze, varovanja družine, materinstva in očetovstva, otrok in mladine je v naši Ustavi (53. člen) primerljivo urejeno kot v Konvenciji Sveta EU o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je tudi zapisalo, da Konvencija sveta EU ščiti tradicionalno obliko zakonske zveze, kot skupnost moškega in ženske in se ta pravica ne razteza na druge oblike življenjskih skupnosti odraslih.

4) Pogled EU na demografske trende
Ultraliberalizacija družine dokazano negativno vpliva na demografske razmere. Glavna vzroka demografskih sprememb sta nizka stopnja rodnosti in staranje prebivalstva. Priseljevanje je le delna kratkotrajna rešitev. EU se tega zaveda, zato je sprejela Resolucijo februarja 2008 P6TA (2008) 0066- Demografska prihodnost EU, ki nalaga nacionalnim parlamentom, da je potrebno zaščititi materinstvo in očetovstvo, zagotoviti socialno in ekonomsko podporo družinam in sprejeti nacionalne ukrepe, ki bodo ženskam in moškim omogočale lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Slovenija je med državami z najslabšo demografsko sliko na svetu, če pogledamo rodnost, povprečno starost in število mladih upokojencev. Družina moškega in ženske je tudi edina oblika skupnosti, ki je samozadostna za reprodukcijo človeštva, zato mora biti še posebno varovana in zaščitena.

V državah (Francija, Danska, Nemčija, Švica…), ki so šle po poti sprememb kot so sedaj načrtovane z novelo zakona se je v šolah in vrtcih uveljavilo učenje »teorije spola«. To pomeni tudi spremembo vzgojno-izobraževalnih načrtov v vrtcih in šolah kar lahko pričakujem tudi v Sloveniji. Dojenček je po tej teoriji spolno nedefiniran; torej ni ne punčka, ne fantek, ampak neuter, kasneje pa si spol lahko izbere sam.

V skladu z zgoraj navedenim vabimo državljane Republike Slovenije, da se udeležijo referenduma, ki bo 20. decembra in glasujejo PROTI predlaganim spremembam!

Glede na odločbo Ustavnega sodišča naj se pravice, ki za istospolne pare še niso urejene, uredijo v pristojnem zakonu ZRIPS.

za Slovensko konferenco Svetovnega slovenskega kongresa
prim. Majda K. Zbačnik, dr.med.