Prejeli smo: Uradni odgovor Službe za odnose z javnostmi Državnega zbora o zbiranju podpisov za referendum

Spoštovani gospod Vili Kovačič,

kot dogovorjeno vam posredujemo odgovor na vaše vprašanje, ali lahko v času od vložitve zahteve Državnega sveta za ponovno odločanje o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, EPA 1878 – VII (v nadaljevanju: ZIUGDT) oziroma od izteka roka za zbiranje podpisov v prvem krogu, še naprej do novega roka za zbiranje podpisov, zbirate podpise za pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Vložitev zahteve za ponovno odločanje (t.i. veto Državnega sveta) pomeni, da ni gotovo, ali bo zakon sprejet ali ne. Če Državni zbor pri ponovnem odločanju o zakonu doseže zahtevano strožjo večino poslancev, potem je zakon sprejet, če je ne doseže, potem zakon ni sprejet. Pri ponovnem odločanju mora za sprejem tega zakona glasovati večina vseh poslancev (46 glasov), ta odločitev pa je dokončna. Iz tega izhaja, da je zaradi vložene zahteve Državnega sveta za ponovno odločanje sedaj negotovo, ali bo ZIUGDT sprejet.

Če je zakon pri ponovnem odločanju sprejet, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljnjem besedilu ZRLI) določa, da se rok sedmih dni za vložitev zahteve in obvestila o pobudi iz 12.a člena ZRLI šteje od dneva sprejema zakona pri ponovnem odločanju, že zbrani podpisi, s katerimi je bila podprta pobuda pred ponovnim odločanjem o zakonu, pa se upoštevajo. To pomeni, da začne rok teči znova, če je na podlagi zahteve Državnega sveta Državni zbor zakon ob ponovnem odločanju ponovno sprejel. ZRLI pa ne vsebuje določb, ki bi pobudnika oziroma volivce v času, ko sprejem zakona pri ponovnem odločanju še ni gotov, omejevale pri zbiranju oziroma dajanju podpisov v podporo pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma oziroma določb, ki bi zadržale zbiranje podpisov in potek roka za njihovo zbiranje v tem času ali ki bi v tem času zbranim podpisom odrekale vrednost. Upoštevaje zgoraj navedeno opozorilo o negotovosti glede sprejetja ZIUGDT za nadaljnje zbiranje podpisov ni določenih zakonskih ovir.

V zvezi z vašim vprašanjem, ali je treba spremeniti datum sprejetja zakona na podpisnem obrazcu menimo, da ga je po ponovnem sprejetju treba spremeniti, ne glede na to, da je vsebina zakona enaka, saj je v tem primeru zakon sprejet po ponovnem sprejetju.

V zvezi z vašim vprašanjem, kdaj bo novo glasovanje o zakonu, vas obveščamo, da je potek zakonodajnega postopka javen, seje Državnega zbora pa so objavljene na spletni strani Državnega zbora.

Lep pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi
Public Relations Office