Mladi parlamentarci so razpravljali o tem, kako izbrati pravi poklic zase

Skupinska slika letošnjih mladih parlamentarcev (Foto: Katja Pokorn, ZPMS)

V ponedeljek, 11. aprila, je v veliki dvorani Državnega zbora RS potekalo zasedanje 32. nacionalnega Otroškega parlamenta® (NOP) v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Sto enajst mladih parlamentarcev iz vse Slovenije je razpravljalo o osrednji temi Moja poklicna prihodnost oz. o petih podtemah: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo; Vpliv covida-19 na izbiro poklica. Uvodoma jih je pozdravil predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič. Spodbudne besede sta mladim parlamentarcem namenila tudi predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Predsednik DZ Igor Zorčič in predsednica ZPMS Darja Groznik o demokraciji in pravicah vseh, tudi otrok

Mlade parlamentarce je nagovorila predsednica ZPMS Darja Groznik. (Foto: Katja Pokorn, ZPMS)

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je mladim parlamentarcem najprej izrekel dobrodošlico in izpostavil, da vsaka država – četudi ima samo dva milijona prebivalcev – potrebuje sistem, ki državljanom omogoča življenje v skupnosti. Zorčič meni, da je najboljši sistem demokracija, saj v njem ljudstvo odloča o zadevah skupnega pomena. »Poslanke in poslanci odločajo prav v veliki dvorani Državnega zbora, kjer poteka današnji dogodek. Prepričan sem, da boste delo poslanskega življenja danes začutili tudi vi, da boste začutili na kakšen način poteka razprava med večjim številom ljudi o pomembnih temah. In glede na to, da današnji Otroški parlament® sovpada še z volitvami, sem prepričan, da vas bodo slišali tudi poslanke in poslanci.«

Predsednica ZPMS Darja Groznik je v nadaljevanju dodala: »Program Otroški parlamenti® vodi ZPMS od samostojnosti države naprej. Vztrajamo in si – tako kot vi – vsako leto prizadevamo, da bi bila vaša razmišljanja upoštevana – bodisi v šoli, v lokalnem okolju ali na nacionalni ravni. V okviru projekta Naše mnenje šteje! smo lani in letos slišali veliko idej. … Pri ZPMS pripravljamo Belo knjigo o uresničevanju pravice otrok do participacije, ki bo, upamo, osnova za pripravo strategije participacije otrok v Sloveniji: k temu nas poziva Evropa. Vsaka razvita demokratična družba upošteva glas otrok, glas mladih. To je dolžnost nas, odraslih. … Upam, da bo vaše sodelovanje na Otroškem parlamentu® dragocena, dobra izkušnja. Da boste spoznali, kako je treba poslušati drug drugega, se strpno pogovarjati in sodelovati. Le s sodelovanjem lahko gremo kot družba naprej.«

Predsednik Borut Pahor v zvezi z izbiro poklica poudaril pomen odgovora na vprašanje, kaj jih veseli

S pomembno popotnico je mlade pred plenarnim delom zasedanja nagovoril tudi predsednik RS Borut Pahor, ki je med drugim povedal, da je pri izbiri poklica najbolj bistveno vprašanje, ki izvira iz njihovih src. Da se vprašajo, kaj jih zares veseli v življenju početi. In če odgovora mladi še nimajo, naj jih to ne bega. Osnovna šola je namreč neprecenljiv čas, ko se oblikujejo kot osebnosti. Ob tem pa dobivajo mladi znanje in predsednik meni, da brez znanja ni uspeha na nobenem področju. »Ohranite radovednost za življenje. Odprite oči, napnite ušesa, zrite v prihodnost in glejte, kje se odpira mesto za vas. Če boste verjeli vanj, se vam bo uresničilo,« je zaključil predsednik RS Borut Pahor.

V nadaljevanju so mladi poročali o svojem delu v petih skupinah: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanje in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo; Vpliv covida-19 na izbiro poklica.

Nekaj osrednjih misli iz razprav po posameznih podtemah

Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanje in veščine

Mladi so med drugim izpostavili, da jih skrbi, ali bodo zaposljivi, ali bodo dobili poklic, za katerega se izobražujejo, ali bodo v poklicu uživali. Želijo si več praktičnega in specifičnega znanja, izpostavljajo, da na informativnih dnevih ne dobijo dovolj informacij in da se želijo o poklicih pogovarjati prej (6., 7. razred). Želijo si predstavitve poklicev skozi igro, manj pritiska s strani odraslih glede izbire poklica.

Poti do mojega poklica

Mladi se zavedajo, da na izbiro poklica vplivajo njihove želje, navade, uspeh v šoli, pa tudi sreča. Zavedajo se tudi tega, da je treba vztrajati in da morajo biti odločni. Pogrešajo več informacij o skritih poklicih, več dni odprtih vrat v različnih poklicih. Na šolah si želijo kariernega svetovanja in interesnih dejavnosti, ki bi bile usmerjene v poklice.

Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti

V prihodnosti vidijo urbane kmetije, zeleno (eko energetiko), IT-področja. Mladi ne verjamejo, da bi določene poklice kdaj zamenjali roboti – medicina, farmacija, gradbeništvo, poučevanje …, bo pa zato toliko bolj pomembno ravnovesje med tehnologijo in človekom.

Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo

Želijo si izboljšati sistem pri izbiri srednje šole npr. z vpeljavo sprejemnih izpitov. Mladi, ki imajo velik potencial si želijo ostati v Sloveniji, le država naj jim omogoči dobre zaposlitvene možnosti.

Vpliv covid-19 na izbiro poklica

Zaradi covid-19 so nekateri poklici bolj izpostavljeni, nekatere so spoznali na novo, npr. epidemiolog. Mladi menijo, da bo narasla zaposljivost poklicev, ki imajo stik z ljudmi. Da bo robotika sicer še močnejša, ne bo pa »premagala« poklicev, ki potrebujejo stik z ljudmi. Po drugi strani pa mnoge mlade, ki so dobri na področju umetnosti, zelo skrbi za prihodnost njihovega poklica.

Prisluhnili so jim tudi povabljeni gostje

V plenarnem delu zasedanja so mladim parlamentarcem prisluhnili tudi: Damir Orehovec, Državni sekretar na MIZŠ, ki jih je tudi nagovoril, dr. Jože Ruparčič, namestnik Varuha človekovih pravic, Mojca Pršina, direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje, mag. Ružica Boškić, Direktorat za družino, dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo, in nekateri poslanci ter drugi vabljeni gostje.

Za temo 33. nacionalnega Otroškega parlamenta®, ki bo potekal v prihodnjem šolskem letu, so mladi parlamentarci izbrali Duševno zdravje otrok in mladih (76 glasov).