Prejeli smo: Sramotna odlagališča smeti v Italiji ob slovenski meji

smetiItalijanske oblasti skušajo izbrisati sledi svojih okoljskih kriminalnih dejanj. Legalizirati želijo smetišča, kamor so šestdeset let odlagali odpadke. Radi bi izbrisali okoljska kriminalna dejanja in, da bi to naredili, uporabljajo svojo javno administracijo, ki s kršitvijo italijanskih in evropskih zakonov želi zanikati okoljsko problematiko Trsta.

Ta del Trsta (območje Furlanije Julijske krajine) je postalo ogromno smetišče Italije. Najbolj “nezaželene” smeti, ki jih je institucionalizirana mafija hotela skriti, so končale na tem mestu, na tem delu jadranske obale.

Vse to je seveda potekalo z direktno odgovornostjo italijanske vlade, ki je dovolila državi, da prevzame Trst in njegovo mednarodno pristanišče ter ga spremeni v “območje, kjer je zakonodaja ohlapna”. Italijanska kamora je ves ta del napolnila s svojimi smetmi: bodisi kraški svet s svojimi jamami kot tudi obalo in morje. Sedaj, ko te resnice prihajajo na dan, pa poskušajo rešiti problem tako, da trdijo, da je odpravljen. Z enostavnim nelegalnim aktom nelegalnih javnih administracij, ki so odgovorne za to onesnaževanje, dokazujejo, da to onesnaženo zemljišče ni več onesnaženo. To pa piše samo na papirju, saj sploh niso izvedli nobenih sanacijskih del.

Vendar pa dioksini, ogljikovodiki, industrijsko blato in kemijski toksini se še vedno širijo in onesnažujejo tako ekosistem kot tudi ljudi. Ljudje niso ozaveščeni in so podvrženi temu zastrupljanju, ki je nevarno: kemijska vojna, ki se je brez zadržkov začela šestdeset let od tega, povzroča vedno več žrtev.

Eden od primerov, kako italijanska okoljska politika “ustvarjalno” spreminja smetišča, in to še z dekretom, v zdravo okolje, je gotovo tisti o smetišču, ki so ga prekrili z umetno zgrajenim gričkom v turistični marini San Rocco v Miljah.

Na gričku je zelena cona z igriščem za otroke, pod gričkom je plaža, ki zadovoljuje zahteve velikega števila kopalcev, ki pa ne bi niti smeli iti v vodo zaradi prepovedi kopanja na celotnem območju.

Prepovedi kopanja tudi zaradi tega, ker se v notranjosti tega grička nahaja 18.000 ton industrijskega blata, ki je zelo toksično. Tja so skrili te nevarne odpadke, ta griček je v resnici zgrajen zato, da skrije nelegalno odlagališče odpadkov.

Ker je član dela AAG v Italiji Roberto Giurastante javno opozoril na to nevarno odlagališče, in podal pritožbo zaradi nevarnosti, ki so ji podvrženi nevedni obiskovalci tega območja, je bil leta 2007 obtožen in obsodili so ga prav tisti, ki so za to odlagališče odgovorni. Po desetih letih je odlagališče še vedno tam-dobro varovano s strani oblasti, ki so dale dovoljenje za to in čakajo na potrdilo o okoljski kvaliteti.

Težava pa je v tem, da je to smetišče v postopku na Evropski komisiji zaradi obtožbe, ki jo je podal Roberto Giurastante in državi grozijo stroge kazni, če ne bo upoštevala evropskih zakonov glede onesnaževanja. Poudariti je treba, da je že dobila prvo kazen 40 milijonov evrov zaradi nekontroliranih smetišč.

Situacijo bo sedaj treba analizirati še s strani peticije, ki so jo 4. junija 2015 predstavili na evropskem Parlamentu in glasi:” Obtožujemo italijansko državo, da hudo krši mednarodno pravo in pravo evropske unije ter s tem tudi pravice druhig držav evropske unije in mednarodne skupnosti”.

S to peticijo se odpre razprava o odnosih, ki vladajo na pravnem področju od leta 1957 med evropsko unijo in italijansko državo, tudi kar se tiče upoštevanja splošnih – in posebnih- pravic držav članic evropske unije, drugih držav in dejavnosti, ki jih le-te imajo v mednarodnem tržaškem pristanišču.

Ne bomo popustili: okoljska katastrofa ne bo ostala nekaznovana.

Kot smo že poročali ne vemo kakšne so posledice v morju, ker zavračajo raziskave. Vsekakor tokovi to odplavijo tudi v slovenski del Tržaškega zaliva. To bi lahko slabo vplivalo na organizme, npr. v neposredni bližini je gojišče školjk v Jernejevem zalivu, in turizem, če bi se med obiskovalci razvedelo ob kakšni ekološki bombi dopustujejo. Tako sta takoj na naši strani meje letovišči v Jernejevem zalivu in otroško zdravilišče na Debelem rtiču.

Predsednik Alpe Adria Green:
Vojko Bernard