Prejeli smo: Sklepi 2. Skupščine Odbora 2014

Foto: Odbor 2014.
Foto: Odbor 2014.

V petek je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo, da so bile političnemu zaporniku Janezu Janši kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, zato so sprejeli odločitev o zadržanju izvrševanja pravnomočne sodbe v primeru Patria. Na včerajšnjem množičnem shodu za svobodo in pravičnost so bili tudi soglasno sprejeti naslednji sklepi 2. Skupščine Odbora 2014, ki jo je vodil predsednik Skupščine Odbora 2014 Aleš Primc. S pomočjo sprejetih sklepov bomo lahko ozdravili rak rano slovenske družbe, slovensko pravosodje.

Sklepi 2. Skupščine Odbora za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Odbora 2014:

1. Pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča RS in jo razumemo kot žarek upanja za vzpostavitev države vladavine prava. Pričakujemo, da bo Ustavno sodišče čimprej dokončno odločilo o zadevi v skladu z Ustavo RS in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic.

2. Glede na očitne in dokazane zlorabe pravosodja zahtevamo odstop Branka Masleše, predsednika Vrhovnega sodišča in Zvonka Fišerja, Vrhovnega državnega tožilca.

3. Skupščina Odbora 2014 zahteva sprejem zakonov in drugih aktov, ki bodo zagotovili:
– Javnost sodniškega in tožilskega dela dela:
* iz vseh javno objavljenih sodb (npr. na spletnih straneh sodišč) mora biti razvidno, kateri sodnice in sodniki so sodili, v primeru kazenskih zadev pa tudi, kateri tožilke in tožilci so sodelovali v postopkih;
* zagotovitev dejanske javnosti sojenja, vključno s snemanjem in objavljanjem obravnav (razen v primerih, kjer je zakonsko utemeljena prepoved, npr. sojenja, v katerih sodelujejo mladoletne osebe ipd.), ter dovoljeno fotografiranje sodnic in sodnikov;
* javnost premoženjskega stanja sodnic, sodnikov, tožilk in tožilcev.

– Preglednost sodniškega in tožilskega dela:
* javnost glasovanja v senatih;
* pregledno javno objavo sodnic in sodnikov ter tožilk in tožilcev, ki so dokazano kršili temeljne človekove pravice in svoboščine;
* uvedbo postopkov ugotavljanja zlorab v pravosodju.

– Vzpostavitev sistema odgovornosti med funkcionarji v pravosodju:
* napredovanje sodnic in sodnikov ter tožilk in tožilcev na podlagi javno znanih meril in javno znanih rezultatov dela;
* sodnice in sodniki ter tožilke in tožilci naj za dokazano zlorabo pravosodne funkcije disciplinsko, finančno in kazensko odgovarjajo.

– Žrtvam pravosodja morajo ne le država, ampak tudi sodnice in sodniki ter tožilke in tožilci, ki so jim s sodnimi zmotami in z zlorabo pravosodja povzročili krivico, osebno zagotoviti materialno in moralno zadoščenje.

– Vzpostavitev neodvisne preiskave stanja in zlorab v slovenskem pravosodju s strani tujih pravnih strokovnjakov, katerih neodvisnost in strokovna integriteta sta nedvomni.

4. Od Vlade RS pričakujemo, da bo čimprej pripravila predloge zakonov, ki bodo uzakonili navedene predloge. V kolikor teh predlogov ne bo v roku enega meseca, jih bo pripravil Odbor 2014 in s podpisi državljank in državljanov vložil v zakonodajni postopek.

5. Odbor 2014 nadaljuje s protesti pred Vrhovnim sodiščem vsako sredo ob 17.00 pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in sicer do odstopa Branka Masleše in Zvonka Fišerja ter sprejema zakonodaje, ki bo vključila gornje vsebinske predloge.

Dragi vztrajniki in vztrajnice,

ponovno se vidimo pred Vrhovnim sodiščem, simbolom krivice, v sredo, 17. 12. 2014, ob 17.00.

Odbor 2014

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.