Prejeli smo: Resolucija ELS o situaciji v Sloveniji

els logo epp

Evropska ljudska stranka je 13. novembra 2013 v Bruslju sprejela sledečo resolucijo o situaciji v Sloveniji.

1. Slovenija je v težkem gospodarskem položaju in potrebuje široko podporo slovenskega ljudstva za reševanje posledic finančne krize in za doseganje gospodarskih in drugih potrebnih reform za dokončanje tranzicije. V maju 2013 je Evropska komisija poudarila, da je stanje slovenskega pravosodnega sistema nezadovoljivo in slovenski vladi naložila vrsto korektivnih ukrepov.

2. ELS izraža zaskrbljenost v zvezi z obsodbo predsednika Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše na sodišču prve stopnje. Seznanjena je s pritožbo Janeza Janše na sodišču druge stopnje, ki bo, upajmo, obravnavana v predpisanem obdobju 3 mesecev. Opozarja, da sta zagotovilo poštenega sojenja ter domneva nedolžnosti temeljni človekovi pravici. Pričakuje, da postopek, ki je v teku, ne bo privedel do izključitve Janez Janša iz politične tekme.

3. ELS vabi neodvisne organizacije, kot sta Svet Evrope in OVSE, k pozornemu spremljanju skladnosti potekajočega postopka z načeli vladavine prava in mednarodnimi standardi.

4. ELS v celoti podpira Slovensko demokratsko stranko (SDS), ki je v slovenskem prostoru glavni politični akter, kot tudi Novo Slovenijo – krščanske demokrate (NSi) in Slovensko Ljudsko Stranko (SLS).

5. ELS poudarja potrebo po nepristranskem in neodvisnem sodstvu v vseh državah članicah. V zvezi s tem poziva k hitremu sprejetju učinkovitih zakonov lustracije v vseh državah članicah, ki tega še niso storile, kot tudi njihovo dosledno izvajanje. Podarja tudi pomen preglednosti in javnosti nadzorovanja tega procesa.

6. ELS poziva Evropsko Komisijo naj zagotovi, da postopki javnih naročil v vseh državah članicah sledijo zahtevam določenim z zakonodajo Evropske unije, s čimer se zagotavljata preglednost in učinkovitost.