Prejeli smo: Razpis za stažiranje v Evropskem parlamentu

Evropska unijaEvropski poslanec Lojze Peterle (ELS/NSi) vabi k sodelovanju v natečaju, ki bo 3 izbranim kandidatom prinesel 1-mesečno plačano stažiranje v pisarni evropskega poslanca v Evropskem parlamentu.

Izbrani kandidati bodo nabirali neprecenljive delovne izkušnje, spremljali delovni proces Evropskega parlamenta in delo evropskega poslanca, ki v EP deluje predvsem na področjih okolja, zdravja in zdrave prehrane ter zunanjih zadev.

POGOJI ZA PRIJAVO

– starost od 21 do 30 let
– zanimanje za Evropsko zvezo in njeno delovanje
– želja po nabiranju novih izkušenj
– kreativnost, komunikacijske spretnosti
– znanje angleškega, nemškega ali francoskega jezika

PRIJAVA Z ESEJEM IN ŽIVLJENJEPISOM
Vsi, ki bi želeli sodelovati, so vabljeni, da do 14.2.2016 na naslov Evropski urad Lojzeta Peterleta, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov [email protected] pošljejo kratek življenjepis, motivacijsko pismo in svoje razmišljanje v obliki eseja, ki naj ne presega 3 tipkanih strani (format A4, pisava Times New Roman 12).

Esej naj obravnava eno od navedenih tem …

1. Nova podoba in prihodnost Evropske zveze po finančni in begunski krizi – Evropska zveza leta 2020

2. Sodobni argumenti za obstanek EZ – kaj je tisto, kar – v primerjavi z začetki povezave – danes povezuje članice EZ in jim omogoča boljši položaj v globalnem svetu

3. Zdravje kot strateški izziv Evropske zveze

4. Notranji konflikti EZ in možne rešitve – begunska in gospodarska kriza sta pokazali nasprotja med državami članicami – kateri so viri nerazumevanja, katere pasti in priložnosti prinašajo ter njihov vpliv na prihodnost EZ

5. Je proces odločanja Ahilova peta Evropske zveze – kritiki ji očitajo prepočasne, premalo ambiciozne odzive za krizne izzive

6. Slovenija in njeno mesto v EZ – kaj prispevamo, kaj dobimo

7. Prostotrgovinski sporazumi, ki jih sklepa EZ – priložnost ali past

8. Odgovori, ki jih krščanska demokracija ponuja na izzive današnje Evrope

9. Kako begunska kriza spreminja Evropsko zvezo, načine odločanja na evropski ravni, odnose med državami članicami in evropsko družbo nasploh

10. Rusija, ZDA, Kitajska, Indija, Japonska in drugi strateški izzivi Evropske zveze

*POMEMBNO: Kandidat se z oddajo eseja strinja, da se lahko esej s polnim imenom ali začetnicami imena v celoti ali delno brezplačno javno objavi.

PRVI KROG IZBORA KANDIDATOV
Komisija v sestavi evropski poslanec Lojze Peterle, 1 predstavnik društva Združena Evropa in 1 predstavnik društva Fokus 2031 bo do 29.2.2016 izmed izbranih esejev izbrala 30 tistih, ki bodo najbolj poglobljeno, analitično in z vizijo obravnavali izbrano temo.

DRUGI KROG IZBORA USTREZNIH KANDIDATOV
Izbrani kandidati se bodo tekom drugega in tudi zadnjega kroga izbora v marcu 2016 srečali petkrat. V okviru teh srečanj bodo poglobljeno spoznavali Evropsko zvezo in Slovenijo kot njeno članico.

Tekom drugega kroga bodo kandidati pripravili krajšo projektno nalogo, povezano z eno od tematik, ki jih bodo spoznali. Ob koncu drugega kroga bo izborna komisija ocenila projektne naloge, delo kandidatov tekom drugega kroga in z njimi opravila razgovor.

Kandidati bodo o končni odločitvi komisije obveščeni najkasneje do 4.4.2016.