Prejeli smo: Poziv Odbora za varstvo človekovih pravic Vrhovnemu sodišču

Foto: Flickr
Foto: Flickr
Poziv Vrhovnemu sodišču, da neha manipulirati s postopki in izpusti Janeza Janšo.

Včeraj se je zgodilo, kar velika večina ljudi v Sloveniji ni mogla verjeti – da je v svobodni Sloveniji, ki je formalno demokratična in pravna država ter že celo desetletje članica Evropske unije, še mogoče voditi in celo pravnomočno dokončati na videz pravne procese, katerih edini in končni cilj je izključitev političnega nasprotnika.

Vse od vložitve nezakonitega in nesklepčnega obtožnega predloga, ki je očital storitev kaznivega dejanja sprejema obljube neznane nagrade, na neznanem kraju, ob neznanem času in na neugotovljen komunikacijski način, smo upali, da je proces posledica ravnanj posameznikov, ki mu botruje kombinacija nestrokovnosti, zavedenosti in naivnosti. Potem ko je proces v štirih letih pripeljal ne samo do pravnomočne sodbe, pač pa tudi do dejanskega izvrševanja zaporne kazni, ki je do sedaj ni želelo prepreči niti Ustavno sodišče niti Vrhovno sodišče, postaja jasno, da gre za sistemsko usklajeno nezakonito in protiustavno ravnanje. Pozdravljamo strokovno in pokončno držo nekaterih uglednih pravnih strokovnjakov in treh ustavnih sodnikov, vendar ugotavljamo, da je bil njihov glas strani nosilcev pravosodne moči doslej grobo poteptan. Kot je zapisal naš trenutno največji pisatelj, Drago Jančar: >Obstajajo vsi indici, da gre za politično sodbo. Poleg indicev obstajajo za to tudi neposredni dokazi. Težko je verjeti, da je v demokratični deželi to mogoče.<

Zato pozivamo vse ljudi, ki želijo živeti v pravni in demokratični državi, naj s svojo strokovno in osebno držo in ravnanji v skladu s svojimi močmi pripomorejo, da se ta sramotni madež na obličju slovenske države čimprej odstrani.

Od včeraj je Slovenije prepoznana v svobodni in demokratični Evropi kot država, v kateri je mogoče prvaka opozicije s politično montiranim procesom, brez enega samega dokaza krivde, izločiti iz političnega boja tri tedne pred volitvami. Danes smo država s političnim zapornikom, ki so mu na nezakonit način kratene vse temeljne človekove pravice in svoboščine: kratena mu je svoboda gibanja, svoboda govora, svoboda prostega komuniciranja itn. ter kar je najhuje – onemogočen mu je stik z njegovo družino in izvajanje družinskih obveznosti. Zato Vrhovno sodišče pozivamo, da preneha manipulirati s svojimi postopki, uporabi zakonske možnosti ter nemudoma preneha s kratenjem temeljnih človekovih pravic in svoboščin, izpusti Janeza Janšo na svobodo in s tem odpravi to sramoto, ki odmeva v Evropi in po svetu.

Odbor za varstvo človekovih pravic