Prejeli smo: Na potezi sta zmagovalec nelegitimnih volitev in predsednik republike

janez-jansa-1024x576
Foto: Jože Bartolj

Kljub edinemu političnemu zaporniku v EU, nepoštenim in nesvobodnim volitvam, bo SDS storila vse za dobro Slovenije in njenih ljudi. Od vladajoče garniture in predsednika države pričakuje javno zavezo, da se bo po odpravi nezakonite sodbe, nelegitimnost oblasti nemudoma odpravila z razpisom svobodnih in poštenih volitev.

Izvršilni odbor SDS je na seji, dne 15.7.2014, opravil prvo analizo rezultatov predčasnih volitev v Državni zbor. V zvezi s tem in na podlagi stališč sveta SDS, ki so bila sprejeta na 7. seji dne 16.6.2014, kjer je svet stranke opozoril, da te volitve ne bodo niti svobodne, niti poštene, je IO SDS sprejel naslednja

STALIŠČA IN SKLEPE

1.

Po skoraj 2200 dneh odločanja na različnih organih pravne države je afera Patria zaznamovala že tretje parlamentarne volitve. Na podlagi politično montiranega procesa in fizične odstranitve predsednika stranke Janeza Janše iz volilne tekme mesec dni pred volitvami, je bilo SDS onemogočeno enakopravno sodelovanje v predvolilnih aktivnostih. Odstranitev Janeza Janše iz političnega prostora je pasivizirala velik del volilnega telesa, zato smo dobili popačen volilni rezultat.

Iz tega razloga volitve v Državni zbor 2014 niso bile niti svobodne niti poštene, zato tudi rezultat ni legitimen.

2.

Ker volitve v DZ 2014 niso bile legitimne, tudi Vlada, ki bo sestavljena na podlagi takšnih volitev, ne bo legitimna.

3.

V Državnem zboru bodo naši poslanci budno spremljali delovanje nelegitimne vlade in bodoče koalicije, po najboljših močeh bodo vršili parlamentarni nadzor ter uporabili vsa možna demokratična in legitimna sredstva za odpravo posledic slabih odločitev, ne bodo pa prevzeli nobenih vodstvenih funkcij v Državnem zboru.

4.

Podpirali bomo delovanje Odbora 2014 ter vse druge oblike mirnega, vendar odločnega protesta, dokler Slovenija ne bo postala država, utemeljena na pravičnosti kot temelju vladavine prava.

5.

SDS se bo v skladu s stališči, ki jih je sprejel 10. kongres, ter v skladu s sklepi Sveta stranke z dne 16. junija 2014, z vsemi demokratičnimi sredstvi doma, v Evropi in po svetu borila za to, da se posledice nelegitimnih volitev odpravijo. Njihov rezultat je tudi sicer takšen, da zaradi prevladujočih protireformnih in protievropskih strank, ki so zasedle večino poslanskih sedežev, ne omogoča vlade, ki bi Slovenijo lahko popeljala iz krize. SDS bo tudi v prihodnje svoje napore usmerila v ukrepe za dobrobit države in njenih prebivalcev.

6.

Predsednik stranke Janez Janša je na teh volitvah, kljub temu, da je v zaporu, prejel največje število in najvišji odstotek glasov na listi SDS. Ljudje torej razumejo, da se dogaja krivica, zato pozivamo odgovorne, še posebej Vrhovno ter Ustavno sodišče, da nemudoma storijo vse za odpravo razlogov za nelegitimnost teh volitev in po skoraj 2200 dneh končno odločijo in odpravijo krivično sodbo ter izpustijo Janeza Janšo na prostost.

7.

SDS od predsednika države in parlamentarnih strank, ki predstavljajo večino v Državnem zboru pričakuje, da bodo skupaj pozvali pristojna sodišča, da v zadevi Patria odločijo brez odlašanja. SDS se tudi zaveda stanja v katerem je država, zato je pripravljena odložiti, zamrzniti in po odločitvi zadnje instance sodišča tudi preklicati napovedane ukrepe, ki izhajajo iz ugotovitve o nelegitimnosti volitev in sicer pod pogojem, da se večina parlamentarnih strank in predsednik republike javno zavežejo, da bodo omogočili vsaj delno popravo škode oziroma nove volitve takoj, ko bo sodba v zadevi Patria na sodišču razveljavljena.

Izvršilni odbor SDS