Prejeli smo: Kampanja ZPS za skupinski nakup elektrike in plina

hero2-newZAMENJAJ in PRIHRANI z Zvezo potrošnikov Slovenije!

Skupaj plačajmo manj – ZPS vabi vse slovenske potrošnike k skupinskemu nakupu električne energije in zemeljskega plina.

Kampanja pod sloganom “ZAMENJAJ in PRIHRANI” ima cilj pod okriljem ZPS združiti čim več potrošnikov v Sloveniji, ki jih zanima zamenjava dobavitelja energije in zanje doseči čim boljšo ponudbo, brez skritih stroškov in vezave.

Več nas bo, večja bo naša pogajalska moč, večje prihranke bomo lahko dosegli, poudarjamo na ZPS.

Potrošniki plačamo (pre)več

Zadnji podatki o gibanju cen potrjujejo vtis, da potrošniki plačujemo preveč. Čeprav so se cene elektrike v Sloveniji zniževale, so se tiste, ki veljajo za podjetja, znižale občutno bolj kot tiste, ki veljajo za potrošnike,

izpostavlja Breda Kutin, predsednica ZPS in dodaja: “Število menjav dobavitelja pri potrošnikih je prvič od liberalizacije naprej začelo padati, trend je ravno nasproten tistemu pri poslovnih odjemalcih.” Tudi primerjava končnih cen za odjemalce z veleprodajnimi cenami energije kaže na neugoden razplet za potrošnike.

Preprosto, brezplačno in nezavezujoče – za vse potrošnike!

Zamenjava dobavitelja energije v okviru kampanje ZPS “Zamenjaj in Prihrani” je preprosta, brezplačna in nezavezujoča. Sodelovanje je omogočeno vsem potrošnikom, ki so gospodinjski odjemalci električne energije in zemeljskega plina na področju Republike Slovenije, ne le članom ZPS.

Evropski potrošniki skupaj prihranili več kot 135 mio EUR

Skupinski nakupi energije so novost za slovenske potrošnike, ne pa za potrošnike v številnih evropskih državah.

V dosedanjih devetih akcijah kolektivnega nakupa energije, ki so jih organizirale potrošniške organizacije, članice BEUC, so potrošniki prihranili več kot 135 mio EUR, vendar pa velja poudariti, da so skupni prihranki še večji. Kampanje za kolektivne nakupe namreč spodbudijo dobavitelje, da ponudijo boljše ponudbe in pogoje,

je izpostavila direktorica Evropske potrošniške organizacije, BEUC, Monique Goyens in dodala: “A skupinski nakupi so le del zgodbe. Potrošniki potrebujejo podjetja, ki spoštujejo pravila igre, kot so roki zamenjave dobavitelja, in regulatorje, ki spodbujajo konkurenčnost na trgu energije.” Pri naših sosedih Avstrijcih je dobavitelja energije zamenjalo 70.000 gospodinjstev, pri Italijanih pa pravkar poteka že drugi skupinski nakup v 12 mesecih, izpostavljamo na ZPS.

Skupinske nakupe podpirajo Evropska komisija, ACER – Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev in tudi Agencija za energijo.

Agencija za energijo pozdravlja vsako novo aktivnost, ki bi lahko spodbudila konkurenco na trgu z elektriko in zemeljskim plinom, prispevala k ozaveščanju odjemalcev pri poznavanju delovanja energetskega trga in jih spodbujala k bolj aktivni vlogi na trgu, so poudarili na Agenciji za energijo.

Potrošniki se lahko prijavijo in tako sodelujejo v skupinskem nakupu preko spletne strani www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si do 15. oktobra 2014. Dodatne informacije so na voljo tudi na www.zps.si in na brezplačni info liniji 080 80 22.