Prejeli smo: Izjava Nsi in izjava vodje poslanske skupine SDS ob odločitvi US

janez-jansa-1024x5763
Foto: Jože Bartolj

Izjava Nsi ob odločitvi Ustavnega sodišča, da zadrži sklep o prenehanju mandata poslancu Janezu Janši:

1. “V Poslanski skupini NSi smo že pred odvzemom mandata poslancu Janezu Janši ocenili, da bi bilo takšno dejanje lahko v nasprotju z veljavno zakonodajo in Ustavo Republike Slovenije. Takšnega mnenja je bila tudi Zakonodajno – pravna služba Državnega zbora RS, zato je Poslanska skupina NSi kot edina parlamentarna stranka tedaj glasovala proti odvzemu mandata poslancu Janezu Janši.”

2. “Vsak politik mora ravnati v skladu z ustavnim redom in obenem tudi nositi posledice ter odgovornost za lastna politična dejanja. Odločitve sodišč je potrebno spoštovati.”

V nadaljevanju ponovno in v celoti objavljamo stališče Nove Slovenije (NSi) glede vprašanja o mandatu poslanca Janeza Janše:

1. V Novi Sloveniji želimo, da se odločitev o mandatu Janeza Janše sprejme čim prej, zato ne podpiramo prelaganja odločitev v prihodnost. Vprašanje Janševega mandata je doslej obremenjevalo vse preostale parlamentarne razprave, zato je potrebno o tem vprašanju odločiti čim prej.

2. Poslanska skupina NSi meni, da državljan, ki je pravnomočno obsojen na zaporno kazen daljšo od šestih mesecev, ne more opravljati funkcije poslanca. V tej luči se poslanska skupina NSi zavzema za čimprejšnjo spremembo Zakona o poslancih, iz katere bo takšna ureditev jasna in nedvoumna za vse prihodnje primere.

3. Trenutno veljavna zakonodaja je Janezu Janši omogočila, da je kandidiral na državnozborskih volitvah (DVK mu je potrdila kandidaturo) in da mu je državni zbor potrdil mandat, zato bi bil odvzem mandata po mnenju zakonodajno pravne službe državnega zbora lahko ustavno sporen.

4. Poslanci imamo na podlagi dodatnih mnenj strokovne komisije, ki jo je ustanovil MVK, v zvezi z mandatom Janeza Janše tri možnosti: odvzem mandata, njegovo zamrznitev ali ohranitev.

5. Zamrznitev mandata je pravno najbolj sporna, saj ne obstaja nobena pravna podlaga, ki bi poslancu ob že potrjenem mandatu omogočila zamrznitev.

6. Glede odvzema mandata je pravna stroka razdeljena. Prihaja do različnega tolmačenja zakona o poslancih.

7. V tej zmedi je še najbolj pravno čista ohranitev mandata na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o poslancih.

8. Poslanska skupina NSi se zaradi kompleksnosti primera in zaradi političnih razsežnosti problema zavzema za sprejem pravno najbolj čiste rešitve. To je, da se poslancu dovoli opravljanje funkcije, kljub pravnomočni obsodbi, na podlagi 3. odstavka 9. člena Zakona o poslancih, ki pravi: »Poslancu ne preneha mandat v primeru /…/, če državni zbor sklene, da lahko opravlja poslansko funkcijo.«

9. V poslanski skupini NSi menimo, da je zaradi politične stabilnosti najboljše, če uporabimo 3. odstavek 9. člena zakona o poslancih, s čimer Janez Janša mandat obdrži, še posebej, če smo v dvomu, ali bodo sodbe sodišč vzdržale tudi na naslednjih instancah.

10. Prav zaradi občutljivosti primera in v izogib kasnejšim zapletom je potrebno odločitev sprejeti v okviru možnosti, ki nam jih daje obstoječi zakon.

Nova Slovenija – krščanski demokrati

Pripis uredništva: Sklep, obrazložitev in ločena mnenja 3 ustavnih sodnikov so na voljo na spletni strani US.

___________________________

Izjava vodje poslanske skupine SDS Jožeta Tanka.

Ta odločitev za začasno zadržanje odločitve Državnega zbora je samoumevna in velika verjetnost je, da bo Ustavno sodišče ugotovilo, da je bil odvzem mandata Janeza Janše protipraven. Ustavno sodišče je pritrdilo tistemu, kar smo v SDS ves čas zatrjevali, torej da je bil ves postopek povezan z odvzemom in prenehanjem mandata Janeza Janše protipraven. Ta odločitev pomeni le en delček odločitve v političnem konstruktu v zadevi Patria.

Ravnanje koalicijskih poslancev in tistih, ki so podprli odločitev in omogočili prenehanje mandata Janeza Janše bo šlo v slovensko zgodovino kot eno najbolj zavržnih ravnanj, ki so se zgodile v Državnem zboru. Odločitev kaže na neodgovornost politike, ki je svojo odločitev oprla na neobstoječo ustavno, zakonsko in procesno podlago, pri čemer ni bila cilj ničelna stopnja tolerance do nespoštovanja ustavne ureditve, ampak so se prav nasprotno: iz petnih žil izumljali zakonski, ustavni in poslovniški konstrukti, ki so začasno onemogočili politično delo Janezu Janši in učinkovito delo poslanske skupine SDS.

Kar pa je še precej huje: z zavestno zlorabo pravnih aktov se je povzročilo izjemno veliko težav tudi družini Janeza Janše, njegovima mladoletnima otrokoma, ki so jima v stilu totalitarne razlage naravnega prava odvzeli očeta. To odločitev Ustavnega sodišča je velik problem za vse, ki so tlakovali politikantski postopek v Državnem zboru, torej za vse poslance, še posebej pa za tiste dva, ki sta imela ključno vlogo pri izpeljavi tega postopka, to sta predsednik Mandatno volilne komisije dr. Mitja Horvat in predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, za katera ne moremo trditi, da sta prava neuki osebi.

Isto velja za neodvisno skupino pravnih strokovnjakov, v sestavi Pirnat, Ribičič, Bauk, Zalar, Grad: tudi za te osebe, ki so pripravile famozno mnenje, ne moremo reči, da so prava neuke osebe. Po teh, ki sem jih naštel sta dva ustavna sodnika, eden pa nekdanji minister za pravosodje in ta skupina je za Državni zbor, za MVK pripravila mnenje na osnovi katerega je Janezu Janši prenehal mandat. In ta odločitev Ustavnega sodišča pokaže tudi to, zakaj določeni segmenti naše države ne funkcionirajo in ne delujejo. In sicer zato, ker se ne sodi po dejanjih, ampak po obrazih, po interesih. Poseben problem v teh postopkih proti Janezu Janši predstavljajo tudi državne institucije. Nobena od državnih institucij, pa so bile mnoge pozvane, se javno ni odzvala na vse te konstruirane procese proti Janezu Janši, ne predsednik republike; ne varuhinja človekovih pravic, ne predsednik Državnega zbora, ne Državno volilna komisija, ne Sodni svet in ne Vrhovno sodišče. Nasprotno, nekateri so celo zavestno odločali v škodo Janeza Janše.

Odločitev Ustavnega sodišča je dokaz, da se vseh postopkov, ki se jih vladajoča leva koalicija zamisli, ne da izpeljati na tako brutalen, nasilen in neustaven način. Opozoril, da postopki ne potekajo pravilno in da potekajo neskladno z ustavo, zakoni, pravili v Državnem zboru, je bilo veliko: odzivali so se nekdanji ustavni sodniki, oporekali so vrhovni sodniki, odvetniki, profesorji prava, a nobeno od teh opozoril ni zaleglo, kar kaže na to, da je totalitarna mentaliteta močno prisotna. Celo več, še razrašča se, kajti s to odločitvijo Državnega zbora se je ta mentaliteta zavlekla tudi v Državni zbor.

Ta odločitev predstavlja velik problem tudi za predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki sicer pri tem finalnem obračunu z Janezom Janšo v Državnem zboru ni sodeloval, ga je pa s svojimi izjavami ves čas podpiral in tudi usmerjal.

Odstop od načel pravne in pravične države, nespoštovanje ustave, zakonov in postopkov ni dobra popotnica za nadaljevanje dela te koalicije in vlade. Zapravili so ugled, ker dajejo prednost svojim osebnim, političnim in klientelističnim koristim pred demokratičnimi načeli. To mučenje Janeza Janše, njegove družine, nas, njegovih političnih sodelavcev, kaže kaj klavrno podobo sedanje oblastne politike. In je tudi zelo slabo spričevalo dela in stališč sedanjega predsednika vlade dr. Mira Cerarja.

Na vseh stopnjah, v vseh fazah sodnega postopka proti Janezu Janši v zadevi Patria ni bil nikoli vzpostavljen niti videz nepristranskosti, kaj šele da bi bila zagotovljena nepristranskost, pa naj je šlo za politične postopke v Državnem zboru ali za obravnavo na sodiščih. Obstajajo izjave in dejanja posameznih funkcionarjev v pravosodnih organih, ki kažejo na njihovo močno vpletenost oz. željo, da se Janeza Janšo onemogoči. Naj samo spomnim na izjave Vesne Rakočevič Bergant, Branka Masleše, Branke Zobec Hrastar, tožilca Ferlinc, … Na številne procesne in vsebinske napake ter zlorabe pa vseskozi opozarja pravna stroka.

Kot veste, se začenja že nov proces proti Janezu Janši – na osnovi poročila Klemenčičeve KPK o premoženjskem stanju predsednikov parlamentarnih strank. Čeprav so tudi to poročilo raztrgali že mnogi – pravniki, ekonomisti, nekdanji ustavni sodniki, Drago Kos , nekdanji predsednik KPK in še nekateri, ki so opozorili, da se je zlorabo Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, za politični obračun, a na osnovi teh ugotovitev se pelje nov postopek.

Meseca marca lani smo ta zakon dali na ustavno presojo, končne odločitve še ni, a na osnovi tega zakona in ugotovitev, ki jih je skonstruirala KPK, se je zastavil nov postopek, s čimer se želi amortizirati ta odločitev Ustavnega sodišča. Nihče ne zna utemeljiti zneska, ki ga je KPK navedla.

Pa še zanimivost. Zakon o davku na nepremičnine in ključne določbe Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je Ustavno sodišče razveljavilo. In prav Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je podlaga za geodetsko oceno vrednosti premoženja je ključen podatek, na osnovi katerega je Klemenčičeva KPK oprla ugotovitev o tem, da Janez Janša ne zna pojasniti svojega premoženja, kar je svojevrsten fenomen. Istočasno pa predsednik KPK ni uspel skladno s podatki GURS niti pojasniti svojega premoženja, ker ga ni zavedel v evidenco Geodetske uprave. Kot veste, če poznate afero Fišergate, je bila ustanovljena posebna interdisciplinarna skupina, ki naj bi se ukvarjala prav z ugotovitvami KPK. S tem novim političnim procesom, tako je bilo sporočeno prejšnji četrtek, se prikriva današnja šlamastika političnih in sodnih odločitev, ki so grajene na večletni permanentni averziji proti Janezu Janši.

Odločitev Ustavnega sodišča je bila za nas pričakovana. Pomeni le majhen korak v smeri poprave krivic Janezu Janši in v smeri premika Slovenije k normalnosti, saj še vedno na raznih instancah potekajo številne politično motivirane zadeve in procesi proti Janezu Janši, ki še čakajo na pravičen konec. Na sodiščih pri nas doma ali na evropskem sodišču.

Režiserji protiustavnega konstrukta so v ozadju, v ospredju so ostali operativci projekta – predsednik vlade Miro Cerar, predsednik Državnega zbora Brglez in predsednik MVK Horvat. Vsi trije so pred kratkim zatrjevali, da za odvzem mandata prevzemajo politično odgovornost. Pričakujemo, da bodo politične konsekvence prevzeli in ponudili odstop oziroma odstopili. Od poslancev, ki so s pomočjo namenske eksekucijske enote plačanih pravnikov, ki so pripravili mnenje in so z neustavnim odvzemom mandata Janezu Janši poteptali voljo volivcev in s tem najvišji princip, ki ga moramo spoštovati v parlamentarni demokraciji, pričakujemo iskreno opravičilo.

Državni zbor in vlada nista instituciji, v katerih bi bilo dopustno, da se zavestno kršijo človekove pravice. Pričakujemo, da bo vodstvo Državnega zbora glede na odločitev Ustavnega sodišča še danes omogočilo Janezu Janši, da bo začel izvrševati svojo funkcijo poslanca, torej da bo Janez Janša lahko prišel v Državni zbor in se nam priključil pri današnjem nadaljevanju seje Državnega zbora.

Vodja poslanske skupine SDS