Prejeli smo: Izjava Komisije o Zakonu o dostojnem pokopu

Jože Dežman
Jože Dežman

Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč je na svoji seji 27.januarja 2015 sprejela spodnjo izjavo ob predlaganem Zakonu o dostojnem pokopu.
Z izjavo želimo pomagati tako Vladi RS kot poslancem DZ, da bodo podprli predlagane rešitve.

Predsednik Komisije
Dr. Jože Dežman

Izjava Komisije o Zakonu o dostojnem pokopu

Tako Komisija kot posamezni člani Komisije redno opozarjajo slovenske oblasti in javnosti, da R Slovenija ne izpolnjuje svojih obveznosti ne po določbah mednarodnega prava ne po slovenskem Zakonu o vojnih grobiščih in Zakonu o varstvu kulturne dediščine.

Komisija je z letom 2005 pri obravnavi problematike prikritih morišč in grobišč vzpostavila standarde v skladu z doseženim razvojem pri raziskavi in urejanju tovrstnih morišč in grobišč po svetu.

Po odkritju morišča in grobišča v rovu sv. Barbare je ta sistem urejanja zaradi oblastne blokade povsem razpadel. Komisija je zato leta 2010 sprejela programska načela. Ta je leta 2013 Vlada RS sprejela na 46. redni seji dne 24.1. 2013 pod točko II/5.2.

Ob 70-letnici konca druge svetovne vojne in množičnega zunaj sodnega morjenja vojnih ujetnikov in civilistov na slovenskih tleh, Komisija ugotavlja, da v programu MDDSZ ni predvidenih sredstev za uresničevanje nalog, ki izhajajo iz sprejetih Programskih načel.

Zato sta Mitja Ferenc in Pavel Jamnik potem, ko smo pregledali prvi osnutek zakonskega predloga NSi o dostojnem pokopu in ugotovili, da ni ustrezen, predstavnikom NSi predstavila problematiko.

Novi predlog Zakona o dostojnem pokopu upošteva načela, ki jih skuša uveljaviti tudi Komisija in ga smatramo za ustreznega. Zato je razumno, da z Zakonom o dostojnem pokopu uzakonimo standarde, s katerimi je prikrita morišča in grobišča potrebno raziskati, prekopati, urediti.

Ob tem posebej poudarjamo, da v sedanjem političnem trenutku ni modro, da bi povezovali sprejemanje tega zakona z vsemi drugimi nerešenimi vprašanji bivšega režima: obsodba zločinov titoizma, rehabilitacijo njegovih žrtev itd. Komisija, sprejem predlaganega Zakona o dostojnem pokopu večinsko podpira, saj določa tehnično izvedbeni vidik urejanja grobišč, kar je eden od temeljnih postulatov sprave v Sloveniji.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.