Pravičnost in mir pri SŠK: Pravosodje in mediji morajo biti vedno v službi demokracije

komisija pravicnost in mirČlani Komisije Pravičnost in mir SŠK pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča, da je navkljub več letnim medijskim pritiskom odločilo v skladu z Ustavo in temeljnimi načeli vsakega pravnega reda, ki si zasluži to ime. Želimo poudariti, da Ustavno sodišče v zadevi Patria ni samo razveljavilo sodbo, temveč tudi razglasilo obdolžence za nedolžne. Takšna odločitev je velika potrditev za tiste, ki so ves čas trdili, da so sodni postopki, ki niso utemeljeni na konkretnih materialnih dokazih, sporni tako z vidika prava kot tudi s stališča spoštovanja temeljnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Odločitev Ustavnega sodišča obenem razkriva tudi nekatere izjemno problematične razmere v slovenskem pravosodju. Čeprav večina sodnikov in tožilcev ustrezno opravlja delo, pa ob omenjenem postopku v zadevi Patria ni mogoče spregledati politične zlorabe prava in pravosodja, ki so ga po mnenju Ustavnega sodišča, storili v to vpleteni sodniki in tožilci. Zato izražamo globoko zaskrbljenost nad takšnimi razmerami in pričakujemo, da bodo vse državne institucije, ki so odgovorne za pravosodje, to stanje, ki močno škoduje potrebnemu ugledu in avtoriteti zlasti sodstva, čim prej in odločno popravili.

Razveljavitev več kot pet let dolgih sodnih postopkov v zadevi Patria vzbuja tudi dvom v legitimnost zadnjih treh državnozborskih volitev, ki so potekale v senci in pod vplivom omenjenega sodnega postopka. Zato upravičeno sodimo, da so bile volitve sicer legalne, vendar ne ustrezno legitimne. Volivci so bili ob takšni politizaciji zadeve Patria, ki so jo nemalokrat podpirali vodilni mediji, zavedeni in si niso mogli oblikovati ustreznega stališča o kandidatih in strankah. Velika volilna abstinenca je lahko samo ena izmed posledic takšnih razmer. V luči odločitve Ustavnega sodišča je sedaj potrjeno, da sta bila omenjeni sodni postopek in njegova medijska izraba namenjena politični in moralni diskvalifikaciji točno določenih politikov in strank. Zato je utemeljeno, da zastavimo vprašanje potrebne legitimnosti volitev, ki so potekale ob izredno vplivnem zavajanju volilnega telesa.

Za omenjeno politizacijo dela pravosodja in izrazit negativni vpliv primera Patria na stanje demokracije v Sloveniji, nosi soodgovornost tudi del slovenskih medijev. Med tem, ko je del zelo uglednih pravnikov s strokovnega vidika že nekaj časa javno opozarjal na spornost sodnih postopkov v zadevi Patria, so vodilni mediji največkrat te postopke podpirali in ščitili. Izjeme so bile res izjeme, se pravi redke in neučinkovite. Odločitev Ustavnega sodišča je razkrila to stanje in pričakujemo izboljšanje razmer tudi na tem področju, ki je za varovanje temeljnih človekovih pravic do dobrega imena in poštenega sojenja poleg samega sodstva najpomembnejše. Člani komisije Pravičnost in mir pri SŠK zato pozivamo politične stranke, državne ustanove in javna glasila, da popravijo škodo, ki jo je zaradi primera Patria prizadela avtoriteti slovenskega sodstva doma in v tujini ter ugledu Slovenije kot demokratične države. Pričakujemo, da bodo po skoraj 25 letih, odkar je Slovenija svobodna in demokratična država, končno vzpostavljeni mehanizmi, ki bodo odpravili možnost ponovitve takšnih usodnih zlorab in teptanja demokratičnih standardov.

Dr. Tadej Strehovec
Predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK