DEMOS razumel znamenja časa in naredil korake v državno samostojnost

Franci Feltrin: Epidemija demence pri velikem številu odgovornih v državnih službah
Koalicija DEMOS razumela znamenja časa in naredila korake v državno samostojnost.

Leta 1989 sta se države vzhodne Evrope in z njo Slovenija izvijali iz primeža socialističnega »raja«. Bil je čas, ko se je kot domine rušili miti komunističnega enoumja. Nekateri so bili prepričani, da bo trdnjava komunizma –Sovjetska zveza – ostala večna, pa se je zrušila v prah in poniknila v podzemlje, z njo vred pa so v tuje banke in sklade poniknile milijarde narodovega bogastva, ki si ga prigrabili v njihovega vladanja. Od tam se danes stekajo finančna sredstva, s katerimi kupujejo podjetja, katera so jih njihovi kadri spravili na najnižjo vrednost za odkupa. Slednje pušča grenak priokus, da DEMOS kljub edinstveni eri, ki je z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega naroda, ni opravil svoje naloge v celoti.

Moč množice ob stavki delavcev Litostroja leta 1987 nas je opogumila

Leta 1988 je bil, po mojem prepričanju, za Slovenijo najbolj usoden majski dan, ko je slovenska UDBA aretirala štiri mlade slovenske fante (JBTZ) in jih izročila sodnemu sistemu Jugoslovanske ljudske armade (JLA). Ker so jim sodili v tujem jeziku, se je prvič v zgodovini Slovencev prebudila narodna zavest, kar je sprožilo valove protestov proti komunizmu in JLA, ki je poosebljala zvezno oblast. Bili smo priče množičnih zborovanj in upora proti tuji nadvladi in proti vladi komunistov.

Protestna in domoljubna zborovanja so potekala spontano in množično z neustavljivo močjo, zahtevali smo izpustitev JBTZ in politične spremembe. V javnosti je bila prvič izrečena zahteva po samostojni Sloveniji in njenem odhodu iz Jugoslavije.

Slovenci smo najprej spoznali moč množice ob stavki delavcev Litostroja leta 1987. Takrat je bila dana pobudo za ustanovitev socialdemokratske stranke. Slabo leto za tem, pomladi leta 1988, smo doživeli ustanovitev Kmečke zveze. In leta 1989 se je sprožil plaz ustanavljanja pomladnih strank. Tega procesa ni bilo več mogoče ustaviti. To je komunistično oblast prisililo, da je pristala na večstrankarske volitve, pri tem pa je še vedno bila prepričana, da bo oblast ostala v njenih rokah tudi po volitvah. Kar se potem na našo srečo ni zgodilo, saj je zmagal Demos.

Trdno sem prepričan, da letos ne bi praznovali 28-obletnice naše državne suverenosti, če bi zmagali komunisti. Z zmago koalicije DEMOS se je v slovenskem narodu začela prebujati še močnejša in neustavljiva zahteva po samostojni državi.

DEMOS začrtal pot do samostojne države brez prelivanja krvi

DEMOS je takoj po prevzemu oblasti pričel z aktivnostmi, ki začrtale pot do samostojne države brez prelivanja krvi. Pot, ki se je odprla za izstop iz bivše države, je bila zelo strma, ozka in nevarna. Tega so se poslanke in poslanci koalicije DEMOS tudi zavedali. A brez poguma ni zmage. In hvala Bogu, da so nekateri ministri in poslanci koalicije DEMOS imeli zelo veliko poguma.

Takoj po prevzemu oblasti so potekale aktivnosti v najožjem krogu vodstva DEMOS na številnih skritih in manj skritih lokacijah po Sloveniji. Zanje so vedeli le redki, ki so tudi upali, da tedanja opozicija, ki je temu projektu nasprotovala, zanje ni bi izvedela. In tako je vse do razglasitve rezultatov plebiscita projekt osamosvojitve več ali manj potekal v strogi tajnosti.

10. novembra 1990 so se na tajnem dvodnevnem sestanku v Poljčah na Gorenjskem zbrali poslanci koalicije DEMOS, da bi poenotili različna stališča, kako izvesti izstop Slovenije iz Jugoslavije in razglasiti suvereno in neodvisno državo Slovenijo.

Tajnost sestanka v Poljčah je bila potrebna, ker je takratna opozicija še močno nasprotovala osamosvojitvi. Po dvodnevni razpravi, ki je bila na trenutke zelo zahtevna, saj so se pojavila vprašanja, kako bo Slovenija sama izvajala vse državniške dolžnosti; od fiskalnega pravila do gospodarske in davčne reforme, kot tudi do vračanja premoženja, ki ga je komunistična oblast po vojni zgolj z državnimi, občinskimi in tudi vaškimi odloki zasegla takratnim lastnikom.

Poslanci koalicije DEMOS soglasno podprli razpis plebiscita

Navdušenje med prisotnimi v Poljčah je bilo veliko. Vendar so od pristojnih služb in strokovnjakov, še posebno pravnih, želeli slišati, kaj bo sledilo po plebiscitarni odločitvi. Pojavila so se vprašanja, kako bomo svojo odločitev pojasnjevali Beogradu in drugim državam. Te so razdruževanju Jugoslavije, kljub temu, da je berlinski zid že padel, in odhodu Slovenije iz Jugoslavije nasprotovali. Poslanke in poslanci koalicije DEMOS so po dvodnevni razpravi v soboto, 10 novembra 1990 soglasno podprli razpis plebiscita, na katerem smo se Slovenci 23. decembra 1990, z veliko večino odločili za odhod iz Jugoslavije.

Koalicija DEMOS razumela znamenja časa in naredila korake v samostojnost

To je bilo dejanje, ki je zapisano v zgodovino slovenskega naroda in v svetovno zgodovino. Na zemljevidu sveta, sredi Evrope, je nastala država, s svojim jezikom, kulturo in ozemljem ter vsemi potrebnimi atributi za njeno priznanje in obstoj v mednarodni skupnosti.

Na to dejanje smo lahko vsi ponosni, tudi takratni politični nasprotniki. Saj je bila koalicija DEMOS edina sposobna razumeti znamenja časa, da je naredila korake v samostojnost.

Pred tem so to želeli storiti številni rodovi, a njihovi voditelji niso imeli poguma. Ali pa so bili zaslepljeni z ideologijo o svetovni delavski revoluciji, ki nikoli in nikjer ne prinaša miru in blagostanja. Naj adventni čas nas vse oplemeniti z dobrimi dejanji in željami drug drugemu.

Tako kot takrat, želim vsem Slovenkam in Slovencem, državljankam in državljanom, da nam adventni čas, z Novim Rojstvom, vsem nam nakloni notranjega miru in nas popelje v nove in lepše čase doma in v svetu.