Pohod suverenosti priložnost za poglobitev zavesti rodoljubja in domoljubja

Nagovor ob otvoritvi  pohoda  suverenosti v Pišecah,  28. 9. 2019

Spoštovani deležniki pohoda suverenosti in častni gosti  1. prireditve po trasi od Pleteršnikovega doma -slovarja slovensko nemškega jezika do spomenika tolarju, državne valute Slovenije. Poseben pozdrav velja otrokom, mladim šolarjem, ki bodo v bodoče sledili poti suverenosti in vzorniku dr. Maksu Pleteršniku.To sta dve identiteti,  ki opredeljujeta  pojem suverenosti, ki smo jo pridobili v letu demokratičnih večstrankarskih volitev in sprejemom deklaracije  o suverenosti v skupščini RS 2. julija 1990.

To je 29 let temeljnica naše  državnosti, samostojnosti, neodvisnosti  in  dostojanstvenosti, ki pa se ne uveljavlja dovolj v naših medsebojnih odnosih in državniškem spoštovanju.

To potrjuje uporaba jezika, katerega »zaklad je z bogastvom jezika odkril » Maks Pleteršnik in  z slovensko nemškim slovarjem  dokazal enakopravnost in veljavnost v komuniciranju z svetovnimi jeziki.  Slovar je v uporabi od 1894/95 in veljaven še danes, torej že 125 let. Jezik je bit – identiteta naroda in z svojo dvojino  življenjska vrednota, za kar smo lahko upravičeno ponosni.

Druga stvar je nacionalna valuta tolar, ki je  omogočala 17 let našo mednarodno finančno poslovanje. Leta 2007 smo sprejeli evro in se poslovili od tolarja. Njemu so domoljubni rojaki na Orlici, kjer so v bližini Velikega vrha  našli  rimske kovance, odkrili spomenik, ki nas spominja na naš nacionalni ponos- tolar.

Obe vrednoti – slovar in tolar, ki imata svojo domovinsko mesto na Orlici nad Pišecami zaslužita našo pozornost in obisk v naravnem okolju  zgodovinskega panonskega morja, ki tudi izkazuje svoje geološke značilnosti – repnice. Dovolite, da na tem mestu citiram zapis slovenista dr. Franca Jakopina:

»Najbrž je v naši kulturnozgodovinski in jezikovni zavesti premalo očitno, da je imel prav Pleteršnikov slovar eno najpomembnejših vlog  pri osamosvajanju in osvobajanju slovenščine še več desetletij po izidu.«

Ker smo v Slomškovem tednu je prav, da se spomnimo njegovih napotkov » ljubite svoj rod, spoštujte svoj jezik« in »sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne omike«.

To je dr.  Maks Pleteršnik kot veren človek spoštoval in dokazal  s slovensko–nemškim slovarjem. V tem je tudi  bistvo suverenosti, kajti kdor ni  domoljub in rodoljub ne more biti suveren.

Pohod suverenosti po Orlici je priložnost za poglobitev zavesti rodoljubja in domoljubja in seveda do domovine, ki je samostojna in suverena  država.

Bodimo suvereni državljani v Slomškovem in Pleteršnikovem duhu!  Srečno !

Odgovorno na pot, varno na vrh !