Pogovor z Alešem Maverjem

Naslov pogovora: Proticerkvenost ni tema, s katero je mogoče zmagati na volitvah.

Aleš Maver (1978) je po diplomi iz latinščine in teologije vpisal podiplomski študij antične zgodovine na ljubljanski filozofski fakulteti in lani decembra doktoriral. Latinščino je poučeval na gimnazijah v Želimljah, Celju in nato v Mariboru (škofijska gimnazija). Sedaj je lektor za latinščino na Filozofski fakulteti v Mariboru in na mariborski enoti ljubljanske teološke fakultete. Poleg tega za Slomškovo založbo prevaja dela Phila Bosmansa in Anselma Grüna. Kot prevajalec iz latinščine sodeluje še pri projektu celovitega prevoda Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske. Je član uredniškega odbora Nove revije in Tretjega dne, kot publicist in politični analitik je doslej pisal za Novo revijo, Tretji dan, Finance in spletni portal casnik.si.

Vir: Demokracija, št. 30