Pogled z desne: mladi, slovensko gospodarstvo in kandidat za finančnega ministra

mladi_za_prihodnost_copy1Stranke slovenske desnice oz. predstavnike njihovih strokovnih svetov smo povprašali, kako naj bi se po njihovem mnenju v Sloveniji posvečali vprašanju mladih, katere so ključne gospodarske panoge države in koga iz svoje ekipe bi Miru Cerarju predlagali za finančnega ministra. Na vprašanja so se odvzvali iz strokovnih svetov Slovenske demokratske stranke Karin Kambič, iz Slovenske ljudske stranke dr. Andrej Umek in nepovezani poslanec Andrej Čuš.

Kako naj bi se v Sloveniji posvečali vprašanju mladih?

V SDS so prepričani, da je najboljša mladinska politika pravzaprav ustrezna gospodarska politika. Tako lahko nizko zaposlenost mladih lahko reši le konkurenčnejše gospodarstvo, ki pa je odvisno od strukturnih reform, predvsem od reforme trga dela. Sistem izobraževanja bi morali po mnenju iz SDS bolj povezati s potrebami na trgu dela, zato so predlagali uvedbo dualnega sistema in zakon o pripravništvih. Potrebovali bi več strokovno in tehnično usposobljenih mladih kadrov na sekundarni ravni izobraževanja in nekoliko manj tistih s terciarno stopnjo, ki ostajajo  trajno nezaposljivi. Na nedosegljive cene nepremičnin za mlade so se v SDS odzvali s predlogom zakona, ki predvideva, da bi se stanovanja v državni lasti namenila mladim – po dostopnih cenah, da bi si ti lažje ustvarili družine.

V SLS težave mladih prav tako vidijo povezane z izobraževalnim sistemom. Da bi dvignili zaposljivost mladih, je potrebno zmanjšati velika nesorazmerja v izobraževalnem sistemu, tako 75 odstotni generacijski vpis v tercialno izobraževanje ter nesorazmerje med vpisom na tehniško-naravoslovne in družboslovno-umetniške smeri 1 proti 2,5 v korist slednje, medtem ko je v Avstriji in Nemčiji to razmerje blizu 1:1. Da bi mladim zagotovili dostojno plačano delo bi bila potrebno odpraviti ta nesorazmerja in vzpostavitev prekvalifikacijskih programov za nezaposljive diplomante. V SLS se zavzemajo še za davčno razbremenitev investicij v raziskave, inovacije in gospodarsko rast, s čimer bi približali izobrazbeno strukturo mladih  s strukturo prostih delovnih mest ter dvignili število produktivnih delovnih mest.

Andreja Čuša, nepovezanega poslanca, ki strokovni svet še ustanavlja, vse bolj skrbi, da visoko izobraženi in nadarjeni mladi kadri zapuščajo domovino, ki jim ni zmožna nuditi okolja za razvoj in mednarodni prodor. Po mnenju Čuša bi moral biti cilj slovenske politike zagotoviti plodno okolje mladim, saj bi s tem omogočili normalno preživljanje starosti upokojencem. Čuš je prepričan, da vodilne politične strank vse premalo govorijo o problematiki mlade generacije, v svojem strokovnem svetu pa bo področje mladih imelo ločen resor. Napoveduje ukrepe za mlade, ki bi jih postavili v enakopravnejši položaj na trgu delovne sile in omogočali hitrejšo osamosvojitev ter načrtovanje družine.

Katere so po vašem mnenju ključne gospodarske panoge za Slovenijo?

Andrej Čuš vidi potrebo za nadaljnji razvoj logistične in infrastrukturne mreže, ob upoštevanju vplivov na okolje. Privabiti bi bilo potrebno tuje investitorje, ne pa jih odganjati k našim sosedom, pri čemer po mnenju Čuša potrebujemo še enega velikega avtomobilskega giganta. Velik potencial za uspešnejšo Slovenijo Andrej Čuš vidi v ekološko vzdržnem kmetijstvu (s prenehanjem kolektivizacije v gozdarstvu), turizmu za višji razred, valilnici inovacij, zelenih produktih za globalni trg in logističnem centru srednje Evrope.

Za SLS so ključne tiste panoge, ki nas kot enakopravnega partnerja vključujejo v evropski gospodarski prostor in temeljijo na domačem znanju in naravnih danostih. Ocenjujejo pa, da državno definirane prednostne panoge pomenijo preveliko in nedopustno vmešavanje države v gospodarstvo. V prednostne panoge uvrščajo nizkoserijsko proizvodnjo elektronskih komponent in programske opreme ter kovinsko predelovalno industrijo z orodjarstvom. Po naravnih danostih bi menje morale soditi še lesnopredelovalna industrija, turistično-rekreativna ponudba ter proizvodnja unikatnih prehranjenih proizvodov in vinarstva. Vendar so v slednjih še vse preveč zaznavne posledice socialističnega gospodarstva, ki bi jih bilo potrebno pospešeno odpravljati. Kolhozi ‘ala Židan’ niso ravno korak v tej smeri, še pravijo v strokovnem svetu pri predsedniku SLS.

V SDS ugotavljajo, da je slovensko gospodarstvo precej razvejano. Pri storitvah smo najmočnejši na področju turizma in logistike, pri proizvodnji omenjajo kovinsko-predelovalno, avtomobilsko in farmacevtsko industrijo, energetiko ter gradbeništvo. Izpostavljajo zelo razvejano obrt ter malo in srednje veliko podjetništvo, ki predstavlja podporo velikim podjetjem, nekaj svetlih izjem pa se je uspelo uveljaviviti tudi z lastnimi blagovnimi znamkami (Pipistrel, Akrapovič,…). Po mnenju iz SDS bi bilo potrebno te panoge razvijati v smeri večje dodane vrednosti in tehnoloških izboljšav ter novih naložb. Za to pa potrebujemo boljše poslovno okolje. Zlasti bi morali mala in srednja podjetja spodbujati k rasti in tehnološkemu napredku ter novim produktom in storitvam z novimi blagovnimi znamkami vred, še pravijo v strokovnem svetu SDS.

Koga iz vaše ekipe bi premieru Cerarju predlagali za finančnega ministra?

Andrej Umek iz SLS vladi, v kateri niso zadovoljivo razčiščeni osnovni problemi gospodarskega razvoja, tehnološkega napredka in finančne vzdržanosti, ne želi za finančnega ministra predlagati nikogar iz njihove ekipe. Neizpolnjevanje osnovnih določil skupnega evropskega trga in območja evra občutno škoduje slovenskemu gospodarstvu, zmanjšuje zaupanje evropskih partnerjev ter jemlje verodostojnost vsem, ki tako politiko vodijo, je prepričan. Zato brez občutne spremembe gospodarske in finančne politike sedanje vlade v SLS ne želijo predlagati kandidata.

Andrej Čuš premierju Cerarju, ob izkušnjah z migrantsko krizo in nezmožnostjo strateškega vodenja, predlaga, da zapusti svoje delovno mesto. Čuš je prepričan, da je minister za finance v vladi, prežeti z lobističnimi interesi, le marioneta, nepomembna figura.

Tudi v SDS menijo, da predsedniku vlade s strani opozicije nima smisla kaj predlagati, ker predlogov opozicije ne upošteva. V času njegovega vodenja vlade se je pokazalo, da pri svojem kadrovanju ob slabem naboru kadrov največkrat izbere najslabšega, pravijo v SDS. Prepričani so sicer, da imajo s področja financ vrsto odličnih kadrov, v Strokovnem svetu SDS Odbor za finance vodi mag. Andrej Šircelj.