Podjetja v državni lasti – zlata jajca ali samo “jajca”?

Govorilo in pisalo se je o državni srebrnini in o kurah, ki nosijo zlata jajca, pri čemer pa si nismo nikdar odgovorili na vprašanje, ali so to res kure, ki lahko »nosijo zlata jajca«, ali pa le podjetja, s katerimi imamo zaradi državnega lastništva in morda posledično nekakovostnega upravljanja »sama jajca«. Odsotnost razumnih in strokovno domišljenih konceptov nas tako že leta zavira in tudi kot državo čedalje bolj potaplja.

Eno od področij, na katerih se srečujejo z omenjenimi pomisleki, so tudi telekomunikacije, kjer je operater z največjim tržnim deležem in najbolj obsežno infrastrukturo v večinski državni lasti. Ker je to pomembna infrastruktura, nujna za uspešen razvoj tudi drugih področij gospodarstva, uravnoteženo demografsko sliko in tudi razvojni potencial informacijsko-komunikacijske (IKT) industrije v Sloveniji, je razmišljanje o prihodnji usodi operaterja nekoliko kompleksnejše in odgovori ne tako trivialni, kakor se zdi na prvi pogled…

Več: Mitja Štular v Delu