Preprečite razprodajo in prodajte najboljšemu kupcu!

Nedavno se je v Sloveniji pojavila peticija z naslovom Preprečite razprodajo, s katero nameravajo njeni pobudniki zaustaviti proces prodajanja državnega deleža v petnajstih podjetij, ki je oziroma še bo stekel. Prodaja nekaterih podjetij je že v sklepni fazi izbora ponudnikov. Po vsebini je peticija ideološki pamflet, v katerem se pobudniki sklicujejo na izvor lastnine in razširjajo strah pred novimi lastniki.

Kateri razlogi podpirajo svobodno ekonomijo?

Moralnih in drugih razlogov, ki podpirajo svobodno ekonomijo je več. Črpamo jih lahko iz zgodovine a veljajo še danes. Omemba nekaterih prvin nam pomaga pri razumevanju ekonomske svobodne in posledično socialnega tržnega gospodarstva. Katere je vredno omeniti?