Utrinek: Podelitev Nobelove nagrade za mir humanitarnemu velikanu Pedru Opeki

Foto: Aleš Čerin.
Foto: Aleš Čerin.

Upam, da Vam bo to vabilo nekoliko v spodbudo in  pomoč pri iskanju in pridobivanju nominatorjev Pedra Opeke za Nobelovo mirovno nagrado 2016 ali pri nominaciji sami, če ste v kategoriji, ki ji Norveški mirovni odbor prizna to pravico. Vem, da so podobni poskusi v preteklosti znatno povečali število veljavnih nominacij iz raznih držav in upam, da bojo tudi to pot prispevali svoj  delček k uspehu skupnih naporov, da bo naš čudovit humanitarni velikan Pedro Opeka postal prvi slovenski (so)prejemnik Nobelove nagrade za mir. Smemo upati na Vašo pomoč?

Najprej naj podčrtam, da ni razloga za malodušje, ki se marsikje pojavlja, češ premajhni smo, vse je spolitizirano, vsaj dvakrat nam je že spodletelo, itd.  Zelo redkim nominiranim kandidatom uspe takoj, večina je nagrajena z uspehom šele po večletnih prizadevanjih. Medtem pa se seveda veča število Pedrovih humanitarnih dosežkov, saj je leta 2014 v navzočnosti predsednika Republike Madagaskarja in njegove žene in številnih cerkvenih in svetnih dostojanstvenikov njegovo humanitarno združenje Akamasoa proslavljalo veličastno 25-letnico “čudeža na Madagaskarju”. Pedrova prepoznavnost in priljubljenost se razveseljivo širi iz leta v leto, kar je pokazal tudi njegov nedavni obisk v New Yorku, kjer mu je  v  slavnostni dvorani slovitega Waldorf Astoria hotela ugledna St. John’s univerza podelila “the Spirit of Service Award” in v Clevelandu, kjer so rojaki v nekaj tednih zbrali nad $180,000 pomoči za njegove smetiščarje. Najbrž smo se njegovi prijatelji tudi kaj naučili iz dosedanjih napak. Zdaj vemo, da Nobelova ustanova odsvetuje obiske svojega urada. Prav tako je proti zbiranju podpisov in kakršnemu koli lobiranju. Želi namreč, da se izbirajo in izberejo kandidati pri za vse enakih pogojih in zgolj na podlagi odobrenih nominacij, če le mogoče  predloženih v angleščini, ki jo obvladajo vsi člani Nobelovega odbora, kjer pa to nikakor ni  mogoče, sprejemajo nominacije tudi v drugih  vodilnih  jezikih, kot francoščini, nemščini, italijanščini  ali španščini, kot nam je pred leti ljubeznivo sporočilo tajništvo Nobelove ustanove.

Medtem ko je koristno, da vsi iščemo in prepričujemo nominatorje, se je nujno  treba držati pravil Nobelove ustanove,  zlasti določbe kdo ima pravico predlagati ali ”nominirati”  določeno osebo ali organizacijo za Nobelovo nagrado. V poštev pridejo politiki in sicer člani (ali bivši člani) zakonodaje (torej poslanci, člani državnega zbora in sveta in evropski poslanci, člani parlamentov raznih držav,  kongresniki in senatorji) ter funkcionarji izvršne oblasti, kot predsedniki držav in vlad ter ministri (ne vlade ali stranke, kot smo slišali tudi na televizji v Sloveniji, ampak posamezniki).  S področja vzgoje in šolstva pa lahko pridobivamo naslednje odobrene nominatorje: predsednike ali rektorje univerz in profesorje teologije, filozofije, zgodovine, prava, sociologije, antropologije in ekonomije (ter ustanov kot akademij, ki vključujejo odobrene profesorje) in direktorje mirovnih raziskovalnih ustanov in zunanjepolitičnih inštitutov.  Nominator mora v nominaciji nakazati, kdaj in na kateri ustanovi  upravlja ali je upravljal navedeno funkcijo. Tako npr. škof kot škof ne more biti veljaven nominator, če pa je po vsej verjetnosti kdaj bil professor teologije, filozofije ali prava in navede,  kdaj in na keteri ustanovi,  ga skušajmo pridobiti za nominatorja, kar  so zgledno dosegli rojaki v Avstraliji in kar bojo, upamo, to pot dosegli tudi v Argentini, v Rimu in še kje. Kdor osebno pozna potencionalnega nominatorja, ga bo morda lažje pridobil, nikakor pa to ni predpogoj.  Vsakdo lahko npr. priloži uradna navodila  in svojo utemeljitev ter prošnjo za nominacijo pošlje predsednikom držav, senatorjem in kongresnikom,  guvernerjem, predsednikom univerz, odobrenim profesorjem  ali drugim odobrenim nominatorjem. Tako sta npr. zavzeta g. Alfred Brežnik in p. Ciril Božič, OFM,  lepo uspela v Avstraliji, tako smo tudi v ZDA pridobili vrsto  nominatorjev  in bomo skušali število še povečati. Vabimo rojake, da to akcijo prodprejo z  več veljavnimi nominacijami v ZDA in tudi  v Argentini, od koder Pedro prihaja, v Kanadi, v Avstriji, Nemčiji, Franciji. Švici, na Švedskem in v  drugih državah. Buenos Aires, Rim, Paris in Dunaj bi lahko poleg Ljubljane postale pravcate zlate jame v uspešnem prizadevanju za čudovit skupni uspeh, ki bi zelo pomagal Pedrovemu in še marsikateremu  človekoljubnemu delu in brez dvoma  tudi ugledu Cerkve, Slovenije in Argentine.

Vsak nominator naj po norveških navodilih navede razloge, zakaj misli, da njegov kandidat Pedro Opeka zasluži Nobelovo mirovno nagrado.  Nekatere  odlične dosedanje nominacije, npr. dr. Roberta Petkovškova, dr. Lovra Šturma z upravičenimi sopodpisniki, dr. Anton Stresa, itd., so bile  zgledno izčrpne,  kot potrjujejo kopije v naših arhivih o Pedru Opeki.  A tudi kratke nominacije z nekaj močnimi utemeljitvami so zelo zaželene. V članku (SAT, December 2015, strani 14 in 15) so npr. navedeni razlogi, zakaj nominator iz ZDA misli, da Pedro zasluži  Nobelovo nagrado. Tudi če si kdo izbere in utemelji le en močan razlog ali dva, recimo Pedrov čudovit doprinos k vzgoji ali k demokratizaciji, ali na zdravstvenem področju, lahko njegova nominacija poveča možnost in verjetnost  uspeha v letu 2016. Poleg literature in filmov je mnogo gradiva tudi na medmrežju pod Pedro Opeka, Peter Opeka in Akamasoa.

Naj navedemo še prav kratek angleški povzetek o nekaterih bleščečih Pedrovih dosežkih : Thanks to Pedro’s selfless work, organizational genius and international support some 25,000 of  former garbage people and their children now live in 18 attractive villages as self-respecting, responsible, hard-working,  increasingly self-supporting and self-governing  Akamasoa residents. About 500,000 of the poor have been helped by several health facilities established by Pedro and 70,000 youngsters have received primary school education, while over 12,000 children are currently being educated and fed thanks to Pedro.  In addition, 900,000 transients have been temporarily lodged in Pedro’s reception and welcome centers and helped with food, clothing, medical care, counseling and even with transportation to return from city slums or trash deposits to their original home  villages.

Ne pozabite, da je treba nominacije odposlati najkasneje do 1. februarja 2016, po možnosti pa vsaj kak teden prej. Elektronski naslov je: [email protected].  Poštni pa: The Norwegian Nobel Committee,  Henrik Ibsens gate  510255, Oslo, Norway.

Več oseb misli, da bi bila dva Argentinca, papež Frančišek in Pedro Opeka, to pot odlična soprejemnika Nobelove nagrade, saj se, kot podčrta francoski avtor Pierre Lunel (Akamasoa : Rêves d’enfants, 2014),  zgledno borita za iste humanitarne cilje,  papež od zgoraj navzdol in Pedro Opeka od spodaj navzgor. Skušajmo z združenimi močmi za take nominacije pridobiti tudi novega predsednika Argentine (naslov: Excelentisimo Señor Mauricio Macri, Presidente de la Nacion Argentina, Casa Rosada, Balcarce 50, Buenos Aires, Argentina) in razne (nad)škofe v Argentini, Avstraliji, ZDA in drugod po svetu. Skupaj spodbujajmo številne močne nominacije Pedra Opeke iz Slovenije, Bruslja, Pedrove rodne Argentine in iz kar največ drugih držav. Smemo upati, da boste v tej  skupni akciji  po svojih najboljših močeh pomagal(a) tudi Vi? Če ste pripravljeni mi prosim pišite na: [email protected].

Prof. dr. Edi Gobec, Cleveland, Ohio