Počastitev 65. letnice SPD Bariloche in 55. letnice Slovenske šole Jakob Aljaž v Argentini

Značka SPD Bariloche.
Značka SPD Bariloche.

Uvodno obvestilo in vabilo k sodelovanju gornikom in planincem

Na temelju listine o prijateljskem sodelovanju med gorniki-skalaši in PD Celje in gorniki SPD Bariloche z dne 25.2. 1996 ob 45. letnici SPD v Argentini.

Ob novem letu so najbolj pogoste želje sreča in zdravje ter uspeh kot danosti in realnosti življenja, ki jih lahko dobiš ali imaš. Toda to so občutja, ki jih lahko doživljaš, če se trudiš z delom in dejavnostmi, ki osrečujejo vsakega osebno in bližnjega. V tem je smisel življenja, kajti življenje je Božji dar kot stvarstvo, katerega del smo ljudje in zato to stvarstvo dolžni občudovati, spoštovati in se tudi zahvaljevati za to danost, ki nam je na razpolago.

Po Tolstoju je sreča biti z naravo, njo gledati in z njo govoriti. Ker je del tega tudi človek, ki se trudi biti to kot duhovno bitje (M. Bor, M. Kojc, A.Trstenjak, J. Ramovš, V. Frankl) in kot tak raziskovalec in družbenik je v tem srečevanju potrditev sreče. Človeško zanimanje za naravo in gore, ki nudijo doživljanje lepote in plemenitijo človeka z ljubeznijo je vir sreče in zadovoljstva.

Slovencem je tozadevna aktivnost bolj kot drugim narodom stvar biti in identitete, da smo planinski narod, ki nam je Triglav simbol in spodbuda da smo. Martin Semrajc je zapisal: “On (Triglav) videl je zgodbo Slovenje otrok, je slišal njih petje, njih vrisk in njih jok. Vse je vihar razdjal, narod pa zmiraj stal, gledal nad Triglavom neba obok.”

To so v polnosti dokazali naši rojaki ko so po nasilju zapustili domovino in v Argentini- Barilochah ustanovili leta 1951 SPD in tako nadaljevali dediščino slovenstva iz domovine. V tem okviru so čez 10 let ustanovili tudi Slovensko šolo Jakob Aljaž, da so tako poskrbeli za vzgojo naraščaja v biti slovenstva kot planinskega naroda.

Vse to so potrdili tudi z alpinističnimi (andinskimi) uspehi, zlasti s preplezanim »nepremagljivim« Zvonikom, ki je tako postal Slovenski zvonik. S tem in še drugimi uspehi so se zapisali v zgodovino Andov.

Na Capillo so postavili leta 1952 križ, ko so ga na Škrlatici revolucionarji podrli, leta 1996 pa v dolini pod vrhom postavili Bivak Slovenija, ki od leta 2001 nosi naslov dr. Vojko Arko.

Pri teh zadnjih dveh dejanjih smo bili slovenski planinci in gorniki priče, da smo tako dostojno počastili 45. in 50. četnico SPD Bariloche in uspehe in zasluge naših rojakov pod Andi. Drugo leto konec februarja bo 65. letnica SPD Bariloche in 55. letnica Aljaževe šole. Slovenci v domovini pa smo letos obeležili 120. letnico Aljaževega stolpa na Triglavu. Spodobilo bi se, da se zopet srečamo in z »Aljaževim stolpičem za vpisno knjigo« počastimo 65. letnico SPD Bariloche.

To je lahko obenem lepo obeleženje 20. letnice novodobnega »skalaštva« in spodbuda za njihovo ohranjanje »slovenskega andinizma«, ki z Slovenskim zvonikom in obeleženje Klemena Juga, ki je izrekel »kjer je volja je pot« daje spodbudo za vztrajanje in ohranjanje dediščine, katere priča in aktivist je še živeči Dinko Bertoncelj.

Vabljeni ste, da se pridružite, da v začetku marca 2016 realiziramo to srečanje in potrdimo gorniško bit našega naroda in hvaležnost za uspehe pod Andi.

Prosim za takojšnje prijave!
Franc Zabukošek
031 691 940 ali 03 574 36 64,
[email protected]